Kvinnors livssituation

Motion 1993/94:A815 av Karin Starrin m.fl. (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning
1994-01-25
Bordläggning
1994-02-08
Hänvisning
1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

1993/94:A815

av Karin Starrin m.fl. (c)

Kvinnors livssituation

Hälften var

För att kunna påverka utvecklingen måste kvinnor
finnas med där besluten fattas. En viktig uppgift är att se till
att kvinnor blir representerade och får ett reellt inflytande,
i förhållande till sin numerär. Kvinnors förutsättningar att
påverka skulle avsevärt förbättras om den lokala
demokratin stärktes. Den erfarenhet och helhetssyn
kvinnor har av hur det dagliga livet fungerar i närmiljön
måste tas tillvara.

Det är oacceptabelt att kvinnorepresentationen sjunker
och att löneklyftorna ökar. Kvinnors förvärvsfrekvens är
idag nästan lika hög som männens, men vi arbetar
fortfarande under olika förhållanden och med dålig
ekonomi för oss kvinnor som resultat. Lika

Yrkanden (112)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kvinnorepresentation i beslutande församlingar
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kvinnorepresentation i beslutande församlingar
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beräkning av miljöskulden
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beräkning av miljöskulden
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om upprättande av en plan för hur miljöskulden betalas
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om upprättande av en plan för hur miljöskulden betalas
  Behandlas i
 7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om avveckling av kärnkraften
  Behandlas i
 8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om avveckling av kärnkraften
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kvinnors betydelse för en ekonomiskt uthållig utveckling i utvecklingsländerna
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kvinnors betydelse för en ekonomiskt uthållig utveckling i utvecklingsländerna
  Behandlas i
 11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kvinnors integrering på jordbruksområdet inom biståndet
  Behandlas i
 12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kvinnors integrering på jordbruksområdet inom biståndet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 13. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om betydelsen av att förberedelsekommittén inför befolkningskonferensen beaktar en helhetssyn på kvinnans situation inom befolknings- och utvecklingsområdet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 14. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om betydelsen av att förberedelsekommittén inför befolkningskonferensen beaktar en helhetssyn på kvinnans situation inom befolknings- och utvecklingsområdet
  Behandlas i
 15. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kvinnors och mäns lika rättigheter att medverka i utvecklingsarbetet för att uppnå demokrati
  Behandlas i
 16. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kvinnors och mäns lika rättigheter att medverka i utvecklingsarbetet för att uppnå demokrati
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 17. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om stöd till politiska kvinnorörelser
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 18. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om stöd till politiska kvinnorörelser
  Behandlas i
 19. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kvinnor som flyktingar
  Behandlas i
 20. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kvinnor som flyktingar
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 21. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förändringar av flyktingpolitiken
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 22. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förändringar av flyktingpolitiken
  Behandlas i
 23. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om mottagande och asyl till våldtagna kvinnor
  Behandlas i
 24. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om mottagande och asyl till våldtagna kvinnor
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 25. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om arbetet med en strategi för jämställdhetsfrågor inför ett eventuellt EU-medlemskap
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 26. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om arbetet med en strategi för jämställdhetsfrågor inför ett eventuellt EU-medlemskap
  Behandlas i
 27. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om uppföljning av EES-reglerna på den svenska arbetsmarknaden
  Behandlas i
 28. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om uppföljning av EES-reglerna på den svenska arbetsmarknaden
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 29. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kvinnors roll i totalförsvaret.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 30. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kvinnors roll i totalförsvaret.
  Behandlas i
 31. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om stimulans av kvinnors del i tjänsteexport
  Behandlas i
 32. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om stimulans av kvinnors del i tjänsteexport
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 33. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förändringsprojekt angående arbetsorganisationen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 34. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förändringsprojekt angående arbetsorganisationen
  Behandlas i
 35. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om forskning kring arbetets organisation
  Behandlas i
 36. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om forskning kring arbetets organisation
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 37. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om flexibel arbetstid
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 38. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om flexibel arbetstid
  Behandlas i
 39. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att målet är att alla skall få möjlighet till en arbetstid om 30 timmar i veckan vilket ger utrymme för 6 timmars arbetsdag
  Behandlas i
 40. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att målet är att alla skall få möjlighet till en arbetstid om 30 timmar i veckan vilket ger utrymme för 6 timmars arbetsdag
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 41. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en ny arbetstidsutredning i syfte att sänka normalarbetstiden
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 42. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en ny arbetstidsutredning i syfte att sänka normalarbetstiden
  Behandlas i
 43. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett könsneutralt arbetsvärderingssystem
  Behandlas i
 44. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett könsneutralt arbetsvärderingssystem
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 45. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om regionala resurscentra för kvinnor
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 46. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om regionala resurscentra för kvinnor
  Behandlas i
 47. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om riskvilligt kapital för kvinnors företagande
  Behandlas i
 48. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om riskvilligt kapital för kvinnors företagande
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 49. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om stöd och rådgivning för turistnäringen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 50. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om stöd och rådgivning för turistnäringen
  Behandlas i
 51. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att tandvårdspersonal med kvicksilverförgiftningssymptom skall få sin sjukdom erkänds som arbetsskada
  Behandlas i
 52. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att tandvårdspersonal med kvicksilverförgiftningssymptom skall få sin sjukdom erkänds som arbetsskada
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 53. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att utarbeta ett åtgärdsprogram för likvärdig utbildning för flickor
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 54. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att utarbeta ett åtgärdsprogram för likvärdig utbildning för flickor
  Behandlas i
 55. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en översyn av lärar- och rektorsutbildningarna i syfte att öka utrymmet för kunskaper om flickors behov
  Behandlas i
 56. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en översyn av lärar- och rektorsutbildningarna i syfte att öka utrymmet för kunskaper om flickors behov
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 57. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att öka kunskaperna om forskningsresultat om metoder och pedagogik för flickors inlärning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 58. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att öka kunskaperna om forskningsresultat om metoder och pedagogik för flickors inlärning
  Behandlas i
 59. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ökade insatser för kvinno- och jämställdhetsforskning
  Behandlas i
 60. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ökade insatser för kvinno- och jämställdhetsforskning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 61. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att förstärka de små och medelstora högskolornas möjligheter att tillgodose kvinnors behov av utbildning, kompetenshöjning och distansutbildning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 62. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att förstärka de små och medelstora högskolornas möjligheter att tillgodose kvinnors behov av utbildning, kompetenshöjning och distansutbildning
  Behandlas i
 63. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ändring i jämställdhetslagstiftningen så att sexuella trakasserier i skola/högre utbildning inryms i denna
  Behandlas i
 64. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ändring i jämställdhetslagstiftningen så att sexuella trakasserier i skola/högre utbildning inryms i denna
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 65. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att ett nytt måste studiemedelssystem bör utformas så att det tar hänsyn till kvinnors förutsättningar
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 66. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att ett nytt måste studiemedelssystem bör utformas så att det tar hänsyn till kvinnors förutsättningar
  Behandlas i
 67. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att följa upp och utvärdera högskolornas sektorsövergripande forskning.
  Behandlas i
 68. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att följa upp och utvärdera högskolornas sektorsövergripande forskning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 69. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om riktade utbildningsinsatser för kvinnor vars arbetsuppgifter rationaliseras bort
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 70. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om riktade utbildningsinsatser för kvinnor vars arbetsuppgifter rationaliseras bort
  Behandlas i
 71. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett kretsloppsanpassat jordbruk
  Behandlas i
 72. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett kretsloppsanpassat jordbruk
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 73. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett system där kvalitetsprodukter premieras.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 74. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett system där kvalitetsprodukter premieras.
  Behandlas i
 75. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om anpassning av livsmedelslagen till småskalig och ekologisk livsmedelsproduktion.
  Behandlas i
 76. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om anpassning av livsmedelslagen till småskalig och ekologisk livsmedelsproduktion.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 77. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om grundpension.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 78. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om grundpension.
  Behandlas i
 79. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om samhällets ansvar för de hemlösa
  Behandlas i
 80. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om samhällets ansvar för de hemlösa
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 81. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att vårdnadsbidraget bör utformas så att det reellt ökar småbarnsföräldrarnas möjlighet till förkortad arbetstid
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = återremiss
 82. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att vårdnadsbidraget bör utformas så att det reellt ökar småbarnsföräldrarnas möjlighet till förkortad arbetstid
  Behandlas i
 83. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att avdrag för barnomsorgskostnader får göras för alla former av barnomsorg
  Behandlas i
 84. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att avdrag för barnomsorgskostnader får göras för alla former av barnomsorg
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = återremiss
 85. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om forskning kring kvinnors hälsa
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 86. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om forskning kring kvinnors hälsa
  Behandlas i
 87. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om informationsmedel till kvinnoorganisationerna för att öka informationen rörande droger och tobak
  Behandlas i
 88. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om informationsmedel till kvinnoorganisationerna för att öka informationen rörande droger och tobak
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 89. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna om vikten av att utvärdera statens stöd till idrotten och vidta åtgärder för likvärdigt stöd till kvinnoidrott
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 90. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna om vikten av att utvärdera statens stöd till idrotten och vidta åtgärder för likvärdigt stöd till kvinnoidrott
  Behandlas i
 91. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna om vikten av att öka forskning om missbruk, dopingmedel och anorexia inom idrotten och befria idrotten från dessa avarter
  Behandlas i
 92. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna om vikten av att öka forskning om missbruk, dopingmedel och anorexia inom idrotten och befria idrotten från dessa avarter
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 93. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om forskning, grund- och vidareutbildning om kvinnomisshandelns orsaker och verkningar
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 94. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om forskning, grund- och vidareutbildning om kvinnomisshandelns orsaker och verkningar
  Behandlas i
 95. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ändring av BrB 16:10 b
  Behandlas i
 96. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ändring av BrB 16:10 b
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 97. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om handläggning vid våldtäktsfall
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 98. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om handläggning vid våldtäktsfall
  Behandlas i
 99. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om trygghetspaket och livvaktsskydd
  Behandlas i
 100. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om trygghetspaket och livvaktsskydd
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 101. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om våldtäktskliniker, terapi- och rehabiliteringsinsatser
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 102. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om våldtäktskliniker, terapi- och rehabiliteringsinsatser
  Behandlas i
 103. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om möjligheten att jämföra vistelse i jourlägenhet med vistelse på sjukhus
  Behandlas i
 104. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om möjligheten att jämföra vistelse i jourlägenhet med vistelse på sjukhus
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 105. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om prostituerade från andra länder.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 106. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om prostituerade från andra länder.
  Behandlas i
 107. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om översyn av reglerna för rättshjälp vid bodelning.
  Behandlas i
 108. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om översyn av reglerna för rättshjälp vid bodelning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 109. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett bibehållet samband mellan kyrka och stat
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 110. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett bibehållet samband mellan kyrka och stat
  Behandlas i
 111. att riksdagen beslutar att ändra kyrkolagens bestämmelser om valperioder för kyrkliga val till fyra år.
  Behandlas i
 112. att riksdagen beslutar att ändra kyrkolagens bestämmelser om valperioder för kyrkliga val till fyra år.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = återremiss

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.