Stina Gustavsson (C)

Född år
1935
Avliden
25 februari 2018

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1986-10-06 – 1994-10-02

Kulturutskottet

Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1991-11-13 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
1989-02-24 – 1991-09-29

Valberedningen

Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-02

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982-85, 1986- Suppleant i Kulturutskottet 82/83 och 86/87-87/88, Socialutskottet 86/87-87/88, Bostadsutskottet 88/89-90/91 och Jordbruksutskottet 88/89-93/94. Ledamot av Kulturutskottet 82/83-84/85 och 88/89-93/94. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 91/92-93/94 och Valberedningen 91/92-93/94. - Ledamot av c-gruppens förtroenderåd 93/94.

Bostadsort

Ryssby

Utbildning

Realexamen 54. Lanthushållsskola 55. Hushållsseminarium 57. Hemkunskapslärare i realskola, grundskola och lanthushållskola 57-68, rektor för Ryssby yrkesskola 68-70. Hemkonsulent vid Kronobergs läns hushållningssällskap 72-82.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Kronobergs läns distrikt av Studieförbundet Vuxenskolan 72-75 och Sveriges Hembygdsförbund, vice ordförande 91-93, ordförande 93-. - Ledamot av styrelsen för Kronobergs länsförbund av Lantbrukarnas Riksförbund 71-82. - Ledamot av styrelsen för Ryssby avdelning av Centerns kvinnoförbund (CKF), ordförande 79-85, och Kronobergs läns CKF-distrikt, vice ordförande 77-83, ordförande 83-91. Ledamot av Centerpartiets förtroenderåd 80-95.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Kronobergs län 77-94, högskolan i Växjö 88-94, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 90-92 samt Språk- och folkminnesinstitutet 93-00. Ledamot av länsskolnämnden i Kronobergs län 82-88, läromedelsnämnden 86-89 samt delegationen för jämställdhetsforskning 87-90. - Ledamot av konsumentpolitiska kommittén 83-85, närradiokommittén 83-85, lotteriutredningen 91-92, konsumentpolitiska kommittén 92-94 och kommittén om kulturpolitikens inriktning 93-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Ljungby kommunfullmäktige 74-79. Ledamot av kommunstyrelsen 74-79. Ledamot av kulturnämnden 71-73. - Ledamot av Kronobergs läns landsting 73-76 och 80-85. Ledamot av förvaltningsutskottet 80-82. Vice ordförande i kulturnämnden 74-79.

Föräldrar

Arrendatorn John August Teofil Andersson och Hilda Kristina Sten

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet

  Motion 1993/94:Sf48 av Stina Gustavsson och Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf48 av Stina Gustavsson och Marianne Jönsson c med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet Vi tar i denna motion upp vuxenstudier vid folkhögskolor. Enligt propositionen kommer studerande i kommunal och statlig vuxenutbildning som inte bedriver studier
  Inlämnad
  1994-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket

  Motion 1993/94:N35 av Stina Gustavsson och Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:N35 av Stina Gustavsson och Stina Eliasson c med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket Propositionen behandlar särskilda konkurrensregler för lantbruket och innehåller många värdefulla klarlägganden och markeringar men också ett par onödiga begränsningar
  Inlämnad
  1994-04-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:NU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:242 Vissa ändringar i skollagen

  Motion 1993/94:Ub88 av Stina Gustavsson och Christina Linderholm (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub88 av Stina Gustavsson och Christina Linderholm c med anledning av prop. 1993/94:242 Vissa ändringar i skollagen Regeringen föreslår ett förtydligande i 5 kap. 28 skollagen, innebärande att endast de som är behöriga till ett nationellt program kan tas in i en RH-anpassad RH=rörelsehindrad
  Inlämnad
  1994-04-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:220 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m.

  Motion 1993/94:Sf41 av Agne Hansson och Stina Gustavsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf41 av Agne Hansson och Stina Gustavsson c med anledning av prop. 1993/94:220 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. I propositionen behandlas avgiftsfriheten för privatläkares röntgen- och laboratorieundersökningar hos sjukvårdshuvudmännen. Propositionen föreslår att frågan om privatläkarnas
  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft

  Motion 1993/94:Ub52 av Stina Gustavsson (c) och Charlotte Branting (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub52 av Stina Gustavsson och Charlotte Branting c, fp med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft I propositionen föreslås att forskningen vid de mindre och medelstora högskolorna förstärks. Detta möjliggörs genom avsättning ur Fond 92-93 till
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Industriell forskningsutveckling

  Motion 1993/94:N254 av Charlotte Branting (fp) och Stina Gustavsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:N254 av Charlotte Branting och Stina Gustavsson fp, c Industriell forskningsutveckling VERKTEC är ett 6-årigt program för tillämpad industriell FoU. Det styrs av industrins behov och innehållerindustriella projekt hos deltagande företag metod- och teoriutveckling lic- och doktorsstudier
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:NU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Konkurrenslagen och producentkooperativ verksamhet

  Motion 1993/94:N213 av Rosa Östh och Stina Gustavsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:N213 av Rosa Östh och Stina Gustavsson c Konkurrenslagen för producentkooperativ verksamhet När den nya konkurrenslagen antogs av riksdagen förutsattes det att ekonomiska föreningar skulle kunna fortsätta sin verksamhet och således vara undantagna från förbudet enligt 6 konkurrenslagen.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:NU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Högre utbildning och forskning

  Motion 1993/94:Ub722 av Stina Gustavsson och Christina Linderholm (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub722 av Stina Gustavsson och Christina Linderholm c Högre utbildning och forskning Utbildningssektorn är inne i en omfattande förändringsprocess där styrsystemet utvecklas i riktning mot decentralisering. Både kvantitativ och kvalitativ upprustning sker. Flera viktiga strategiska beslut
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:UbU12 1993/94:UbU16 1993/94:UbU18 1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Kungliga bibilioteket

  Motion 1993/94:Ub717 av Stina Eliasson och Stina Gustavsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub717 av Stina Eliasson och Stina Gustavsson c Kungliga biblioteket I budgetpropositionen understryks bl.a. att det är angeläget att Kungliga Biblioteket KB tar ett ökat nationellt ansvar för såväl litteraturförsörjning som utveckling av samverkan mellan forskningsbiblioteken. För närvarande
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Hiv/aids

  Motion 1993/94:So436 av Stina Gustavsson och Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:So436 av Stina Gustavsson och Stina Eliasson c Hiv/aids Är hiv/aidsfaran över nu Det är en fråga som vi fått ett antal gånger på senare tid, och som vi menar är högst berättigad. Den är berättigad därför att det numera mycket sällan höjs några röster för att den livsfarliga smittan måste
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Beskattningen av pensionärer

  Motion 1993/94:Sk355 av Lennart Brunander och Stina Gustavsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk355 av Lennart Brunander och Stina Gustavsson c Beskattningen av pensionärer Skatteregler slår ibland fel, det uppstår konsekvenser som egentligen inte var menade. Pensionärer drabbas ibland av beskattning som upplevs som orimlig därför att reglerna är så okänsliga. I denna motion tar
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Beskattningen av måltidsförmåner

  Motion 1993/94:Sk321 av Stina Gustavsson och Rosa Östh (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk321 av Stina Gustavsson och Rosa Östh c Beskattning av måltidsförmåner När skattereformen genomfördes uttryckte många en oro för effekterna av beslutet att beskatta måltidsförmåner. Oron fanns hos läkare, hälsovårdande myndigheter och ute på arbetsplatserna. Man menade bl.a. att beslutet
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Brutet räkenskapsår

  Motion 1993/94:Sk311 av Birger Andersson och Stina Gustavsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk311 av Birger Andersson och Stina Gustavsson c Brutet räkenskapsår I samband med skattereformen gjordes ändringar i 12 i bokföringslagen 1976:25Ändringarna innebar bl.a. att för enskilda näringsidkare togs möjligheten att tillämpa brutet räkenskapsår bort. Även för handelsbolag försvann
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skatteväxling

  Motion 1993/94:Sk646 av Bengt Kindbom och Stina Gustavsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk646 av Bengt Kindbom och Stina Gustavsson c Skatteväxling Skattesystemet har en avgörande inverkan på kostnadsrelationerna mellan olika produktionsfaktorer. I dag har vi förhållandevis sett hög skatt på arbetskraft. Samtidigt är skatten tämligen låg på energi och i de flesta fall obefintlig
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU34
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Antagningsreglerna till universitet och högskolor

  Motion 1993/94:Ub603 av Rune Backlund och Stina Gustavsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub603 av Rune Backlund och Stina Gustavsson c Antagningsreglerna till universitet och högskolor Riksdagen beslöt 1992 om en rad förändringar rörande universitetens och högskolornas organisation och arbetsformer. Bland annat fick man större frihet att själv utforma urvalsgrunder och särskilda
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sätergläntan, Hemslöjdens gård

  Motion 1993/94:Ub318 av Stina Gustavsson och Gunhild Bolander (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub318 av Stina Gustavsson och Gunhild Bolander c Sätergläntan, Hemslöjdens gård Sätergläntan Hemslöjdens gård bedriver slöjdundervisning inom hela slöjdområdet. Skolan, som är en internatskola, har hela landet som upptagningsområde. Sätergläntan är en fristående skola och erhåller statsbidrag
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utbildningen vid landstingsägda skolor

  Motion 1993/94:Ub311 av Stina Gustavsson och Ivar Franzén (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub311 av Stina Gustavsson och Ivar Franzén c Utbildning vid landstingsägda skolor På senare tid har valfrihet i skolan varit honnörsordet i utbildningspolitiken. Det gäller såväl eleverna som får ha sitt fria val som utbildningsanordnarna, dvs kommuner, fristående skolor eller stiftelser.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Gymnasieskolans yrkes- och påbyggnadsutbildningar

  Motion 1993/94:Ub304 av Stina Gustavsson och Rosa Östh (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub304 av Stina Gustavsson och Rosa Östh c Gymnasieskolans yrkes- och påbyggnadsutbildningar Reformeringen av den kommunala vuxenutbildningen genomfördes läsåret 1992/93. Den gymnasiala vuxenutbildningen sades då syfta till att ge vuxna kunskaper och färdigheter motsvarande dem som ungdomar
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Hästar i trafiken

  Motion 1993/94:L609 av Rosa Östh och Stina Gustavsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:L609 av Rosa Östh och Stina Gustavsson c Hästar i trafiken Gällande trafiklagstiftning är i vissa avseenden inte anpassad till dagens trafiksituation. Det som vi i det här sammanhanget avser är att det i vissa trakter och på det mindre vägnätet numera är tämligen vanligt med hästekipage
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bildskärmsskador och elöverkänslighet

  Motion 1993/94:Bo245 av Alwa Wennerlund m.fl. (kds, c, fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo245 av Alwa Wennerlund m.fl. kds, fp, c Bildskärmsskador och elöverkänslighet 1989 räknade man med att cirka 800 000 människor i Sverige arbetar vid bildskärmar. Idag är säkert antalet betydligt större. Man vet att skadliga effekter av bildskärmsexponering börjar bli alltmer uppenbara.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter