Till innehåll på sidan

Timmätarkravet för elvärmda villor

Motion 1998/99:N311 av Ola Karlsson (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
1998-10-28
Hänvisning
1998-11-03
Bordläggning
1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Kravet på elmätare för timvis mätning för att kunna byta
elleverantör bör snabbt avskaffas. Schablonmetoden med
typkurvor bör i stället införas för normalhushållen. Det är
viktigt att detta kommer att gälla även för villor med
elvärme. Kravet på timvis mätning bör därför i vart fall
slopas för hushåll med 25 A mätarsäkring och därunder.
Detta bör ges regeringen tillkänna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om slopat timmätarkrav för hushåll med 25 A mätarsäkring.

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om slopat timmätarkrav för hushåll med 25 A mätarsäkring.
  Behandlas i
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om slopat timmätarkrav för hushåll med 25 A mätarsäkring.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.