Gunhild Bolander (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Ombudsman
Född år
1932
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 1994-10-02

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1989-02-24 – 1991-09-29

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1981. Rdl 1982- Suppleant i Socialutskottet 80/81-81/82, Utbildningsutskottet 80/81-81/82, Socialförsäkringsutskottet 82/83-83/84 och 85/86-87/88 samt Arbetsmarknadsutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Socialförsäkringsutskottet 84/85 och Försvarsutskottet 85/86-93/94. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 91/92-93/94. - Ersättare för kvittningsman 88/89-90/91, kvittningsman 91/92-93/94.

Bostadsort

Romakloster

Utbildning

Hemse folkhögskola 49-50. Lövsta lantbruksskola 50-51. Visby husmodersskola 51-52. Lanthusmor 52-68. Ombudsman för Gotlands läns centerpartidistrikt 68-81.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Försvarspolitiskt forum, ordförande 87-94, och riksförbundet Sveriges Lottakårer, ordförande i riksförbundet 92-95. - Sekreterare i IOGT-loge 47-52. - Ledamot av styrelsen för Centerns ombudsmannaförening, vice ordförande 72-82. - Ledamot av styrelsen för Gotlands distrikt av Centerns kvinnoförbund (CKF) 60-74, Atlingbo CKF-avdelning, ordförande 64-73, och Gotlands centerpartidistrikt, 2:e vice ordförande 86-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Gotlands län 77-82 och 89-94, byggnadsstyrelsen 86-93, försvarets rationaliseringsinstitut 89-91 och statens försvarshistoriska museer 94-97. Ledamot av krigsmaterielinspektionens rådgivande nämnd 86- och försvarets underrättelsenämnd. - Ledamot av rättshjälpskommittén 82-86, 1988 års befolkningsskyddskommitté 88-89, beredningen av beslut om totalförsvarets inriktning 90-91, beredningen angående inriktningen av totalförsvaret 1992-97 91-92 och sjöverksamhetskommittén 94-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Gotlands kommunfullmäktige 71-76. Ledamot av kommunstyrelsen 71-76. Ledamot av valberedningen 71-76 och omsorgsnämnden 71-92, vice ordförande 71-76, ordförande 76-92. - Ledamot av Atlingbo kyrkoråd 79-82. - Ledamot av Gotlands läns landsting 66-70. Ledamot av lasarettsdirektionen 66-70.

Föräldrar

Hemmansägaren Karl Bernhard Johansson och Alvina Tyra Anna Maria Pettersson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1993/94:168 Ökad tillsyn av den yrkesmässiga trafiken

  Motion 1993/94:T45 av Gunhild Bolander (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:T45 av Gunhild Bolander c med anledning av prop. 1993/94:168 Ökad tillsyn av den yrkesmässiga trafiken Begreppet trafikområde infördes för taxitrafiken i yrkestrafiklagstiftningen genom prop. 1979/80:142, som i sin tur byggde på betänkandet Taxi krav och utvecklingsmöjligheter DsK 1979:4Innebörden

  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:158 Vissa fiskeripolitiska frågor

  Motion 1993/94:Jo34 av Sven-Olof Petersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo34 av Sven-Olof Petersson m.fl. c med anledning av prop. 1993/94:158 Vissa fiskepolitiska frågor Det svenska fisket är att betrakta som en av de viktigaste basnäringarna i våra kust- och skärgårdsområden. Även om antalet yrkesfiskare under åren har minskat i antal utgör de tillsammans

  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:JoU24
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • EU-förhandlingarna och sockerproduktionen på Gotland

  Motion 1993/94:U511 av Gunhild Bolander (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:U511 av Gunhild Bolander c EU-förhandlingarna och sockerproduktionen på Gotland Sockernäringen är av avgörande betydelse för näringslivet och sysselsättningen på Gotland. Ca 1.000 arbetstillfällen berörs av öns sockerproduktion. Nära 700 lantbruk bedriver sockerbetsodling. Roma sockerbruk

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:JoU13 1993/94:UU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Multinationell övervakningscentral

  Motion 1993/94:U404 av Gunhild Bolander (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:U404 av Gunhild Bolander c Multinationell övervakningscentral Bygg upp en multinationell övervakning av Östersjön från en samordnad kontroll- och ledningscentral. En sådan åtgärd skulle förbättra samarbetet mellan Östersjöländerna och sannolikt få till följd att den säkerhetspolitiska

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kostnader förknippade med umgängesrätt

  Motion 1993/94:L407 av Sven-Olof Petersson och Gunhild Bolander (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:L407 av Sven-Olof Petersson och Gunhild Bolander c Kostnader förknippade med umgängesrätt Allt fler barn lever endast tillsammans med den ena av sina föräldrar. Det är av olika skäl viktigt att varje barn har kontakt med båda sina föräldrar, även den som barnet ej stadigvarande bor hos.

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Färjetrafiken till och från Gotland

  Motion 1993/94:T615 av Ulla Pettersson (s) och Gunhild Bolander (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:T615 av Ulla Pettersson och Gunhild Bolander s, c Färjetrafiken till och från Gotland Den utveckling som har skett sedan flygtrafiken avreglerades har visat att linjen Visby-Arlanda inte har fått den utveckling som bland annat Konkurrenskommittén 1990 väntade när man antog att den fria

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bärgning av fartyg med miljöfarlig last

  Motion 1993/94:T614 av Gunhild Bolander (c) och Ulla Pettersson (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T614 av Gunhild Bolander och Ulla Pettersson c, s Bärgning av fartyg med miljöfarlig last Söndagen den 10 oktober 1993 grundstötte ett tyskt fartyg på det marina naturreservatet Salvorev utanför Fårö. Kustbevakningen och Sjöfartsverket såg till att den olja som fanns ombord togs om hand

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:TU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Hörselskadades och dövas tillgång till TV-utbud

  Motion 1993/94:Kr286 av Gunhild Bolander och Marianne Jönsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr286 av Gunhild Bolander och Marianne Jönsson c Hörselskadades och dövas tillgång till TV-utbud Det är ett välkänt förhållande att TV är ett av landets största kulturförmedlare och att antalet programkanaler som sänder program på svenska blivit fler. Trots detta har insatserna för att

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Nyföretagarkonto för ungdomar

  Motion 1993/94:Sk312 av Gunhild Bolander och Sven-Olof Petersson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk312 av Gunhild Bolander och Sven-Olof Petersson c Nyföretagarkonto för ungdomar Det är i de små och medelstora företagen som framtidens nya arbetstillfällen kommer att finnas. Inte minst gäller detta inom den gröna sektorn. Här kommer kretsloppsprodukter på miljö- och energiområdet

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Mervärdesskatt för turistbranschen och andra tjänsteföretag

  Motion 1993/94:Sk632 av Gunhild Bolander (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk632 av Gunhild Bolander c Mervärdesskatt för turistbranschen och andra tjänsteföretag Tjänsteproduktionens betydelse för vår välfärd kommer av allt att döma att öka framöver. Det är i tjänsteproduktionen som merparten av de tillkommande arbetstillfällena kommer att återfinnas. Det är

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • ANT-undervisningen för lärare

  Motion 1993/94:Ub620 av Gudrun Norberg m.fl. (fp, c, m, v, s, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub620 av Gudrun Norberg m.fl. fp, m, c, kds, s, v ANT-undervisning för lärare CAN:s undersökningar under senare år bland elever i årskurs 9 visar att tonåringarna känner stort missnöje med den information de fått om ANT alkohol, narkotika, tobakElevernas konsumtion av alkohol, narkotika

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Konsulentverksamheten i särskolan

  Motion 1993/94:Ub339 av Marianne Jönsson och Gunhild Bolander (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub339 av Marianne Jönsson och Gunhild Bolander c Konsulentverksamheten i särskolan Inom SIH Statens institut för handikappfrågor i skolan finns för närvarande 23,5 konsulenter för ca 3 200 rörelsehindrade elever i grund- och gymnasieskola 125 elever per konsulentoch ca 35 konsulenter för

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sätergläntan, Hemslöjdens gård

  Motion 1993/94:Ub318 av Stina Gustavsson och Gunhild Bolander (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub318 av Stina Gustavsson och Gunhild Bolander c Sätergläntan, Hemslöjdens gård Sätergläntan Hemslöjdens gård bedriver slöjdundervisning inom hela slöjdområdet. Skolan, som är en internatskola, har hela landet som upptagningsområde. Sätergläntan är en fristående skola och erhåller statsbidrag

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Mätresurser på Gotland

  Motion 1993/94:Fö802 av Gunhild Bolander (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fö802 av Gunhild Bolander c Mätresurser på Gotland Gotland länet i centrum av Östersjön med närheten till Baltikum och där belägna kärntekniska anläggningar borde vara den plats där ytterligare resurser planeras för både kontinuerliga och produktionsinriktade temporära mätningar av radioaktiviteten

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FöU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommunal medverkan i sjöräddningstjänst

  Motion 1993/94:Fö706 av Gunhild Bolander (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fö706 av Gunhild Bolander c Kommunal medverkan i sjöräddningstjänst Staten har tecknat avtal med ett antal kommuner om medverkan i räddningstjänst till sjöss. Kommunerna har åtagit sig att genom sina räddningskårer tillhandahålla insatsgrupper som med kort varsel skulle kunna rycka ut

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Småskalig vindkraft och energiskatt

  Motion 1993/94:Sk617 av Rune Backlund och Gunhild Bolander (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk617 av Rune Backlund och Gunhild Bolander c Småskalig vindkraft och energiskatt Regering och riksdag har under de senaste åren i olika energipolitiska beslut uttalat att utbyggnaden av små och medelstora vindkraftverk kan ge ett värdefullt tillskott till den regionala och lokala elförsörjningen.

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU34
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Amalgam

  Motion 1993/94:So502 av Marianne Andersson och Gunhild Bolander (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:So502 av Marianne Andersson och Gunhild Bolander c Amalgam Amalgamet är den största källan till tungmetallbelastning hos människor. Ändå har det hittills varit lättare att få förståelse för farorna med de utsläpp av kvicksilver som sker i den yttre miljön. Kvicksilvertermometrar är förbjudna

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:AU15 1993/94:JoU23 1993/94:SoU21
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Lungsjukdom hos får

  Motion 1993/94:Jo503 av Gunhild Bolander (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo503 av Gunhild Bolander c Lungsjukdom hos får Maedi-visna är en sjukdom med långsamt smygandeförlopp. Från att smittospridningen sker vid noskontakt eller via modersmjölken till lammen kan det ta ända till 5-7 år innan symptom blir synliga, ibland betydligt kortare tid. Inga motmedel

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kvinnors livssituation

  Motion 1993/94:A815 av Karin Starrin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:A815 av Karin Starrin m.fl. c Kvinnors livssituation Hälften var För att kunna påverka utvecklingen måste kvinnor finnas med där besluten fattas. En viktig uppgift är att se till att kvinnor blir representerade och får ett reellt inflytande, i förhållande till sin numerär. Kvinnors förutsättningar

 • med anledning av prop. 1993/94:40 Småföretagsutveckling

  Motion 1993/94:N7 av Gunhild Bolander och Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:N7 av Gunhild Bolander och Stina Eliasson c med anledning av prop. 1993/94:40 Småföretagsutveckling Det är tillfredsställande att man i regeringsförslaget beaktat de synpunkter som tunga intressenter framfört under och efter utredningsarbetet. Propositionen är kraftigt reviderad i förhållande

  Inlämnad
  1993-11-16
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:NU11
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Filter