Till innehåll på sidan

Vissa elmarknadsfrågor

Betänkande 1998/99:NU4

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Även små elkonsumenter ska kunna dra nytta av elmarknadens omreglering genom sänkta elpriser. Riksdagen gjorde därför, med anledning av sex motioner, ett tillkännagivande till regeringen: Den pågående utredningen om leveranskoncessionssystemet bör ges i uppdrag att lägga fram förslag om undantag från grundprincipen om timvis mätning. Det nuvarande timmätarkravet gör att konsumenten måste installera en timmätare. Undantag ska göras för kunder med ett säkringsabonnemang om högst 25 ampere. Uppsägningstiden ska vara högst en månad, och det ska inte tas ut någon administrationsavgift vid leverantörsbyte. På sikt bör timmätarkravet kunna slopas även för övriga mindre förbrukare med ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere. De nya bestämmelserna bör träda i kraft så snart som möjligt och senast den 1 november 1999. Riksdagen godkände även regeringens förslag om ändringar i ellagen som bl.a. är föranledda av ett EG-direktiv.
Beslut
Även småkonsumenter ska kunna få sänkta elpriser (NU4)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan
Utskottets förslag till beslut
<p>Näringsutskottet anser att även små elkonsumenter ska kunna dra nytta av elmarknadens omreglering genom sänkta elpriser. Utskottet föreslår därför, med anledning av sex motioner, att en pågående utredning om leveranskoncessionssystemet ska ges i uppdrag att lägga fram förslag om undantag från grundprincipen om timvis mätning. Det nuvarande timmätarkravet gör att konsumenten måste installera en timmätare. Undantag ska göras för kunder med ett säkringsabonnemang om högst 25 ampere. Uppsägningstiden ska vara högst en månad, och det ska inte tas ut någon administrationsavgift vid leverantörsbyte. På sikt bör timmätarkravet kunna slopas även för övriga mindre förbrukare med ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere. De nya bestämmelserna bör träda i kraft så snart som möjligt och senast den 1 november 1999. Utskottet ställde sig även bakom regeringens förslag om ändringar i ellagen som bl.a. är föranledda av ett EG-direktiv.</p>
Utskottets förslag
Även småkonsumenter ska kunna få sänkta elpriser (NU4)

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

DOC
PDF

Beslut

Även småkonsumenter ska kunna få sänkta elpriser (NU4)

Även små elkonsumenter ska kunna dra nytta av elmarknadens omreglering genom sänkta elpriser. Riksdagen gjorde därför, med anledning av sex motioner, ett tillkännagivande till regeringen: Den pågående utredningen om leveranskoncessionssystemet bör ges i uppdrag att lägga fram förslag om undantag från grundprincipen om timvis mätning. Det nuvarande timmätarkravet gör att konsumenten måste installera en timmätare. Undantag ska göras för kunder med ett säkringsabonnemang om högst 25 ampere. Uppsägningstiden ska vara högst en månad, och det ska inte tas ut någon administrationsavgift vid leverantörsbyte. På sikt bör timmätarkravet kunna slopas även för övriga mindre förbrukare med ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere. De nya bestämmelserna bör träda i kraft så snart som möjligt och senast den 1 november 1999. Riksdagen godkände även regeringens förslag om ändringar i ellagen som bl.a. är föranledda av ett EG-direktiv.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 10
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1998-10-20
Justering: 1998-11-19
Betänkande 1998/99:NU4

Alla beredningar i utskottet

1998-10-20

Även småkonsumenter ska kunna få sänkta elpriser (NU4)

Näringsutskottet anser att även små elkonsumenter ska kunna dra nytta av elmarknadens omreglering genom sänkta elpriser. Utskottet föreslår därför, med anledning av sex motioner, att en pågående utredning om leveranskoncessionssystemet ska ges i uppdrag att lägga fram förslag om undantag från grundprincipen om timvis mätning. Det nuvarande timmätarkravet gör att konsumenten måste installera en timmätare. Undantag ska göras för kunder med ett säkringsabonnemang om högst 25 ampere. Uppsägningstiden ska vara högst en månad, och det ska inte tas ut någon administrationsavgift vid leverantörsbyte. På sikt bör timmätarkravet kunna slopas även för övriga mindre förbrukare med ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere. De nya bestämmelserna bör träda i kraft så snart som möjligt och senast den 1 november 1999. Utskottet ställde sig även bakom regeringens förslag om ändringar i ellagen som bl.a. är föranledda av ett EG-direktiv.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1998-12-03

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser