Birgitta Hambraeus (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fil.kand.
Född år
1930
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1996-03-01 – 1998-10-05
Ledig
1996-01-29 – 1996-02-29
Ordinarie
1988-12-13 – 1996-01-28
Ledig
1988-11-11 – 1988-12-12
Ordinarie
1976-10-03 – 1988-11-10

Utrikesutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Konstitutionsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1992-10-19 – 1994-10-01

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1979-09-30 – 1982-10-02

Bostadsutskottet

Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1983-10-03 – 1985-09-29

Besvärsnämnden

Suppleant
1993-05-03 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1971- Suppl i NU 71--73, CU 71--73, SfU 79/80--81/82, UU 88 och 90/91--93/94 samt KU 92/93--93/94. Led av NU 74/75--81/82, CU 82/83, BoU 83/84--87/88, UU 87/88--90/91 och KU 94/95--. Suppl i BN 93/94. Led av ON 74 och RR 88/89--. -- Led av styrelsen för RIFO 74--81 och RBJ 86--92.

Bostadsort

Orsa

Utbildning

Bachelor of Arts vid Vassar College, USA, 53. Filosofie kandidat vid Stockholms högskola 54. Anställd vid Riksförbundet svenska hem och fritidsgårdar 54-57. Ungdomsledare vid Hamregården i Orsa 57-70. Skolkurator och lärare i Mora-Orsa 65-70.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Föreningen för ekologiska livsmedel, ordf 75--95, Framtiden i våra händers informationscentrum 82--84, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet 90--95. Trustee i stiftesen the Right Livelihood Award 85--95. -- Led av nätverket Centernej till EU, vice ordf 93--94.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av energirådet 73-83. Ledamot av styrelsen för sekretariatet för framtidsstudier 76-80, statens strålskyddsinstitut 76-88, nedrustningsdelegationen 88-92, beredningen för humanitärt bistånd 89-92 samt nedrustnings- och folkrättsdelegationen 92-94. - Ledamot av energikommissionen 76-78, utredningen om kärnkraftsberedskapen 87-89, kommittén för ett nytt plan- och bostadsverk 87, kommittén om översyn av det svenska multilaterala biståndet 89-90, kommittén om översyn av kreditinstrumentets roll i det svenska biståndet 91 och kommittén för förberedelse inför 1996 års FN-konferens om boende-, bebyggelsefrågor (Habitat II, Boplats 96) 93-95, datalagskommittén 95-97.

Kommunala uppdrag

Led av Orsa kommunalfullmäktige 67--70. Led av byggnadsnämnden 68--70. -- Led av Orsa kommunfullmäktige 71--88. Led av kommunstyrelsen 83--85.

Litteratur

Vad kan Du och jag göra åt framtiden (1976), Ett fritt och öppet Sverige (1994).

Föräldrar

Civilingenjören Erik David Lindblom och Janesie Edström

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1997/98:164 Ändringar i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

  Motion 1997/98:Fi72 av Birgitta Hambraeus (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi72 av Birgitta Hambraeus c med anledning av prop. 1997/98:164 Ändringar i lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank Återta statens rätt att låna i Riksbanken Propositionens förslag till ändringar i lagen om Sveriges riksbank förtydligar på ett förtjänstfullt sätt de regler som gäller för
  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  4
 • med anledning av förs. 1997/98:RFK3 Riksdagens förvaltningskontors förslag om ändringar i lagen (1988:144) om säkerhetskontroll vid sammanträde med riksdagens kammare och utskott

  Motion 1997/98:K55 av Birgitta Hambraeus (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:K55 av Birgitta Hambraeus c med anledning av förs. 1997/98:RFK3 Riksdagens förvaltningskontors förslag om ändringar i lagen 1988:144 om säkerhetskontroll vid sammanträde med riksdagens kammare och utskott Mänsklig eller maskinell kontroll Förvaltningskontoret föreslår utvidgad maskinell
  Inlämnad
  1998-05-14
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ----1997/98:KU33
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:154 Förvaltningen av statsskulden

  Motion 1997/98:Fi64 av Birgitta Hambraeus (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi64 av Birgitta Hambraeus c med anledning av prop. 1997/98:154 Förvaltningen av statsskulden Ska EU bestämma över hur vi förvaltar statsskulden Regeringen föreslår att riksdagen beslutar om ändringar i lagen 1988:1387 om statens upplåning, beträffande förvaltningen av statsskulden. Bl a
  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:97 Polisens register

  Motion 1997/98:Ju47 av Andre vice talman Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju47 av Andre vice talman Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:97 Polisens register Propositionen innehåller bland annat förslag till en polisdatalag vilken skall ersätta den nuvarande polisregisterlagen 1965:94Kriminalunderrättelseregister När det gäller hanteringen av
  Inlämnad
  1998-04-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JuU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:97 Polisens register

  Motion 1997/98:Ju42 av Birgitta Hambraeus (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju42 av Birgitta Hambraeus c med anledning av prop. 1997/98:97 Polisens register Sverige har nyligen tillträtt Europolkonventionen och vi är därmed skyldiga att på begäran lämna uppgifter från svenska polisregister till Europol. Även Schengen innebär ett sådant polissamarbete. I samband
  Inlämnad
  1998-04-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JuU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1997/98:TK1 Riksdagens arbetsformer

  Motion 1997/98:K51 av Birgitta Hambraeus (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:K51 av Birgitta Hambraeus c med anledning av förs. 1997/98:TK1 Riksdagens arbetsformer Sammanfattning 1. Riksdagen måste återta makten över statsbudgeten. Ändra budgetprocessen 2. Kammarkansliet bör ombesörja remiss till utskott av regeringens PM om EU. Fackutskotten bör ha skyldighet att
  Inlämnad
  1998-04-01
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:KU27
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst

  Motion 1997/98:K42 av Birgitta Hambraeus (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:K42 av Birgitta Hambraeus c med anledning av prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst 1 Kundstyrd förvaltning Riksdagens revisorers andra avdelning hade den 20 mars en utfrågning av olika myndigheter om tillsyn. Av revisionsdirektör Elisabeth Carlsunds minnesanteckningar
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:KU31
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst

  Motion 1997/98:K37 av Andre vice talman Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:K37 av Andre vice talman Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst Statsförvaltningen verkställer statsmakternas beslut och är därmed en grundsten i det svenska demokratiska samhället. För Centerpartiet är det en självklarhet att den
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:KU31
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:95 Ändringar i kriminalvårdslagstiftningen

  Motion 1997/98:Ju39 av Andre vice talman Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju39 av Andre vice talman Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:95 Ändringar i kriminalvårdslagstiftningen Barn till föräldrar i fängelse är de sällan nämnda och ofta bortglömda brottsoffren. I Sverige finns det tusentals barn som varje år lever separerade från sin fängslade
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:JuU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

  Motion 1997/98:A24 av Birgitta Hambraeus (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:A24 av Birgitta Hambraeus c med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd Distansutbildning Det går olika moden i framtidsstudierna. Just nu påstår man att framtiden endast finns på universitetsorterna och att landsbygdens folk kommer att bosätta sig där. På
  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling

  Motion 1997/98:T44 av Birgitta Hambraeus (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:T44 av Birgitta Hambraeus c med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling Bränsleceller Ledande oljebolag i världen satsar på forskning om biodrivmedel. Förr trodde man på kärnkraften, men denna lyser nu med sin frånvaro i framtidsprojekten. Sverige, som en
  Inlämnad
  1998-03-23
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation

  Motion 1997/98:L20 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:L20 av Agne Hansson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation Det är viktigt att lagstiftningen kan skapa så goda förutsättningar som möjligt för att åstadkomma klara ansvarsförhållanden inom ett företag. Det ökar också möjligheterna att utkräva ansvar av försumliga
  Inlämnad
  1998-03-20
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:LU26
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:91 Färnebofjärdens nationalpark

  Motion 1997/98:Jo42 av Birgitta Hambraeus (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo42 av Birgitta Hambraeus c med anledning av prop. 1997/98:91 Färnebofjärdens nationalpark Regeringen föreslår att riksdagen ställer sig bakom bildandet av en nationalpark vid Färnebofjärden. Jag anser att detta är välmotiverat och att en nationalpark låter sig väl förenas med sjöfart
  Inlämnad
  1998-03-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:77 Närradio m.m.

  Motion 1997/98:K32 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:K32 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:77 Närradio m.m. 1 Inledning Närradion spelar en viktig roll i föreningslivet och det lokala kulturlivet i Sverige. Centerpartiet bidrar gärna till att stärka möjligheterna att sända närradio och att ge sådana villkor att närradion
  Inlämnad
  1998-03-18
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:KU28
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:58 Amsterdamfördraget

  Motion 1997/98:U18 av Birgitta Hambraeus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:U18 av Birgitta Hambraeus m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:58 Amsterdamfördraget Avslag på propositionen Sverige önskar inte ingå i en europeisk federation. Regeringen förklarar i propositionen att EU är ett samarbete mellan självständiga stater t.ex. sid 142 del 1Samtidigt fattas
  Inlämnad
  1998-03-04
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:UU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid

  Motion 1997/98:Ju29 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju29 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid Centerpartiet välkomnar och stödjer huvuddelen av regeringens förslag för att minska våld och trakasserier mot kvinnor. Flera av de förslag som regeringen lägger har Centerpartiet drivit under längre tid. 1 Brottsofferfonden
  Inlämnad
  1998-03-04
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:JuU13 1997/98:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:42 Schengensamarbetet

  Motion 1997/98:Ju11 av Birgitta Hambraeus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju11 av Birgitta Hambraeus m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:42 Schengensamarbetet Säg nej till mer federation Schengenavtalet går ut på att utplåna gränserna mellan medlemsstaterna och stärka EU:s yttre gränser. Det är ett ytterligare steg närmare en federation. Därför yrkar vi avslag
  Inlämnad
  1998-01-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JuU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • projektpengar till EU-kritiska organisationer

  Skriftlig fråga 1997/98:669 av Hambraeus, Birgitta (c)

  Fråga 1997/98:669 av Birgitta Hambraeus c till utrikesministern om projektpengar till EU-kritiska organisationer I vårpropositionen nämner regeringen att nya resurser avsätts för att öka kunskapen om Europapolitiken och dess möjligheter. Det planeras bl.a. en särskild informationsinsats om euron och om praktiska effekter
  Inlämnad
  1998-04-23
  Besvarare
  utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)
 • EU-anpassningen av SCB:s statistik

  Skriftlig fråga 1997/98:271 av Hambraeus, Birgitta (c)

  Fråga 1997/98:271 av Birgitta Hambraeus c till finansministern om EU-anpassningen av SCB:s statistik Sverige har en världsberömd offentlig statistik, med bearbetade data som är jämförbara lör mycket lång tid. EU vill nu att medlemsländernas statistik skall samordnas. Enligt överdirektör vid Statistiska Centralbyrån,
  Inlämnad
  1997-12-17
  Besvarare
  finansminister Erik Åsbrink (S)
 • gods på inre vattenvägar

  Skriftlig fråga 1997/98:540 av Hambraeus, Birgitta (c)

  Fråga 1997/98:540 av Birgitta Hambraeus c till kommunikationsministern om gods på inre vattenvägar På kontinenten är de inre vattenvägarna viktiga för godstransport. Även svenska företag, som gör affärer med kontinenten, har börjat intressera sig för att kunna sända gods direkt från Sverige via det kontinentala kanalsystemet.
  Inlämnad
  1998-03-11
  Besvarare
  kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Filter