Ian Wachtmeister (NYD)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Partiordförande
Född år
1932
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 1994-06-10

Finansutskottet

Ledamot
1993-04-23 – 1994-06-10
Suppleant
1991-10-14 – 1993-04-22

Utrikesutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1994-06-10

Valberedningen

Ledamot
1991-09-29 – 1994-02-24

Krigsdelegationen

Ledamot
1991-10-14 – 1994-06-10

EG-delegationen

Suppleant
1993-04-23 – 1993-10-11
Ledamot
1993-01-21 – 1993-04-22

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppl i Finansutksottet 91/92-92/93 och Utrikesutskottet 91/92-93/94. Led av Finansutskottet 93/94. Led av Talmanskonferensen 91/92-93/94, Krigsdelegationen 91/92-93/94 och Valberedningen 91/92-93/94. Led av EG-Sverige-kommittén 92/93-93/94. - Led av nyd-gruppens verkställande utskott 91/92-93/94, ordf och gruppledare 91/92-93/94.

Bostadsort

Stockholm

Utbildning

Studentexamen vid Lundsbergs skola 51. Civilingenjörsexamen vid Kungl Tekniska Högskolan 57, forskningsassistent 57-58. Forskningsingenjör vid Elektriska svetsnings AB 58-60. Försäljningsinformationschef vid Nyby bruk AB 60, exportchef 65, marknadschef 65-70. Managementutbildning vid Institutet för företagsledning och Centre d'études industrielles i Genève 65 och 70. VD i Oxelösunds järnverk 70-78 och Gränges aluminium AB 78-83. Koncernchef i The Empire AB 83-. Partiordf i Ny Demokrati 91-94.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Bergshanteringens vänner, ordf 80-86, och Byggherreföreningen, ordf 80-85. Led av fullmäktige i Jernkontoret 75-78. - Led av styrelsen för Ny Demokrati 91-94, ordf 91-94.

Litteratur

Politiska satirer: Ankdammen (1:a uppl 1988), Elefanterna (1:a uppl 1990) och Krokodilerna (1992).

Föräldrar

Godsägaren greve Eric Melker Shering Wachtmeister och Adrienne Charlotte Thomasine Wilhelmsdotter De Geer

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1993/94:144 Bostadsbidrag för år 1995

  Motion 1993/94:Bo19 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo19 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:144 Bostadsbidrag för år 1995 Med anledning av vad vi framfört i vår motion 1993/94:Bo250 vill vi med hänvisning till proposition 1993/94:144 upprepa följande. Bostadsbidragens uppgift är att ge ekonomiskt svaga barnfamiljer
  Inlämnad
  1994-03-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:86 Finansiering av vissa väginvesteringar i Stockholms län m.m.

  Motion 1993/94:T35 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:T35 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:86 Finansiering av vissa väginvesteringar i Stockholms län m.m. Sammanfattning I propositionen framläggs förslag till statliga lånegarantier om totalt 11,5 miljarder kronor för fortsättningen av förberedelsearbetet med och
  Inlämnad
  1994-02-02
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:TU24
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:93 Förändrat ersättningssystem för vuxentandvård

  Motion 1993/94:Sf29 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf29 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:93 Förändrat ersättningssystem för vuxentandvård Sammanfattning Propositionen går ut på att riksdagen godkänner de föreslagna riktlinjerna för ett nytt ersättningssystem för allmäntandvård. Systemet innebär i princip att
  Inlämnad
  1994-01-26
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1993/94:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Den ekonomiska politiken

  Motion 1993/94:Fi210 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi210 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Den ekonomiska politiken Innehåll 1. Ny demokratis filosofi och åtgärder i sammanfattning4 2. Minska statens utgifter5 3. Gå på offensiven och skapa riktiga jobb6 4. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder7 5. Kreditsystemet den senaste bankkrisen7 6. Den
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1993/94:AU11 1993/94:AU19 1993/94:FiU10 1993/94:FiU16
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Parkeringsövervakningen

  Motion 1993/94:T423 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:T423 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Parkeringsövervakning Kraftfulla åtgärder krävs för att minska den penalism som kommunen i form av lapplisor utsätter kommuninnevånarna för. Det är inte rimligt att dessa blåklädda varelser sätter skräck och olustkänslor i skötsamma medborgares vardagsliv.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:TU27
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Utrikesförvaltningen, m.m.

  Motion 1993/94:U313 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:U313 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Utrikesförvaltningen, m.m. Utrikesbudgeten 1994/95 förutom biståndet I denna motion behandlas Utrikesdepartementets budget med undantag av biståndsanslagen som i budgetpropositionen betecknas C och G. Biståndsfrågorna behandlas i vår motion Biståndsbudgeten
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  40
  Utskottsberedning
  --------------------1993/94:NU14 1993/94:UU14 1993/94:UU15 1993/94:UU16 1993/94:UU18
  Riksdagsbeslut
  (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation
 • Anslaget till Konsumentverket

  Motion 1993/94:L714 av Ian Wachtmeister och Bo G Jenevall (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:L714 av Ian Wachtmeister och Bo G Jenevall nyd Anslaget till Konsumentverket I det följande redovisar vi vår uppfattning om prop 1993/94:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95, bilaga 14, Civildepartementet, trettonde huvudtiteln. Konsumentfrågor Anslag C1 Konsumentverket,
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Alternativ till företags konkurs

  Motion 1993/94:L315 av Ian Wachtmeister (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:L315 av Ian Wachtmeister nyd Alternativ till företags konkurs Insolvensutredningen har föreslagit en lag om företagsrekonstruktion SOU 1992:113En företagsrekonstruktion enligt förslaget medför långtgående rättsverkningar för gäldenär och borgenärer. En nackdel med ett rekonstruktionsförfarande
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lönegaranti

  Motion 1993/94:L314 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:L314 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Lönegaranti I en tidigare motion, 1992/93:A4, har Ny Demokrati pekat på betydelsen av att avveckla lönegarantifonden. Trots att den tidigare motionen inte bifölls i utskottet, finner vi att ämnet fortfarande har samma aktualitet. Vi återupprepar med anledning
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:LU34
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Marknadsföringen av Sverige utomlands

  Motion 1993/94:Kr518 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr518 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Marknadsföringen av Sverige utomlands Behovet av att effektivisera den svenska representationen och marknadsföringen av Sverige utomlands har dokumenterats i en rad utredningar och genom vissa begränsade redan genomförda organisatoriska förändringar.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:KrU30 1993/94:UU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Narkotikapolitiken

  Motion 1993/94:So274 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:So274 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Narkotikapolitiken Mycket talar för att narkotikaproblematiken i Sverige är allvarligare än på mycket länge, troligen allvarligare än någonsin. Under de senaste fem åren har en rad nya narkotika tillkommit bl a ecstasy, metamfetamin, rökheroin och kat.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1993/94:JuU17 1993/94:JuU19 1993/94:SoU30 1993/94:SoU31
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Alkoholpolitiken

  Motion 1993/94:So272 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:So272 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Alkoholpolitiken Förändrad alkoholpolitik Vin och starköl i livsmedelsbutiker Det är dags att göra en lagändring så att vin och starköl kan få säljas i vanliga livsmedelsbutiker. Murar faller, åsikter ändras, vi närmar oss EU, Verdandi samtycker, vi
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  44
  Utskottsberedning
  ----------------------1993/94:SkU23 1993/94:SkU34 1993/94:SoU22
  Riksdagsbeslut
  (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation
 • Sjöfartspolitiken

  Motion 1993/94:T618 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:T618 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Sjöfartspolitiken Internationellt råder helt nya strukturella förutsättningar för sjöfartsnäringen som generellt är gynnsamma för den svenska sjöfartsnäringen. Medlemskap i EU i kombination med ett förändrat svenskt synsätt på infrastrukturinvesteringar
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:TU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Organisationsbidragen

  Motion 1993/94:Kr419 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr419 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Organisationsbidragen Det är viktigt att vitalisera föreningslivet. I motionen för vi fram förslag som går ut på att i grunden ändra systemet med organisationsbidragen. Organisationsbidragen bör var prestationsinriktade, dvs att organisationen utför
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1993/94:KrU31 1993/94:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Kulturpolitiken

  Motion 1993/94:Kr309 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr309 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Kulturpolitiken Innehållsförteckning 1. Ny Demokratis förslag i sammanfattning4 2. De statliga och statsunderstödda museerna4 3. Arkeologisk undersökningsverksamhet4 4. Kultur-ROT5 5. Filmcensur5 6. Presstöd6 7. Moms på det fria ordet6 8. Hemställan
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  40
  Utskottsberedning
  -----------------------1993/94:BoU8 1993/94:KrU19 1993/94:KrU21 1993/94:KrU25 1993/94:KrU26 1993/94:KrU28 1993/94:KU27 1993/94:KU45
  Riksdagsbeslut
  (40 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation
 • Flyktingpolitiken

  Motion 1993/94:Sf621 av Ian Wachtmeister och Lars Moquist (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf621 av Ian Wachtmeister och Lars Moquist nyd Flyktingpolitiken Innehållsförteckning 1.1 En politik på tvärs 2 1.2 Ny inriktning nytt mål. Flyktingpolitiken i 28 punkter 2 2. Thorvald Stoltenbergs uttalande 4 3. Bidrag till UNHCR 4 4. Rogestam/Bernhardssons uttalande 5 5. Arbetskraftsinvandring
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  44
  Utskottsberedning
  ----------------------1993/94:SfU11 1993/94:SfU14 1993/94:SfU21 1993/94:UU15
  Riksdagsbeslut
  (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation
 • Socialtjänstlagen

  Motion 1993/94:So263 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:So263 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Socialtjänstlagen Så här lyder socialtjänstlagens portalparagraf: Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Gotland som frihandelsområde

  Motion 1993/94:Sk654 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk654 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Gotland som frihandelsområde Bakgrund Gotland vårt landskap i öst, en pärla i Östersjöns mitt, vars utsatta läge i det kalla krigets skugga nu har förbytts i en betydande framtidspotential. Gotland ligger nu som ett nav i Östersjöns mitt och bara väntar
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utbildningspolitiken

  Motion 1993/94:Ub365 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub365 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Utbildningspolitiken 1. Konkurrens och kvalitet i skolan I ett samhälle som utvecklas och förändras måste också skolan utvecklas och förändras. Skolan i ett samhälle där individer och grupper av individer är olika, har olika önskemål och förutsättningar
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1993/94:FiU19 1993/94:SfU25 1993/94:UbU10 1993/94:UbU12 1993/94:UbU16 1993/94:UbU17 1993/94:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • Utbildningsmöjligheterna för ungdomar

  Motion 1993/94:Ub364 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub364 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Utbildningsmöjligheterna för ungdomar Politiker, arbetsgivare och fackföreningar måste hjälpas åt att snabbt införa en ny modern form av lärlingsutbildning. Länder med låg ungdomsarbetslöshet har lärlingssystem, ungdomslöner och en arbetsmarknadspolitik,
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Filter