Ulla Tillander (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
ämneslärare
Född år
1931
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-05-01 – 1994-10-02
Ledig
1993-02-23 – 1993-04-30
Ordinarie
1991-12-01 – 1993-02-22
Ledig
1991-09-29 – 1991-11-30
Ordinarie
1976-10-03 – 1991-09-29

Kulturutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1991-12-03

Socialutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1974-. Statsråd 1981-82. Suppleant i Lagutskottet 74-75/76, Utrikesutskottet 76/77-78/79, Socialutskottet 76/77-78/79 och 91/92-93/94, Utbildningsutskottet 79/80-80/81 och 82/83-84/85 samt Kulturutskottet 91/92. Ledamot av Socialutskottet 79/80-80/81 och 82/83-90/91.

Bostadsort

Malmö

Utbildning

Folkskollärarexamen i Göteborg 53. Studentexamen i Malmö 58. Ämneslärarkompetens i Lund 64. Ämneslärare i Lund 65-74. Statsråd vid utbildningsdepartementet 22.5.1981-8.10.1982.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Försäkringsbolaget Ansvar från 87. - Ledamot av styrelsen för Malmöhus läns distrikt av Centerns kvinnoförbund, vice ordförande 77-84. Ledamot av Centerpartiets partistyrelse 79-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av lekmiljörådet/barnmiljörådet 77-81, ordförande 77-81, skolöverstyrelsens pedagogiska nämnd 79-81 och medicinsk-etiska rådet 85-. Ledamot av styrelsen för statens planverk 85-88, styrelsen för u-landsforskning 87-90, boverket 88-92 och statens sjöhistoriska museer 89-94. FN-delegat 79-81. - Ledamot av familjeekonomiska kommittén 79-81, viteskommittén 79-81 och fritidshemskommittén 82-85.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Malmö kommunfullmäktige 71-77. Ledamot av sjukvårdsstyrelsen 71-73. - Ledamot av Malmö kyrkofullmäktige 71-76. Ledamot av Lunds stiftsting 72-73. Ledamot av nämnden för Svenska Kyrkan i utlandet från 85, ordförande från 85.

Föräldrar

Kranskötaren Otto Olsson och Alma Justina Hagberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Länsmuseerna

  Motion 1993/94:Kr267 av Ulla Tillander (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr267 av Ulla Tillander c Länsmuseerna Den mest angelägna insatsen inom kulturminnesvården är ökad information och samrådsverksamhet med kommunerna, för att förebygga och minska antalet ärenden som når länsstyrelsen och som kan bidra till att bättre förankra verksamheten i samhället.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:KrU18 1993/94:KrU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Undervisningen i religionskunskap

  Motion 1993/94:Ub346 av Ulla Tillander (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub346 av Ulla Tillander c Undervisningen i religionskunskap Religionskunskapen har ständigt stått under debatt. Det har funnits och finns fortfarande många anledningar till det. Antalet lärare som saknar behörig utbildning är t.ex. större inom religionskunskapen än i något annat ämne.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Studiemedel till eleverna på Konstskolan Forum i Malmö

  Motion 1993/94:Sf501 av Ulla Tillander (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf501 av Ulla Tillander c Studiemedel till eleverna på Konstskolan Forum i Malmö Stockholm, Göteborg och Umeå har konsthögskolor med femårig utbildning. I södra Sverige finns ingen konsthögskola men väl en femårig konstutbildning som i praktiken är att jämställa med konsthögskolorna.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ideellt arbete för förtidspensionärer

  Motion 1993/94:Sf230 av Rosa Östh och Ulla Tillander (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf230 av Rosa Östh och Ulla Tillander c Ideellt arbete för förtidspensionärer Den 1 juli 1993 trädde en ny lag om allmän försäkring i kraft. Lagen anger bl a att full förtidspension respektive sjukbidrag skall reduceras om inkomst uppbärs till en viss nivå. Enligt riksförsäkringsverket
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Form/Design Center i Malmö

  Motion 1993/94:Kr202 av Ulla Tillander (c) och Margitta Edgren (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr202 av Ulla Tillander och Margitta Edgren c, fp Form/Design Center i Malmö Form/Design Center i Malmö arbetar med att främja god formgivning av svenska produkter, att förbättra boendemiljöer och med att sprida kunskap om god form. Man satsar bl.a. på utställningar med regional anknytning.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetsdelning

  Motion 1993/94:A217 av Ulla Tillander (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:A217 av Ulla Tillander c Arbetsdelning Ingen regering har någonsin gjort större insatser mot arbetslösheten än den nu sittande. Kreativiteten vad gäller nya grepp har varit stor och arbetsmarknadsdepartementet har visat en mycket stor öppenhet gentemot nya uppslag från olika delar av
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Östersjöns ekologiska rehabilitering

  Motion 1993/94:U903 av Ulla Tillander (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:U903 av Ulla Tillander c Östersjöns ekologiska rehabilitering Att miljöproblemen i Östersjön är omfattande råder det i dag bred enighet kring. Utsläppen till luft och vatten behöver minskas kraftigt och Östersjöns ekologiska balans återställas. Regeringen har vidtagit en lång rad åtgärder
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kvinnors livssituation

  Motion 1993/94:A815 av Karin Starrin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:A815 av Karin Starrin m.fl. c Kvinnors livssituation Hälften var För att kunna påverka utvecklingen måste kvinnor finnas med där besluten fattas. En viktig uppgift är att se till att kvinnor blir representerade och får ett reellt inflytande, i förhållande till sin numerär. Kvinnors förutsättningar
 • med anledning av prop. 1993/94:75 Arvoden till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster samt vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m.

  Motion 1993/94:So23 av Ulla Tillander (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:So23 av Ulla Tillander c med anledning av prop. 1993/94:75 Arvoden till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster samt vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. Företagshälsovården är sedan 1992 en klinisk specialitet. Den har nära anknytning till såväl allmänmedicin som till
  Inlämnad
  1993-11-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:220 En ny läroplan och ett nytt betygssystem för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan

  Motion 1993/94:Ub10 av Ulla Tillander och Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub10 av Ulla Tillander och Stina Eliasson c med anledning av prop. 1992/93:220 En ny läroplan och ett nytt betygssystem för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan Regeringen har i olika sammanhang, bl a i direktiven till läroplanskommittén, i olika avsnitt
  Inlämnad
  1993-10-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1992/93:Kr12 av Ulla Tillander och Lennart Brunander (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Kr12 av Ulla Tillander och Lennart Brunander c med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition I bilaga nr. 9 kulturdepartementet redovisar statsrådet för det arbete och de utvärderingar som genomförts
  Inlämnad
  1993-05-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:KrU31
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Ädelreformen

  Motion 1992/93:So218 av Rosa Östh och Ulla Tillander (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:So218 av Rosa Östh och Ulla Tillander c Ädelreformen Verksamheterna inom den offentliga sektorn har under de senaste åren genomgått stora förändringar och nya sådana har initierats. Anledningarna till detta är flera. Det helt överskuggande skälet torde dock vara bristen på resurser som
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SoU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Momsavlyftning för fristående skolor

  Motion 1992/93:Sk605 av Ulla Tillander (c) och Ingrid Näslund (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sk605 av Ulla Tillander och Ingrid Näslund c, kds Momsavlyftning för fristående skolor I samband med reformeringen av systemet för mervärdeskatt fr o m 1991 gavs kommunerna en generell rätt till avdrag för ingånde moms. Detta innebär bl a att kommunerna ej längre belastas för mervärdeskattekostnader
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SkU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stödet till kulturhistoriskt värdefulla segelfartyg

  Motion 1992/93:Kr288 av Ulla Tillander m.fl. (c, fp, m, s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Kr288 av Ulla Tillander m.fl. c, s, m, fp Stödet till kulturhistoriskt värdefulla segelfartyg Inom myndigheten Statens sjöhistoriska museer utgör Vasamuseet ett separat verksamhetsområde, som med undantag för lokalkostnaderna finansieras med avgifter och andra externa inkomster. I proposition
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KrU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vasamuseet

  Motion 1992/93:Kr259 av Ulla Tillander (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Kr259 av Ulla Tillander c Vasamuseet Vasamuseet skapades genom ett antal beslut av riksdagen och regeringen under 1980-talet. Organisatoriskt utgör Vasamuseet och Sjöhistoriska museet myndigheten Statens sjöhistoriska museer SSHMMuseibyggnaden uppfördes med statsmedel 1986-90. Sedan museets
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KrU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Helsingborgs Symfoniorkester

  Motion 1992/93:Kr251 av Ulla Tillander och Ingbritt Irhammar (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Kr251 av Ulla Tillander och Ingbritt Irhammar c Helsingborgs Symfoniorkester Helsingborgs Konsertförening, HKF, som är en ideell förening, har till ändamål att upprätta och underhålla en fast symfoniorkester med uppgift att bedriva konsertverksamhet i Helsingborgs kommun med omgivande
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KrU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Medling vid skilsmässa

  Motion 1992/93:L402 av Ulla Tillander och Rune Backlund (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:L402 av Ulla Tillander och Rune Backlund c Medling vid skilsmässa Utgångspunkten för vår motion är ett bekymmer och en oro för de höga skilsmässoantalet i vårt land. Beprövad erfarenhet bekräftad av sociala forskningsrön visar att en skilsmässa är en svår upplevelse som sätter djupa spår
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:LU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Elektrifiering av järnvägssträckan Malmö - Ystad

  Motion 1992/93:T504 av Ulla Tillander (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:T504 av Ulla Tillander c Elektrifiering av järnvägssträckan Malmö-Ystad Det finns en stark och utbredd strävan att utveckla person- och godstrafiken på järnvägen Malmö-Ystad. De berörda kommunerna är djupt engagerade och ser med oro på hur förutsättningarna för person- och godstrafiken
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vårdnadsbidrag

  Motion 1992/93:So613 av Ulla Tillander och Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:So613 av Ulla Tillander och Marianne Jönsson c Vårdnadsbidrag När regeringsförklaringen två år i följd upprepar regeringens utfästelse att ett vårdnadsbidrag skall införas under den nuvarande mandatperioden då är detta ett vallöfte som omgärdas med den största försäkran från en regerings
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regeringsformen och folkkyrkorna

  Motion 1992/93:K601 av Ulla Tillander och Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:K601 av Ulla Tillander och Stina Eliasson c Regeringsformen och folkkyrkorna Ett av de utmärkande dragen hos de trossamfund som har folkkyrkokaraktär är att medlemskap i samfundet bygger på familjetillhörighet. Medlemskapet är således inte grundat på individuell bekännelse till samfundets
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:KU36
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter