Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025 m.m.

Betänkande 2013/14:TU20

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
24 juni 2014

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Riksdagen vill ha tydligare regler för kommunal medfinansiering (TU20)

Riksdagen riktade en uppmaning till regeringen om att det behövs tydligare regler för kommunal medfinansiering. Trafikutskottet, som har förberett riksdagens beslut, har även tidigare riktat kritik mot de nuvarande reglerna om kommunernas medfinansiering av olika infrastruktursatsningar. Statens ansvar för en samlad planering av utbyggnaden av Sveriges infrastruktur riskerar att påverkas negativt av den medfinansieringspolitik som förs i dag, anser utskottet. I lägen där kommunal medfinansiering innebär klara fördelar för både stat och kommun menar dock utskottet att en hållbar modell för detta bör arbetas fram. Innan ett avtal om medfinansiering tecknas måste klara förhandlingar mellan stat och kommun ha ägt rum.

Riksdagen riktade även en uppmaning till regeringen om att se till att sjöfarten binds samman mer effektivt med järnvägs- och vägtransporter, att regeringen ska arbeta för att införandet av de nya svavelreglerna blir så kostnadseffektivt som möjligt och att regeringen inom en snar framtid bör återkomma till riksdagen med förslag på hur ett system med så kallad tonnageskatt kan införas.

Riksdagen gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om statens satsningar på transportinfrastruktur och skrivelsen om åtgärdsplaneringen för transportsystemet. Riksdagen lade skrivelserna till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottets förslag till beslut
Tillkännagivande om att ett tydligare regelverk bör utarbetas för kommunal medfinansiering. Bifall till motion T16 yrk. 4. Delvis bifall till motion T320 yrk. 20. Tillkännagivande om att sjöfarten ska bindas samman mer effektivt med järnvägs- och vägtransporter, att regeringen ska arbeta för att implementeringen av de nya svavelreglerna blir så kostnadseffektiva som möjligt samt att ett förslag på införande av ett system med tonnageskatt ska tas fram. Bifall till motion T16 yrk. 9. Avslag på övriga motioner. Skrivelserna 2012/13:131 och 2013/14:233 läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 272

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2014-06-05
Justering: 2014-06-12
Justering: 2014-06-12
Trycklov: 2014-06-13
Trycklov: 2014-06-13
Trycklov till Gotab och webb: 2014-06-16
Reservationer: 14
Betänkande 2013/14:TU20

Alla beredningar i utskottet

2014-05-13, 2014-06-05

Trafikutskottet vill ha tydligare regler för kommunal medfinansiering (TU20)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning till regeringen om att det behövs tydligare regler för kommunal medfinansiering. Utskottet har även tidigare riktat kritik mot de nuvarande reglerna om kommunernas medfinansiering av olika infrastruktursatsningar. Statens ansvar för en samlad planering av utbyggnaden av Sveriges infrastruktur riskerar att påverkas negativt av den medfinansieringspolitik som förs i dag, anser utskottet. I lägen där kommunal medfinansiering innebär klara fördelar för både stat och kommun menar dock utskottet att en hållbar modell för detta bör arbetas fram. Innan ett avtal om medfinansiering tecknas måste klara förhandlingar mellan stat och kommun ha ägt rum.

Trafikutskottet föreslår också att riksdagen ska uppmana regeringen att se till att sjöfarten binds samman mer effektivt med järnvägs- och vägtransporter, att regeringen ska arbeta för att införandet av de nya svavelreglerna blir så kostnadseffektivt som möjligt och att regeringen inom en snar framtid bör återkomma till riksdagen med förslag på hur ett system med så kallad tonnageskatt kan införas.

Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om statens satsningar på transportinfrastruktur och skrivelsen om åtgärdsplaneringen för transportsystemet. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelserna till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Förslagspunkter

1. Vissa transportpolitiska utgångspunkter
Utskottets förslag:
 • Reservation 1 (S)
 • Reservation 2 (MP, V)
2. Planeringsfrågor
Utskottets förslag:
 • Reservation 3 (S)
 • Reservation 4 (MP, V)
3. Fyrstegsprincipen
Utskottets förslag:
 • Reservation 5 (S)
 • Reservation 6 (MP, V)
4. Kommunal medfinansiering
Utskottets förslag:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att ett tydligare regelverk bör utarbetas för kommunal medfinansiering.
 • Reservation 7 (M, FP, C, KD)
5. OPS-finansiering
Utskottets förslag:
6. Finansiering från EU
Utskottets förslag:
 • Reservation 8 (S, MP, V)
7. Nationell plan för transportsystemet och länsplaner för regional transportinfrastruktur
Utskottets förslag:
 • Reservation 9 (S)
 • Reservation 10 (MP)
 • Reservation 11 (SD)
 • Reservation 12 (V)
8. Särskilda infrastrukturåtgärder
Utskottets förslag:
9. Åtgärder inom sjöfarten
Utskottets förslag:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska se till att sjöfarten binds samman mer effektivt med järnvägs- och vägtransporter, att regeringen ska arbeta för att genomförandet av de nya svavelreglerna blir så kostnadseffektivt som möjligt och att regeringen inom en snar framtid bör återkomma till riksdagen med förslag på införande av ett system med tonnageskatt.
 • Reservation 13 (M, FP, C, KD)
10. Längre och tyngre godståg och lastbilar
Utskottets förslag:
 • Reservation 14 (S, SD)
11. Prissättningen på Öresundsbron
Utskottets förslag:
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2014-06-23
Debatt i kammaren: 2014-06-24
Debatt i kammaren: 2014-06-24

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2014-06-24
Beslut: 2014-06-24
Förslagspunkter: 22, Acklamationer: 9, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Vissa transportpolitiska utgångspunkter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 1 (S)
  • Reservation 2 (MP, V)
 2. Vissa transportpolitiska utgångspunkter
  Utskottets förslag:
  • Reservation 1 (S)
  • Reservation 2 (MP, V)
 3. Planeringsfrågor
  Utskottets förslag:
  • Reservation 3 (S)
  • Reservation 4 (MP, V)
 4. Planeringsfrågor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 3 (S)
  • Reservation 4 (MP, V)
 5. Fyrstegsprincipen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 5 (S)
  • Reservation 6 (MP, V)
 6. Fyrstegsprincipen
  Utskottets förslag:
  • Reservation 5 (S)
  • Reservation 6 (MP, V)
 7. Kommunal medfinansiering
  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att ett tydligare regelverk bör utarbetas för kommunal medfinansiering.
  • Reservation 7 (M, FP, C, KD)
 8. Kommunal medfinansiering

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att ett tydligare regelverk bör utarbetas för kommunal medfinansiering.
  • Reservation 7 (M, FP, C, KD)
 9. OPS-finansiering

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
 10. OPS-finansiering
  Utskottets förslag:
 11. Finansiering från EU
  Utskottets förslag:
  • Reservation 8 (S, MP, V)
 12. Finansiering från EU

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 8 (S, MP, V)
 13. Nationell plan för transportsystemet och länsplaner för regional transportinfrastruktur

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2013/14:T8 yrkande 4, 2013/14:T9 yrkande 6, 2013/14:T10 yrkande 6, 2013/14:T14 yrkandena 1 och 2, 2013/14:T15 yrkandena 1-5, 7 och 8, 2013/14:T16 yrkandena 1 och 5-8, 2013/14:T292 yrkandena 1 och 2, 2013/14:T325, 2013/14:T349 yrkandena 1 och 2, 2013/14:T521 yrkande 2, 2013/14:T526 yrkandena 24 och 25, 2013/14:T534 och 2013/14:N426 yrkande 7 och lägger skrivelse 2013/14:233 till handlingarna.
  • Reservation 9 (S)
  • Reservation 10 (MP)
  • Reservation 11 (SD)
  • Reservation 12 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S509413
  M102005
  MP02500
  FP22002
  C20012
  SD00182
  KD15004
  V00181
  Totalt1642513129
  Ledamöternas röster
 14. Nationell plan för transportsystemet och länsplaner för regional transportinfrastruktur
  Utskottets förslag:
  • Reservation 9 (S)
  • Reservation 10 (MP)
  • Reservation 11 (SD)
  • Reservation 12 (V)
 15. Särskilda infrastrukturåtgärder
  Utskottets förslag:
 16. Särskilda infrastrukturåtgärder

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
 17. Åtgärder inom sjöfarten

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska se till att sjöfarten binds samman mer effektivt med järnvägs- och vägtransporter, att regeringen ska arbeta för att genomförandet av de nya svavelreglerna blir så kostnadseffektivt som möjligt och att regeringen inom en snar framtid bör återkomma till riksdagen med förslag på införande av ett system med tonnageskatt.
  • Reservation 13 (M, FP, C, KD)
 18. Åtgärder inom sjöfarten
  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska se till att sjöfarten binds samman mer effektivt med järnvägs- och vägtransporter, att regeringen ska arbeta för att genomförandet av de nya svavelreglerna blir så kostnadseffektivt som möjligt och att regeringen inom en snar framtid bör återkomma till riksdagen med förslag på införande av ett system med tonnageskatt.
  • Reservation 13 (M, FP, C, KD)
 19. Längre och tyngre godståg och lastbilar
  Utskottets förslag:
  • Reservation 14 (S, SD)
 20. Längre och tyngre godståg och lastbilar

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  • Reservation 14 (S, SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 14 (S, SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0100012
  M102005
  MP24100
  FP22002
  C21002
  SD01802
  KD15004
  V18001
  Totalt202119028
  Ledamöternas röster
 21. Prissättningen på Öresundsbron

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
 22. Prissättningen på Öresundsbron
  Utskottets förslag: