Rosa Östh (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
lantbrukare
Född år
1935
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 1994-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Lagutskottet

Suppleant
1992-10-19 – 1994-10-01

Valberedningen

Ledamot
1988-10-02 – 1994-10-02

Krigsdelegationen

Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppl i Socialutskottet 82/83-86/87, Arbetsmarknadsutskottet 85/86-87/88 Konstitutionsutskottet 88/89-90/91 och Lagutskottet 92/93-93/94. Led av Socialutskottet 86/87-93/94. Suppl i Talmanskonferensen 92/93-93/94. Led av Valberedningen 88/89-93/94, Krigsdelegationen 91/92-93/94 och Talmanskonferensen 91/92. - Led av c-gruppens förtroenderåd 91/92-93/94, 1:e vice gruppordf 91/92-93/94.

Bostadsort

Grillby

Utbildning

Realexamen 52. Hushållspraktikant 53. Anställd på kontor 53-57. Lantbrukare 58-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för OKO Bank 86-92 och Upplysningscentralen AB 92-. - Led av styrelsen för Uppsala läns distrikt av Centerns kvinnoförbund (CKF), ordf 79-92, och av CKF:s förbundsstyrelse 77-86, 2:e vice ordf 81-86.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Led av psykiatriska nämnden 77-91 och statens medicinsk-etiska råd 93-. - Led av 1983 års läkemedelsutredning 83-87, partnerskapskommittén 91-93, utredningen om kommunalt bostadstillägg 91-92 samt utredningen om prioriteringar inom hälso- och sjukvården 92-.

Kommunala uppdrag

Led av Norra Trögds socialnämnd 68-70. - Led av Enköpings kommunfullmäktige 71-84. Led av kommunstyrelsen 78-82. Led av sociala centralnämnden 71-82, ordf 74-82.

Föräldrar

Mejeristen Gunnar Sjögren och Sigrid Teresia Wallinder

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1993/94:198 Lag om genetiskt modifierade organismer

  Motion 1993/94:Jo63 av Rosa Östh (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo63 av Rosa Östh c med anledning av prop. 1993/94:198 Lag om genetiskt modifierade organismer I propositionen föreslås en lag om genetiskt modifierade organismer. Genom den föreslagna lagen införlivas regler i två EG-direktiv som rör innesluten användning och avsiktlig utsättning av
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:163 Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället - åtgärder för att minska riskerna med kemikaliehanteringen

  Motion 1993/94:Jo42 av Marianne Andersson och Rosa Östh (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo42 av Marianne Andersson och Rosa Östh c med anledning av prop. 1993/94:163 Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället åtgärder för att minska riskerna med kemikaliehanteringen Användningen av amalgam som tandfyllningsmaterial ska avvecklas till 1997 enligt förslag i
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Hästar i trafiken

  Motion 1993/94:L609 av Rosa Östh och Stina Gustavsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:L609 av Rosa Östh och Stina Gustavsson c Hästar i trafiken Gällande trafiklagstiftning är i vissa avseenden inte anpassad till dagens trafiksituation. Det som vi i det här sammanhanget avser är att det i vissa trakter och på det mindre vägnätet numera är tämligen vanligt med hästekipage
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Riksteatern

  Motion 1993/94:Kr211 av Rosa Östh och Ingbritt Irhammar (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr211 av Rosa Östh och Ingbritt Irhammar c Riksteatern Våren 1993 tillsatte regeringen en utredning som bl a ska se över Riksteaterns verksamhet. Utredningen förväntas vara klar med sitt arbete i mars 1994. Som regel brukar man inte gå in och göra stora förändringar i pågående verksamhet
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:KrU21
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Beskattningen av måltidsförmåner

  Motion 1993/94:Sk321 av Stina Gustavsson och Rosa Östh (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk321 av Stina Gustavsson och Rosa Östh c Beskattning av måltidsförmåner När skattereformen genomfördes uttryckte många en oro för effekterna av beslutet att beskatta måltidsförmåner. Oron fanns hos läkare, hälsovårdande myndigheter och ute på arbetsplatserna. Man menade bl.a. att beslutet
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utbildning för småföretagare

  Motion 1993/94:Ub314 av Rosa Östh och Birger Andersson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub314 av Rosa Östh och Birger Andersson c Utbildning för småföretagare Regeringen har i olika sammanhang framhållit småföretagens betydelse i vårt land. Det har konstaterats att det är i de små företagen som den stora utvecklingspotentialen finns, och det är där som många nya arbetstillfällen
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Gymnasieskolans yrkes- och påbyggnadsutbildningar

  Motion 1993/94:Ub304 av Stina Gustavsson och Rosa Östh (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub304 av Stina Gustavsson och Rosa Östh c Gymnasieskolans yrkes- och påbyggnadsutbildningar Reformeringen av den kommunala vuxenutbildningen genomfördes läsåret 1992/93. Den gymnasiala vuxenutbildningen sades då syfta till att ge vuxna kunskaper och färdigheter motsvarande dem som ungdomar
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ett grundtrygghetssystem

  Motion 1993/94:Sf239 av Karin Israelsson och Rosa Östh (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf239 av Karin Israelsson och Rosa Östh c Ett grundtrygghetssystem Centern arbetar för att skapa ett samhälle som förenar jämlikhet, trygghet och frihet. Att vara samhällsmedborgare innebär att vara en del av en gemenskap med dess rättigheter och skyldigheter. Att vara medborgare ställer
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ideellt arbete för förtidspensionärer

  Motion 1993/94:Sf230 av Rosa Östh och Ulla Tillander (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf230 av Rosa Östh och Ulla Tillander c Ideellt arbete för förtidspensionärer Den 1 juli 1993 trädde en ny lag om allmän försäkring i kraft. Lagen anger bl a att full förtidspension respektive sjukbidrag skall reduceras om inkomst uppbärs till en viss nivå. Enligt riksförsäkringsverket
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fördelningen av länsstyrelseanslaget

  Motion 1993/94:Bo304 av Lennart Hedquist m.fl. (m, s, c, fp, kds, nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo304 av Lennart Hedquist m.fl. m, s, fp, c, kds, nyd Fördelningen av länsstyrelseanslaget I en tid när det är nödvändigt att noga pröva alla offentliga utgifter måste den statliga verksamheten drivas effektivt och med en ökande produktivitet. De statliga myndigheterna måste acceptera
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Barnpornografi

  Motion 1993/94:K404 av Ingbritt Irhammar och Rosa Östh (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:K404 av Ingbritt Irhammar och Rosa Östh c Barnpornografi Barn riskerar att utsättas för olika slags övergrepp. Till de mer förnedrande brotten som begås mot barn hör sexuella övergrepp. Dessa brott är omfattande. Antalet anmälda sexuella övergrepp har under den senaste femtonårsperioden
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetslivsår för riksdagsledamöter

  Motion 1993/94:K311 av Birger Andersson och Rosa Östh (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:K311 av Birger Andersson och Rosa Östh c Arbetslivsår för riksdagsledamöter Arbetet i riksdagen har blivit alltmer intensivt. Bundenheten till Stockholm och riksdagens lokaler ökar ständigt. Det märks mycket tydligt, när man diskuterar den nuvarande arbetssituationen med f.d. riksdagsledamöter,
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Frivården

  Motion 1993/94:Ju508 av Rosa Östh (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju508 av Rosa Östh c Frivården Brottsförebyggande Rådet BRÅ har redovisat en nedslående statistik vad gäller brottsutvecklingen i landet. Uppgifterna visar att antalet anmälda brott sedan 1950 ökat från 195 000 till 1,2 milj. Även om en förklaring kan vara att anmälningsbenägenheten ökat,
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JuU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Livsmedelskontrollen

  Motion 1993/94:Jo509 av Stina Gustavsson och Rosa Östh (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo509 av Stina Gustavsson och Rosa Östh c Livsmedelskontrollen God djurhälsa är grunden för en sund livsmedelsproduktion. Ju friskare djur desto mindre behov av medicinering, restsubstanser och resistensutveckling. Sveriges goda djurhälsoläge har sin grund i gynnsamma naturliga förutsättningar,
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:JoU30 1993/94:LU22
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Kvinnors livssituation

  Motion 1993/94:A815 av Karin Starrin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:A815 av Karin Starrin m.fl. c Kvinnors livssituation Hälften var För att kunna påverka utvecklingen måste kvinnor finnas med där besluten fattas. En viktig uppgift är att se till att kvinnor blir representerade och får ett reellt inflytande, i förhållande till sin numerär. Kvinnors förutsättningar
 • Konkurrenslagen och producentkooperativ verksamhet

  Motion 1993/94:N213 av Rosa Östh och Stina Gustavsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:N213 av Rosa Östh och Stina Gustavsson c Konkurrenslagen för producentkooperativ verksamhet När den nya konkurrenslagen antogs av riksdagen förutsattes det att ekonomiska föreningar skulle kunna fortsätta sin verksamhet och således vara undantagna från förbudet enligt 6 konkurrenslagen.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:NU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:90 Översyn av tjänsteinkomstbeskattningen, m.m.

  Motion 1993/94:Sk22 av Stina Gustavsson och Rosa Östh (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk22 av Stina Gustavsson och Rosa Östh c med anledning av prop. 1993/94:90 Översyn av tjänsteinkomstbeskattningen, m.m. När skattereformen genomfördes uttryckte många en oro för effekterna av beslutet att beskatta måltidsförmåner. Oron fanns hos läkare, hälsovårdande myndigheter och ute
  Inlämnad
  1993-11-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:9 Stiftelser

  Motion 1993/94:L3 av Stina Eliasson och Rosa Östh (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:L3 av Stina Eliasson och Rosa Östh c med anledning av prop. 1993/94:9 Stiftelser Förslaget till ny stiftelselag har stor betydelse för landets kulturinstitutioner. Upprepade gånger har man under de senaste årtiondena konstaterat att stiftelseformen är en lämplig organisationsform för
  Inlämnad
  1993-11-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:9 Stiftelser

  Motion 1993/94:L2 av Rosa Östh och Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:L2 av Rosa Östh och Stina Eliasson c med anledning av prop. 1993/94:9 Stiftelser Förslaget till ny stiftelselag kännetecknas av en betydande detaljreglering. Det finns vidare regler som kan utgöra hinder för kommuner, landsting och ideella organisationer att bedriva sin verksamhet genom
  Inlämnad
  1993-11-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:220 En ny läroplan och ett nytt betygssystem för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan

  Motion 1993/94:Ub4 av Stina Gustavsson och Rosa Östh (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub4 av Stina Gustavsson och Rosa Östh c med anledning av prop. 1992/93:220 En ny lärplan och ett nytt betygssystem för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan Hemkunskap är det enda praktisk-estetiska ämnet i grundskolan som ej förekommer i nya gymnasieskolan.
  Inlämnad
  1993-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter