Ingrid Skeppstedt (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
organisatör
Född år
1935
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-05-12 – 1998-10-05

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
1995-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1993-05-24 – 1994-10-01

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1993-10-13 – 1994-10-01

Bostadsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1995-10-09

Lagutskottet

Suppleant
1995-10-09 – 1998-10-04

Valberedningen

Ledamot
1994-10-02 – 1998-10-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet 93/94, Socialförsäkringsutskottet 93/94 och Lagutskottet 95/96-97/98. Ledamot av Bostadsutskottet 94/95 och Socialförsäkringsutskottet 95/96-97/98. Ledamot av Valberedningen 94/95-97/98. - Kvittningsman 94/95-97/98.

Bostadsort

Flen

Utbildning

Realexamen 53. Banktjänsteman 53-60. Ombudsman i Södermanlands läns distrikt av Centerns kvinnoförbund (CKF) 72-76. Organisatör i Centerns kommunorganisation i Flen 76-81 och i Södermanlands distrikt av Sveriges Pensionärsförbund 86-91.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Södermanlands läns distrikt av Studieförbundet Vuxenskolan 87-91. - Ledamot av styrelsen för Södermanlands läns distrikt av Centerns kvinnoförbund (CKF) 72-93, ordförande 87-93, Södermanlands läns centerpartidistrikt 87- och CKF 89-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Riksskatteverket 95-99. Ledamot av Statens ansvarsnämnd 97-. Ledamot av kommittén rörande förberedelser inför 1996 års FN-konferens om boende- och bebyggelsefrågor (Boplats 96) 95-96, advokatkommittén 97-99.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Mellösa barnavårdsnämnd 66-70. - Ledamot av Flens socialnämnd 76-91, vice ordförande 78-91, samt familje- och äldreomsorgsnämnden, ordförande 92-93. - Ledamot av Södermanlands läns landstings mellersta sjukvårdsdirektion 83-85.

Föräldrar

Lantbrukaren Erik Ivar Eriksson och Hilda Kristina Pettersson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken

  Motion 1997/98:So50 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So50 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken Centerpartiet motionerade hösten 1997 till riksdagen om hur vi anser att omsorgen om de äldre ska utvecklas. I denna motion ger vi främst svar på regeringens förslag i propositionen

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1997/98:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:97 Polisens register

  Motion 1997/98:Ju47 av Andre vice talman Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju47 av Andre vice talman Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:97 Polisens register Propositionen innehåller bland annat förslag till en polisdatalag vilken skall ersätta den nuvarande polisregisterlagen 1965:94Kriminalunderrättelseregister När det gäller hanteringen av

  Inlämnad
  1998-04-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JuU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd

  Motion 1997/98:So25 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So25 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd Allmänna utgångspunkter behovet av ett nytt tandvårdsstöd Den allmänna tandvårdsförsäkringen infördes 1974. Syftet var att göra det ekonomiskt möjligt för alla att få tillgång till tandvård till en

  Inlämnad
  1998-04-02
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:111 Reformerad förtidspension, m.m.

  Motion 1997/98:Sf33 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf33 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:111 Reformerad förtidspension, m.m. Regeringen presenterar i propositionen förslag till riktlinjer för en reformerad förtidspension och har för avsikt att senare återkomma med förslag i detalj. Riktlinjerna ska ligga till grund

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst

  Motion 1997/98:K41 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:K41 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst Bemötandefrågor I regeringens proposition Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst skriver regeringen bland annat: Den svenska statsförvaltningen skall, med höga krav på rättssäkerhet,

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst

  Motion 1997/98:K37 av Andre vice talman Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:K37 av Andre vice talman Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst Statsförvaltningen verkställer statsmakternas beslut och är därmed en grundsten i det svenska demokratiska samhället. För Centerpartiet är det en självklarhet att den

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:KU31
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:95 Ändringar i kriminalvårdslagstiftningen

  Motion 1997/98:Ju39 av Andre vice talman Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju39 av Andre vice talman Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:95 Ändringar i kriminalvårdslagstiftningen Barn till föräldrar i fängelse är de sällan nämnda och ofta bortglömda brottsoffren. I Sverige finns det tusentals barn som varje år lever separerade från sin fängslade

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:JuU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:57 Ombildning av Handikappinstitutet

  Motion 1997/98:So22 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So22 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:57 Ombildning av Handikappinstitutet I propositionen föreslås att Handikappinstitutet ombildas till en ideell förening som får staten, Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet som sina medlemmar. Styrelsen föreslås få nio

  Inlämnad
  1998-03-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation

  Motion 1997/98:L20 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:L20 av Agne Hansson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation Det är viktigt att lagstiftningen kan skapa så goda förutsättningar som möjligt för att åstadkomma klara ansvarsförhållanden inom ett företag. Det ökar också möjligheterna att utkräva ansvar av försumliga

  Inlämnad
  1998-03-20
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:LU26
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:77 Närradio m.m.

  Motion 1997/98:K32 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:K32 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:77 Närradio m.m. 1 Inledning Närradion spelar en viktig roll i föreningslivet och det lokala kulturlivet i Sverige. Centerpartiet bidrar gärna till att stärka möjligheterna att sända närradio och att ge sådana villkor att närradion

  Inlämnad
  1998-03-18
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:KU28
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av Skr. 1997/98:79 Redovisning av arbetet med de allmänna barnfrågorna

  Motion 1997/98:So7 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So7 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av Skr. 1997/98:79 Redovisning av arbetet med de allmänna barnfrågorna Centerpartiet vill med anledning av regeringens skrivelse understryka behovet av ett mer offensivt sätt att arbeta med frågor rörande barnens situation i samhället. Sverige

  Inlämnad
  1998-03-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid

  Motion 1997/98:Ju29 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju29 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid Centerpartiet välkomnar och stödjer huvuddelen av regeringens förslag för att minska våld och trakasserier mot kvinnor. Flera av de förslag som regeringen lägger har Centerpartiet drivit under längre tid. 1 Brottsofferfonden

  Inlämnad
  1998-03-04
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:JuU13 1997/98:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:41 Socialförsäkringens administration, m.m.

  Motion 1997/98:Sf22 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf22 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:41 Socialförsäkringens administration, m.m. Tillsättandet av socialförsäkringsnämnder Regeringen föreslår i propositionen att ledamöterna i socialförsäkringsnämnderna skall utses av de politiska partier som är representerade i

  Inlämnad
  1998-01-23
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • lagen om företagsrekonstruktion

  Skriftlig fråga 1997/98:193 av Skeppstedt, Ingrid (c)

  Fråga 1997/98:193 av Ingrid Skeppstedt c till statsrådet Thomas Östros om lagen om företagsrekonstruktion Genom lagen om företagsrekonstruktion blev det möjligt för företag som kommit på obestånd att rekonstrueras för att undvika konkurs. En möjlighet som uppskattas. Nu har emellertid kronofogdemyndigheten skärpt sina

  Inlämnad
  1997-11-27
  Besvarare
  statsrådet Thomas Östros (S)
 • med anledning av prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge

  Motion 1997/98:L7 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:L7 av Agne Hansson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge 1 Inledning Centerpartiet har under den allmänna motionstiden särskilt uppmärksammat barnens situation och villkor i en partimotion 1997/98:So801Även i frågor om vårdnad, boende och umgänge måste barnens

  Inlämnad
  1997-11-21
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:LU12
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:15 Ansvar för elektroniska anslagstavlor

  Motion 1997/98:Ju9 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju9 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:15 Ansvar för elektroniska anslagstavlor Informationstekniken IT erbjuder stora möjligheter för kommunikation och spridning av information. Den snabba utvecklingen av Internet gör det möjligt att ta del av och skicka information

  Inlämnad
  1997-11-04
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:JuU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Äldreomsorg

  Motion 1997/98:So431 av Ingbritt Irhammar och Ingrid Skeppstedt (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So431 av Ingbritt Irhammar och Ingrid Skeppstedt c Äldreomsorg Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Människor har olika förutsättningar och behov och insatser för de äldre måste utgå från detta. De äldres rätt till integritet och personliga önskemål

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:SfU1 1997/98:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Handikappolitik

  Motion 1997/98:So411 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So411 av Roland Larsson m.fl. c Handikappolitik 1. Handikappolitiken sammanfattning Centerpartiets utgångspunkt är ett samhälle för alla, där alla medborgare behandlas med samma respekt. Människor med handikapp ska kunna verka i samhället som aktiva medborgare, vilket innebär att alla ska

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1997/98:AU1 1997/98:BoU5 1997/98:FiU7 1997/98:SoU12 1997/98:SoU16 1997/98:UbU1 1997/98:UbU14 1997/98:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Hälso- och sjukvård

  Motion 1997/98:So307 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So307 av Roland Larsson m.fl. c Hälso- och sjukvård Sammanfattning Ett gott samhälle förutsätter tillgång till god vård. Vården ska vara lika för alla och finansieras solidariskt. Vården ska utgå från den enskildes intresse och patientens makt måste stärkas. Vem som ger vården är inte avgörande.

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:SfU1 1997/98:SoU1 1997/98:SoU12
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Mälardalens högskola

  Motion 1997/98:Ub485 av Marie Wilén och Ingrid Skeppstedt (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub485 av Marie Wilén och Ingrid Skeppstedt c Mälardalens högskola Mälardalens högskola har god kvalité på utbildningen och betyder mycket för regionens utveckling och företag. Mälardalens högskola expanderar på ett positivt och modernt sätt. Det finns och planeras utbildning med nya spännande

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter