Daniel Tarschys (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
professor
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-29 – 1994-06-19

Utrikesutskottet

Ordförande
1991-10-07 – 1994-06-19

EES-utskottet

Suppleant
1992-06-10 – 1993-06-04
Suppleant
1992-06-10 – 1993-06-04

Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Ordförande
2010-11-01 – 2014-10-31
Ordförande
2006-11-01 – 2010-10-31

Utrikesnämnden

Ledamot
1991-10-14 – 1994-06-19

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1979-80. Rdl 1976-79, 1980-82, 1985- Suppleant i Konstitutionsutskottet 76/77-78/79, Utrikesutskottet 76/77-78/79, Finansutskottet 81/82 och EES-utskottet 92/93. Ledamot av Konstitutionsutskottet 79/80-81/82, Socialutskottet 85/86-90/91, ordf 85/86-90/91, och Utrikesutskottet 91/92-93/94, ordf 91/92-93/94. Suppleant i Europarådets svenska delegation 80/81-81/82 och Valberedningen 82/83. Ledamot av Valprövningsnämnden 78/79-81/82, Talmanskonferensen 85/86-93/94, Europarådets svenska delegation 85/86-93/94 och Utrikesnämnden 91/92-93/94. Ledamot av Riksdagens särskilda nämnd 78-82. Ledamot av riksdagsutredningen 91-94. - Ledamot av fp-gruppens förtroenderåd 90/91-93/94.

Bostadsort

Lidingö

Utbildning

Filosofie kandidat vid Stockholms universitet 63, juris kandidat 65, filosofie licentiat 67. Master of Arts vid Princeton University, USA, 68, Doctor of Philosophy 72. Filosofie doktor och docent i statskunskap vid Stockholms universitet 72, forskardocent 78-83. Statssekreterare i statsrådsberedningen 78-79. Professor i öststatsforskning vid Uppsala universitet 83-85. Professor i statsvetenskap, särskilt planering och förvaltning, vid Stockholms universitet 85-. Generalsekreterare i Europarådet 94-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ordförande i nordiska kommittén för öststatsforskning 83-. - Ledamot av styrelsen för Folkpartiets ungdomsförbund 63-66, Sveriges liberala studentförbund, ordförande 64-65. Ledamot av Folkpartiets partistyrelse 84-95. Ledamot av Liberala internationalens byrå, vice ordförande 83-85. Generalsekreterare i Europarådets liberala grupp 87-91, ordförande 91-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Styrelsen för U-landsforskning 79-87 och 89-94, ordförande 89-94, Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet 85-86, Latinamerika-institutet vid Stockholms universitet 87-89 och Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, ordförande 92-00. Ledamot av offentliga sektorns särskilda nämnd 78-82, Statens medicinsk-etiska råd, ordförande 02-. - Ledamot av redovisningsutredningen 76-78, förvaltningsutredningen 76-83, ordförande 76-83, styrelsen för sekretariatet för framtidsstudier 76-78, delegationen för företagens uppgiftslämnande 77-78, statistikutredningen 80-83, grundlagskommittén 80-81, Sydafrikakommittén 81-83, expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 81-83 och 85-92, ordförande 81-83 och 86-92, och verksledningskommittén 83-85. Särskild utredare om översyn av utrikessekretessen 93-94. Ledamot av referensgrupp till utredningen angående regeringsformens 10 kap 5 § 83-84, Expert i delegationen för förvaltningsdemokrati 76 och expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 83-85.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Lidingö kommunfullmäktige 71-77. Ledamot av kulturnämnden 68-70.

Litteratur

Statsvetenskapliga arbeten, bl a Beyond the State. The Future Polity in Classical and Soviet Marxism (1972, doktorsavhandling) och Sovjetunionens politiska problem 1950, 1960, 1970 (1:a uppl 1976). Politiska debattskrifter, bl a Den nygamla vänstern (1967, tillsammans med C Tham), Den offentliga revolutionen (1:a uppl 1978) och I välståndets rävsax. Konsumenter, producenter och den offentliga tillväxten (1988, redaktör tillsammans med I Hägg).

Föräldrar

Universitetslektorn Bernhard Tarschys och lektorn Karin Elisabeth Alexanderson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • CRYRING-anläggningen

  Motion 1993/94:Ub718 av Daniel Tarschys (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub718 av Daniel Tarschys fp CRYRING-anläggningen Vid Manne Siegbahn-laboratoriet i Frescati finns en acceleratoranläggning för grundforskning, i första hand inom atom-molekyl- och kärnfysik. Anläggningen, som kallas CRYRING, har i sin helhet bara varit igång drygt ett år men har redan
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • UD-makars socialförsäkringsvillkor

  Motion 1993/94:Sf202 av Daniel Tarschys (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf202 av Daniel Tarschys fp UD-makars socialförsäkringsvillkor UD-makarna är en grupp bestående av ca 600 personer, häri inräknade makor, makar och samboende till tjänstemän i utrikesförvaltningen. Av dessa är drygt hälften placerade utomlands. Antalet utländska makar ökar. UD-makarnas
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Riksdagens kontrollmakt

  Motion 1993/94:Fi405 av Daniel Tarschys (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi405 av Daniel Tarschys fp Riksdagens kontrollmakt Ett viktigt mål är att stärka riksdagens kontrollmakt. Under en följd av år har man föreställt sig att det enbart är konstitutionsutskottet som ska granska regeringens verksamhet. Denna uppgift ankommer emellertid på alla utskott, vart
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:FiU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Ny lokal för riksdagens fråge- och interpellationsdebatter

  Motion 1993/94:K305 av Daniel Tarschys (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:K305 av Daniel Tarschys fp Ny lokal för riksdagens fråge- och interpellationsdebatter Varje mötesarrangör vet att valet av lokal spelar stor roll för om en sammankomst blir lyckad eller inte. Ett möte med femton personer kan bli mycket framgångsrikt om det hålls i en lokal som är avpassad
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Miljön i Stockholms län

  Motion 1993/94:Jo679 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo679 av Ylva Annerstedt m.fl. fp Miljön i Stockholms län Utgångspunkter Miljöförstöringen och slöseriet med naturresurser framstår nu som de allvarligaste hoten mot mänsklighetens framtid. Vi har miljön och naturen till låns för att lämna arvet vidare till kommande generationer. Vi
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1993/94:BoU13 1993/94:JoU20 1993/94:JoU30 1993/94:NU17 1993/94:TU14 1993/94:TU25 1993/94:TU26
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • Arbetsmarknad och infrastruktur i Stockholms län

  Motion 1993/94:A455 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:A455 av Ylva Annerstedt m.fl. fp Arbetsmarknad och infrastruktur i Stockholms län Huvudstadsregionen Utveckling och förändring är grunden för ett bättre samhälle. I Stockholmsregionen finns unika förutsättningar för både utveckling och förändring. Här bor en femtedel av landets befolkning.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  --------------1993/94:AU13 1993/94:FiU19 1993/94:SkU22 1993/94:SkU30 1993/94:TU15 1993/94:TU24 1993/94:TU26 1993/94:TU36 1993/94:UbU12 1993/94:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:115 Ändringar i jordabalkens hyresregler

  Motion 1992/93:Bo29 av Daniel Tarschys och Ingela Mårtensson (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo29 av Daniel Tarschys och Ingela Mårtensson fp med anledning av prop. 1992/93:115 Ändringar i jordabalkens hyresregler Störande grannar är ett allvarligt problem. Det är lätt att sympatisera med de boende vilkas livskvalitet allvarligt nedsätts genom buller, nedsmutsning, ofredanden
  Inlämnad
  1993-03-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:BoU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Behörighetsföreskrifter för arbetsterapeuter

  Motion 1992/93:So508 av Daniel Tarschys (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:So508 av Daniel Tarschys fp Behörighetsföreskrifter för arbetsterapeuter Arbetsterapeuter spelar en viktig roll i vården, inte minst i olika former av rehabilitering. Arbetsterapeutens insatser har stor betydelse för människors liv och hälsa. Det är därför viktigt att alla som arbetar
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SoU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Riksdagens byggnader

  Motion 1992/93:K302 av Daniel Tarschys (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:K302 av Daniel Tarschys fp Riksdagens byggnader I det förslag till framtida lokalanvändning i riksdagen som förvaltningsstyrelsen har ställt sig bakom och för vilket medel nu begärs i budgetpropositionen ingår en dyrbar och fullkomligt onödig flyttcirkus som riksdagen bör avvisa. Den
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:KU33
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Frågeinstitutet

  Motion 1992/93:K301 av Daniel Tarschys (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:K301 av Daniel Tarschys fp Frågeinstitutet Frågor som rör regeringens arbete eller myndigheter under regeringen kan ventileras i riksdagen genom väckande av frågor eller interpellationer. Frågor som rör riksdagens eget arbete eller myndigheter under riksdagen är däremot mycket svårare
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:KU36
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Utformningen av riksdagens finansbemyndiganden

  Motion 1992/93:K219 av Daniel Tarschys (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:K219 av Daniel Tarschys fp Utformningen av riksdagens finansbemyndiganden 18-decemberbeslutet om åtgärder för att stärka det finansiella systemet inrymde det största finansbemyndigande som riksdagen någonsin har givit regeringen. Beslutet fattades under tidspress och efter förkortad
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Riksdagsledamöternas antal

  Motion 1992/93:K204 av Daniel Tarschys (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:K204 av Daniel Tarschys fp Riksdagsledamöternas antal Hemställan Med hänvisning till motionerna 1988/89:K324 och 1991/92:K202 föreslås att riksdagen beslutar om sådan ändring i regeringsformen att antalet riksdagsledamöter från 1997 års val minskas till 299. Stockholm den 18 januari 1993 Daniel Tarschys fp
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Statsbidragssystemets konsekvenser för Stockholms län

  Motion 1992/93:Fi308 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp, m, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fi308 av Ylva Annerstedt m.fl. fp, m, kds Statsbidragssystemets konsekvenser för Stockholms län Från och med årsskiftet 1992/93 har ett nytt statsbidragssystem införts för kommunerna. Huvudparten av statens bidrag är nu generella och inte specialdestinerade och prestationsanknutna. Systemet
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Östeuropeiska språk

  Motion 1992/93:Ub681 av Håkan Holmberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub681 av Håkan Holmberg m.fl. fp Östeuropeiska språk Under de senaste tre åren har länderna bakom den tidigare järnridån förändrats i grunden. Järnridån är riven och en rad självständiga nationer intar sina platser i det europeiska huset. I augusti 1991 nådde förändringen Moskva, och
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Forskning i turkiska språken och kulturen

  Motion 1992/93:Ub602 av Daniel Tarschys (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub602 av Daniel Tarschys fp Forskning i turkiska språket och kulturen Turkiska språk talas i ett område som sträcker sig från Kina i öster till det forna Jugoslavien i väster. Av de femton republiker som vuxit fram ur det sovjetiska väldet har sex en dominerande eller omfattande turkiskspråkig
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vistelsebegreppet i socialtjänstlagen

  Motion 1992/93:So278 av Lotta Edholm m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:So278 av Lotta Edholm m.fl. fp Vistelsebegreppet i socialtjänstlagen Kommuner med många fritidsboende har under många år haft stora ekonomiska problem. Detta gäller särskilt skärsgårdskommuner som också av andra skäl har en svår ekonomisk situation. Skärgårdskommunerna får t.ex. inte
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SoU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vård av och omsorg om äldre invandrare

  Motion 1992/93:So266 av Charlotte Branting m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:So266 av Charlotte Branting m.fl. fp Vård av och omsorg om äldre invandrare Vi har en stor andel äldre invandrare i Sverige, dvs. människor som är utrikes födda och som är äldre än 65 år. De människor som invandrat till Sverige var oftast unga och i arbetsför ålder när de kom. Särskilt
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SoU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • De homosexuellas situation

  Motion 1992/93:So235 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:So235 av Barbro Westerholm m.fl. fp De homosexuellas situation En mänsklig rättighet rätten att vara annorlunda Varje individs rätt att bestämma över sitt eget liv, alla människors lika värde oavsett personlig läggning, nationalitet, ras eller religion är en hörnsten i liberalismen. Respekt
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  -----1992/93:BoU21 1992/93:SoU27 1992/93:UU20
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Polisresurser till Stockholms län

  Motion 1992/93:Ju219 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ju219 av Ylva Annerstedt m.fl. fp Polisresurser till Stockholms län Landets polisverksamhet ställs inför rationaliseringskrav som en följd av bl a uppgörelsen mellan regeringspartierna och socialdemokraterna om en minskning av de offentliga utgifterna. Det finns anledning att mycket noga
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:JuU21 1992/93:JuU36
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Miljön i Stockholms län

  Motion 1992/93:Jo676 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo676 av Ylva Annerstedt m.fl. fp Miljön i Stockholms län Miljöproblemen är en av vår tids ödesfrågor. Vi har miljön och naturen till låns för att lämna arvet vidare till kommande generationer. Vi får inte utveckla vårt samhälle så att unika naturvärden offras för alltid. Det är ett centralt
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  33
  Utskottsberedning
  -----------------1992/93:BoU25 1992/93:FöU12 1992/93:JoU19 1992/93:JoU27 1992/93:NU28 1992/93:TU18 1993/94:JoU8
  Riksdagsbeslut
  (33 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Filter