Agneta Börjesson (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Hallands län
Titel
Trafiktekniker
Född år
1957
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2010-10-04 – 2018-09-24

Miljöpartiet de gröna

Kvittningsperson
2014-09-29 – 2018-09-24

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamot
2014-06-24 – 2014-09-29

Civilutskottet

Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24
Suppleant
2010-10-12 – 2014-09-29

Justitieutskottet

Suppleant
2014-10-14 – 2018-09-24
Suppleant
2010-10-12 – 2014-09-29

Kulturutskottet

Suppleant
2010-10-12 – 2014-09-29

Finansutskottet

Suppleant
2014-10-14 – 2016-02-09

Riksrevisionens parlamentariska råd

Ledamot
2014-10-14 – 2018-09-24

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2018-11-20 – 2022-10-09
Ledamot
2014-10-14 – 2018-10-09
Suppleant
2011-12-16 – 2014-10-14

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2013-09-17 – 2014-09-29
Suppleant
2012-10-04 – 2013-09-16
Suppleant
2011-10-12 – 2012-09-18

Valprövningsnämnden

Suppleant
2019-03-13 – 2023-03-22

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 10-. Ledamot konstitutionsutskottet 14-. Suppleant justitieutskottet 10-, civilutskottet 10- och kulturutskottet 10-14. Kvittningsman Miljöpartiet de gröna 14-. Ledamot Riksbanksfullmäktige 14- och Riksrevisionens parlamentariska råd 14-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 11-14, Riksbanksfullmäktige 11-14. Utredare för att stärka hyresgästens inflytande.

Föräldrar

Köpmannen Karl-Gustav Börjesson och köpmannen Ingeborg Börjesson, f. Johansson.

Utbildning

Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Aranässkolan i Kungsbacka 73-77. Mira Costa high school, Los Angeles 75-76. Chalmers tekniska högskola, Göteborg 78-84. Sandöskolan, biståndsutbildning, Kramfors 80-81. Nordiska Hälsovårdshögskolan, forskarkurser, Göteborg.

Anställningar

Planeringschef, Finansdepartementet 02-06. Innan dess en rad kortare och längre uppdrag i egen och andras regi som föreläsare, konsult samt diverse förtroendeuppdrag.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Politiken i trafiken, underkommitté till Kom-Kom 91. Nationella folkhälsokommittén 98-01. Sakkunnig, Radonutredningen 00. Integritetsutredningen, partifinansiering.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Kungsbacka 88-91, 02 och 06-07. Ledamot, äldreomsorgsnämnden 98-02. Ordförande, Agenda 21 06-10. Landstingsfullmäktig, Halland 88-98. Ledamot, landstingsstyrelsen, Halland 91-94. Ordförande, miljö- och näringsnämnden 94-98. Regionfullmäktig, Halland 06-07. Ordförande, Musik i Halland 06-10.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Partisekreterare, Miljöpartiet 07-11. Vice sammankallande, partistyrelsen, Miljöpartiet 00-02. Ordförande, Miljöpartiet i Halland 93-98. Sammankallande, riksvalberedningen Miljöpartiet 90-92, ledamot 88-90. Ledamot, förtroenderådet, Miljöpartiet 85-88. Ansvarig Radio Gröns närradiosändningar, Kungsbacka 96-00. Initiativtagare samt senare revisor i Alternativboden Tuvan i Kungsbacka 85-05. Kassör, Stegla Villaförening 90-00. Kassör, Kulturföreningen Kult, Göteborg 82. Kassör i riksdagens konstklubb.

Bostadsort

Onsala

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar

  Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar

  Betänkande 2017/18:KU46

  Landstingen i Stockholms, Kalmar, Blekinge, Södermanlands, Värmlands, Dalarna och Västerbottens län får överta det regionala utvecklingsansvaret i respektive län från staten. Därmed kommer det regionala utvecklingsansvaret i hela Sverige ligga på landstingen respektive Gotlands

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  4, 19 minuter
  Justering
  2018-06-07
  Bordläggning
  2018-06-15
  Debatt
  2018-06-18
  Beslut
  2018-06-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Granskningsbetänkande

  Granskningsbetänkande

  Betänkande 2017/18:KU20

  Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 33 anmälningar från riksdagsledamöterna. Anmälningarna handlar om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden, regeringens ansvar för förvaltningen, statsråds tjänsteutövning

  Anföranden och repliker
  53, 77 minuter
  Justering
  2018-06-07
  Bordläggning
  2018-06-15
  Debatt
  2018-06-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: En stärkt minoritetspolitik

  En stärkt minoritetspolitik

  Betänkande 2017/18:KU44

  En större del av verksamheten inom äldreomsorgen och inom förskolan ska kunna ges på minoritetsspråk. Kommuner ska också informera om vilka möjligheter som finns i samband med att den äldre eller vårdnadshavaren söker en plats. Kraven gäller framförallt minoritetsspråken

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  7, 49 minuter
  Justering
  2018-05-31
  Bordläggning
  2018-06-13
  Debatt
  2018-06-14
  Beslut
  2018-06-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: En omreglerad spelmarknad

  En omreglerad spelmarknad

  Betänkande 2017/18:KrU8

  Alla som bedriver någon typ av verksamhet på den svenska spelmarknaden ska ha en licens. Det ska gälla för spel i Sverige och spel över internet som riktar sig mot den svenska marknaden. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  Den nuvarande regleringen togs fram

  Behandlade dokument
  22
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  13, 75 minuter
  Justering
  2018-05-29
  Bordläggning
  2018-06-05
  Debatt
  2018-06-07
  Beslut
  2018-06-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Allmänna helgdagar m.m.

  Allmänna helgdagar m.m.

  Betänkande 2017/18:KU28

  Efter valet 2018 borde en parlamentarisk kommitté, med representanter från de olika riksdagspartierna, utses och sätta igång ett arbete med att se över bland annat ordensväsendet och antalet allmänna flaggdagar. Det tycker  riksdagen som riktar fyra uppmaningar, så

  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  9, 48 minuter
  Justering
  2018-05-24
  Bordläggning
  2018-05-29
  Debatt
  2018-05-30
  Beslut
  2018-05-30
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ändrade mediegrundlagar

  Ändrade mediegrundlagar

  Betänkande 2017/18:KU16

  Riksdagen har behandlat förslag från regeringen som gäller ändringar i bland annat tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

  Regeringen har föreslagit att det ska bli möjligt att förbjuda söktjänster som innehåller personuppgifter om att privatpersoner

  Behandlade dokument
  17
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 71 minuter
  Justering
  2018-05-22
  Bordläggning
  2018-05-29
  Debatt
  2018-05-30
  Beslut
  2018-05-30
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa villkor för statsråd och statssekreterare

  Vissa villkor för statsråd och statssekreterare

  Betänkande 2017/18:KU42

  Regeringen föreslår två nya lagar samt ändringar i vissa andra lagar som berör statsråd och statssekreterare. Bland annat blir det i vissa fall möjligt att besluta om en karens eller en ämnesrestriktion på upp till tolv månader för statssekreterare och statsråd som exempelvis

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  10, 28 minuter
  Justering
  2018-05-14
  Bordläggning
  2018-05-21
  Debatt
  2018-05-22
  Beslut
  2018-05-23
 • Stillbild från Debatt om förslag: En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

  En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

  Betänkande 2017/18:KU30

  Kommuner och landsting ska få möjlighet att komma överens med andra kommuner eller landsting om att de ska utföra vissa uppgifter åt dem. Det kallas för avtalssamverkan.

  I dag kan kommuner och landsting samarbeta genom att bland annat utse en gemensam nämnd. Men det

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  5, 17 minuter
  Justering
  2018-05-14
  Bordläggning
  2018-05-21
  Debatt
  2018-05-22
  Beslut
  2018-05-23
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner

  Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner

  Betänkande 2017/18:KU14

  Regeringen har föreslagit att könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till i bestämmelserna om hets mot folkgrupp i tryckfrihetsförordningen och brottsbalken, samt i bestämmelserna om olaga diskriminering i brottsbalken. På så sätt ska brotten hets mot folkgrupp

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  13, 39 minuter
  Justering
  2018-04-26
  Bordläggning
  2018-05-15
  Debatt
  2018-05-16
  Beslut
  2018-05-16
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fri- och rättigheter, m.m.

  Fri- och rättigheter, m.m.

  Betänkande 2017/18:KU34

  Samhället behöver bli bättre på att arbeta proaktivt, exempelvis på internet och i sociala medier, med att tidigt upptäcka och agera mot våldsbejakande propaganda och rekrytering till vänsterextrema, högerextrema och islamistiska terroristorganisationer. Riksdagen riktade

  Behandlade dokument
  51
  Förslagspunkter
  19
  Reservationer
  22 
  Anföranden och repliker
  16, 57 minuter
  Justering
  2018-04-24
  Bordläggning
  2018-04-27
  Debatt
  2018-05-02
  Beslut
  2018-05-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Författningsfrågor

  Författningsfrågor

  Betänkande 2017/18:KU36

  Riksdagen har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om författningsfrågor, som bland annat rör statsskicket, medborgarinitiativ, Sveriges EU-medlemskap, en minskning av antalet riksdagsledamöter, en författningsdomstol och domstolarnas oberoende.

  Riksdagen

  Behandlade dokument
  87
  Förslagspunkter
  29
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  12, 54 minuter
  Justering
  2018-04-12
  Bordläggning
  2018-04-17
  Debatt
  2018-04-18
  Beslut
  2018-04-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ny dataskyddslag

  Ny dataskyddslag

  Betänkande 2017/18:KU23

  Den 25 maj börjar EU:s dataskyddsförordning att gälla, det är en tvingande EU-lag som reglerar hur personuppgifter får behandlas inom EU. I samband med det upphör Personuppgiftslagen (PUL) att gälla och istället införs det en ny lag som kompletterar dataskyddsförordningen.

  I

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 47 minuter
  Justering
  2018-04-12
  Bordläggning
  2018-04-17
  Debatt
  2018-04-18
  Beslut
  2018-04-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kommunala och regionala frågor

  Kommunala och regionala frågor

  Betänkande 2017/18:KU33

  Kommunernas roll i det lokala brottsförebyggande arbetet behöver bli tydligare. I dag har kommunerna ett uttryckligt ansvar för unga och stöd till brottsoffer. Däremot är det otydligt vilken roll kommunerna har överlag för att arbeta förebyggande mot brott, till exempel

  Behandlade dokument
  31
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  15, 43 minuter
  Justering
  2018-03-28
  Bordläggning
  2018-04-10
  Debatt
  2018-04-11
  Beslut
  2018-04-11
 • Stillbild från Debatt om förslag: Översyn av Riksrevisionen - grundlagsfrågor

  Översyn av Riksrevisionen - grundlagsfrågor

  Betänkande 2017/18:KU15

  Riksdagsstyrelsen har föreslagit lagändringar som bland annat innebär att bestämmelsen om riksrevisorernas antal flyttas från regeringsformen till riksdagsordningen så att antalet riksrevisorer lättare ska kunna ändras i framtiden. Det införs också krav på kvalificerad majoritet

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  14, 42 minuter
  Justering
  2018-03-28
  Bordläggning
  2018-04-10
  Debatt
  2018-04-11
  Beslut
  2018-04-11
 • Stillbild från Debatt om förslag: Trossamfund och begravningsfrågor

  Trossamfund och begravningsfrågor

  Betänkande 2017/18:KU29

  Riksdagen sa nej till 16 motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om trossamfund och begravningsfrågor. Anledningen är bland annat att det inte finns skäl för att ändra begravningslagen, begravningsavgiften eller relationen mellan Svenska kyrkan och staten. Motionerna handlar bland annat om Svenska kyrkans ställning, begravningsverksamheten och begravningsavgiften.

  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  7, 16 minuter
  Justering
  2018-02-01
  Bordläggning
  2018-02-06
  Debatt
  2018-02-07
  Beslut
  2018-02-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ökad insyn i partiers finansiering

  Ökad insyn i partiers finansiering

  Betänkande 2017/18:KU19

  Insynen i partiernas finansiering ska öka. Kravet på öppen redovisning av intäkter utökas till att gälla även partiers verksamhet på regional och lokal nivå samt för sidoorganisationer till partier. Varje ideell förening eller sidoorganisation inom ett parti samt varje ledamot

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 56 minuter
  Justering
  2018-02-01
  Bordläggning
  2018-02-06
  Debatt
  2018-02-07
  Beslut
  2018-02-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Minoritetsfrågor

  Minoritetsfrågor

  Betänkande 2017/18:KU32

  Den judiska befolkningen har genom historien utsatts för fördomar, fientlighet och förföljelse. Antisemitiska föreställningar är också ett samhällshot i dag, i Sverige. Därför uppmanade riksdagen regeringen i ett tillkännagivande att fortsätta arbetet mot antisemitism. Riksdagen

  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 43 minuter
  Justering
  2018-01-25
  Bordläggning
  2018-01-30
  Debatt
  2018-01-31
  Beslut
  2018-01-31
 • Stillbild från Debatt om förslag: Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

  Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

  Betänkande 2017/18:KU11

  Justitieombudsmännen, JO, granskar om myndigheter och tjänstemän följer lagar och andra författningar. JO har lämnat sin årliga redogörelse för verksamheten till riksdagen. Den gäller verksamhetsåret 1 juli 2016 - 30 juni 2017.

  Under perioden registrerades 8748 nya

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  8, 41 minuter
  Justering
  2018-01-25
  Bordläggning
  2018-01-30
  Debatt
  2018-01-31
  Beslut
  2018-01-31
 • Stillbild från Debatt om förslag: Offentlighet, sekretess och integritet

  Offentlighet, sekretess och integritet

  Betänkande 2017/18:KU38

  I dag regleras tolkars tystnadsplikt olika beroende på om de är auktoriserade eller inte, och om de anlitas privat eller av en myndighet. Riksdagen uppmanade därför regeringen i ett tillkännagivande att se över regelverket.

  En konsekvens av de gällande reglerna är

  Behandlade dokument
  22
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 44 minuter
  Justering
  2018-01-18
  Bordläggning
  2018-01-30
  Debatt
  2018-01-31
  Beslut
  2018-01-31
 • Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund

  Statsministerns frågestund

  Statsministerns
  Datum
  2017-12-07

Filter