Till innehåll på sidan

Riksdagens snabbprotokoll 1998/99:29 Fredagen den 4 december

ProtokollRiksdagens protokoll 1998/99:29

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1998/99:29

Fredagen den 4 december

Kl. 9.00 - 10.49

12.00 - 12.01

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-----------------------------------------------------------------------

1 § Meddelande om frågestund

Talmannen meddelade att vid frågestunden tors-
dagen den 10 december kl. 14.00 skulle följande
statsråd närvara:
Justitieminister Laila Freivalds, statsrådet Mona
Sahlin, försvarsminister Björn von Sydow, utbild-
ningsminister Thomas Östros, statsrådet Ulrica Mes-
sing, socialminister Lars Engqvist och miljöminister
Kjell Larsson.

2 § Anmälan om fördröjt svar på interpella-
tion

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse:

Interpellation 1998/99:46

Till riksdagen
Interpellation 1998/99:46

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.