Marianne Jönsson i Degerhamn (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fil.mag, adjunkt
Född år
1933
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 1994-10-02

Riksdagsledamot

Ersättare
1986-11-11 – 1986-12-13

Utbildningsutskottet

Ledamot
1993-04-26 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1993-05-24
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1993-10-12

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2002-01-17 – 2002-01-18

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 76/77-77/78 och 88/89-92/93, Socialutskottet 76/77, Trafikutskottet 86/87, Utbildningsutskottet 88/89-90/91 och Arbetsmarknadsutskottet 91/92-92/93. Ledamot av Utbildningsutskottet 93/94.

Bostadsort

Degerhamn

Utbildning

Folkskollärarexamen 55. Folkskollärare 55-67. Filosofie magister 68. Adjunkt 68-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för stiftelsen Capellagården, ordförande, Ölands folkhögskola 86-88, vice ordförande 86-88, och Kalmarsund AB 92-. - Ledamot av styrelsen för Kalmar läns centerpartidistrikt 76- och Kalmar läns södra distrikt av Centerns kvinnoförbund, ordförande 88-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Kalmar läns allmänna försäkringskassa 76-89, högskolan i Kalmar, styrelsen för u-landsforskning 90-95, nämnden för vårdartjänst/statens institut för särskilt utbildningsstöd 92-, ordförande 92-, och boverket 92-. Ledamot av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 89-92, Svenska unescorådet 93-96, handikappombudsmannens råd 94-97. - Ledamot av 1989 års handikapputredning 88-92, nationalkommittén för FN:s konferens om befolkning och utveckling 1994 92- samt kommittén om utvecklingen i gymnasieskolan 94-97. Särskild utredare av bilstödet till handikappade 93-94.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Mörbylånga kommunfullmäktige, ordförande 95-. Ledamot av Kalmar läns landsting 71-88. Ledamot av förvaltningsutskottet 80-82. Ledamot av social- och omsorgsnämnden 71-79. Ledamot av direktionen för östra hälso- och sjukvårdsdistriktet 80-88, ordf 80-85, vice ordförande 86-88. Ledamot av styrelsen för stiftelsen Kalmar läns konvalescenthem 74-85.

Föräldrar

Mjölnaren Knut Albert Edvin Nilsson och bagerskan Anna Lilly Olsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet

  Motion 1993/94:Sf48 av Stina Gustavsson och Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf48 av Stina Gustavsson och Marianne Jönsson c med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet Vi tar i denna motion upp vuxenstudier vid folkhögskolor. Enligt propositionen kommer studerande i kommunal och statlig vuxenutbildning som inte bedriver studier
  Inlämnad
  1994-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:182 Ny lotterilag

  Motion 1993/94:Kr4 av Marianne Jönsson och Lennart Brunander (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr4 av Marianne Jönsson och Lennart Brunander c med anledning av prop. 1993/94:182 Ny lotterilag Det förslag till ny lotterilag som regeringen nu föreslår riksdagen innebär, som vi ser det, en förändring av inkomstmöjligheterna för många, ofta små föreningar, som idag använder sig av
  Inlämnad
  1994-04-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sårbarhet vid elavbrott

  Motion 1993/94:N411 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:N411 av Agne Hansson m.fl. c Sårbarhet vid elavbrott Kraftiga snöfall i kombination med vissa vädertyper och kraftig vind medför ofta att träd faller över kraftledningar och orsakar omfattande avbrott i elförsörjningen. Inte minst finns rikliga exempel på detta i Småland, Älvsborgs län
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:BoU22 1993/94:JoU22 1993/94:NU17
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Statligt ägande av skogsbruksmark

  Motion 1993/94:N285 av Agne Hansson och Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:N285 av Agne Hansson och Marianne Jönsson c Statligt ägande av skogsbruksmark Statens ägarstrategi för skogsbruksmark bör vara att försälja sådan mark till familjeskogsbruk. Enligt av riksdagen fastlagd ägarstrategi för det tidigare Domänverkets skogsmarksinnehav skall staten försälja
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:NU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Riktade biståndsinsatser till Baltikum och Östeuropa

  Motion 1993/94:U805 av Agne Hansson och Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:U805 av Agne Hansson och Marianne Jönsson c Riktade biståndsinsatser till Baltikum och Östeuropa Det råder bred uppslutning bakom viljan att vi i Sverige skall bistå Baltikum och våra grannar runt Östersjön. Som grannland har Sverige ett särskilt ansvar för att reformprocessen blir framgångsrik
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:UU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Befolkningsfrågan

  Motion 1993/94:U642 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp, s, v, c, m, nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:U642 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. fp, s, m, c, nyd, v Befolkningsfrågan I år äger FN:s konferens om befolkning och utveckling rum i Kairo. Det är ett unikt tillfälle då företrädare för världens länder nord, syd, väst och öst samlas för att diskutera befolkningsfrågan. Utgångspunkter
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:UU15
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Den förebyggande diabetesvården

  Motion 1993/94:So496 av Agne Hansson och Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:So496 av Agne Hansson och Marianne Jönsson c Den förebyggande diabetesvården Samhällets satsning på förebyggande vård är viktig. Att undvika sjukdom är humant sett ur den enskildes synpunkt och det sänker sjukvårdskostnaderna för samhället. Det förebyggande sjukvårdsarbetet är särskilt
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  1993/94:SoU32
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Organisationsstöd till Föreningen Plötslig spädbarnsdöd

  Motion 1993/94:So454 av Marianne Jönsson och Ingbritt Irhammar (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:So454 av Marianne Jönsson och Ingbritt Irhammar c Organisationsstöd till Föreningen Plötslig spädbarnsdöd Föräldraföreningen Plötslig spädbarnsdöd är en ideell förening och utgör en viktig kontakt för familjer med barn, som drabbats av plötslig spädbarnsdöd. Föreningen bildades 1985 och
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Forskning om plötslig spädbarnsdöd

  Motion 1993/94:So448 av Marianne Jönsson och Ingbritt Irhammar (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:So448 av Marianne Jönsson och Ingbritt Irhammar c Forskning om plötslig spädbarnsdöd Plötslig spädbarnsdöd har drabbat barn i hela världen i alla tider. I Sverige dör varje år ca 120 till synes friska spädbarn vid plötslig spädbarnsdöd. Forskning bedrivs sedan länge, både i Sverige och
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Teletaxorna

  Motion 1993/94:T805 av Marianne Jönsson och Agne Hansson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:T805 av Marianne Jönsson och Agne Hansson c Teletaxorna Telia AB:s nya områdesindelning har för många regioner fått orimliga konsekvenser. Den indelning som gjorts i det nya taxesystemet för närregion och fjärrsamtal tar ingen hänsyn till de naturliga och lokala förutsättningarna för
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Studiestödet för vuxna funktionshindrade

  Motion 1993/94:So250 av Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:So250 av Marianne Jönsson c Studiestödet för vuxna funktionshindrade För människor med funktionshinder är vuxenutbildningen den mest tillgängliga utbildningsformen. Det hänger samman med folkbildningens speciella förutsättningar och möjligheter att anpassa sin verksamhet. Socialt och pedagogiskt
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fortbildning av skolpersonal i handikappkunskap

  Motion 1993/94:Ub363 av Agne Hansson och Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub363 av Agne Hansson och Marianne Jönsson c Fortbildning av skolpersonal i handikappkunskap Under föregående riksmöte föreslog vi i en motion att fortbildningsinsatser för skolpersonal i handikappkunskap bör införas. Utskottet avslog motionen med hänvisning till att Skolverket förväntade
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Konsulentverksamheten i särskolan

  Motion 1993/94:Ub339 av Marianne Jönsson och Gunhild Bolander (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub339 av Marianne Jönsson och Gunhild Bolander c Konsulentverksamheten i särskolan Inom SIH Statens institut för handikappfrågor i skolan finns för närvarande 23,5 konsulenter för ca 3 200 rörelsehindrade elever i grund- och gymnasieskola 125 elever per konsulentoch ca 35 konsulenter för
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Handikapporganisationers möjlighet att söka korttidsstudiestöd m.m.

  Motion 1993/94:Sf510 av Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf510 av Marianne Jönsson c Handikapporganisationers möjlighet att söka korttidsstudiestöd m.m. För många med funktionshinder är korta kurser på folkhögskola ett utmärkt sätt att komma igångefter en, i många fall lång, sjukskrivning eller förtidspensionering. Korta folkhögskolekurser kan
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rehabiliteringsersättningen

  Motion 1993/94:Sf238 av Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf238 av Marianne Jönsson c Rehabiliteringsersättningen I dag ställs krav på att rehabilitering ska vara direkt arbetslivsinriktad med en ettårsgräns för insatsen. Detta krav begränsar möjligheterna för människor med funktionshinder att få del av rehabilitering i former som stämmer med
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:SfU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Beskattning av vindkraften

  Motion 1993/94:Sk620 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk620 av Elving Andersson m.fl. c Beskattning av vindkraften Elproduktion med vindkraft är en mycket miljövänlig energiproduktion som bör stimuleras. Vindkraftverk med en effekt som ej överstiger 500 kW slipper betala elskatt om de använder elströmmen för eget bruk. D v s inte idkar yrkesmässig
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:SkU34
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Miljöbonus för vindkraften

  Motion 1993/94:N431 av Marianne Jönsson och Birger Andersson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:N431 av Marianne Jönsson och Birger Andersson c Miljöbonus för vindkraften Vindkraften är en ren, förnybar och hittills alldeles för litet utnyttjad resurs i vår energiförsörjning. Hänsyn till miljön kräver att vi radikalt ändrar vårt energisystem. Därför bör rena och förnybara energiformer
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU34
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetsmarknadsåtgärder i Kalmar län

  Motion 1993/94:A423 av Agne Hansson och Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:A423 av Agne Hansson och Marianne Jönsson c Arbetsmarknadsåtgärder i Kalmar län I denna motion tar vi upp åtgärder för att främja sysselsättningen i Kalmar län. Kalmar län har som landet i övrigt brottats med problem som har med den djupa och långvariga lågkonjunkturen att göra. De generella
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lån till bostäder

  Motion 1993/94:Bo248 av Elving Andersson och Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo248 av Elving Andersson och Marianne Jönsson c Lån till bostäder Vid utbetalning av räntebidrag för bostadslån används i stor utsträckning s.k. nettoavisering. Denna aviseringsmetod används normalt för bostäder som uppförts med stöd av nybyggnadslåneförordningen och ombyggnadslåneförordningen
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bostadsbidrag i vissa fall

  Motion 1993/94:Bo217 av Marianne Jönsson och Elving Andersson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo217 av Marianne Jönsson och Elving Andersson c Bostadsbidrag i vissa fall Enligt 12 lagen om bostadsbidrag lämnas inte bostadsbidrag till hushåll utan barn om sökanden eller dennes make får kommunalt bostadstillägg KBT eller på grund av bestämmelserna om inkomstprövning inte får sådant
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter