Totalförsvaret 2021-2025

Betänkande 2020/21:FöU4

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
15 december 2020

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Ja till regeringens förslag om totalförsvaret under 2021-2025 (FöU4)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om

 • ett övergripande mål för totalförsvaret
 • nya mål för det militära och civila försvaret
 • inriktningen för Försvarsmaktens krigsorganisation
 • förändringar i Försvarsmaktens grundorganisation, vilket bland annat innebär att ett antal regementen återinrättas
 • lagändringar med anledning av namnbyte på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Lagändringarna börjar gälla den 1 februari 2021.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att tillsätta en utredning som får i uppgift att lämna förslag om hur en modern civilplikt ska se ut.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionens förslag. Bifall till motioner om ett tillkännagivande om att regeringen bör utreda den moderna civilpliktens utformning. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 48
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2020-12-03
Justering: 2020-12-08
Trycklov: 2020-12-09
Reservationer: 54
Betänkande 2020/21:FöU4

Alla beredningar i utskottet

2020-11-19, 2020-11-26, 2020-12-03

Ja till regeringens förslag om totalförsvaret under 2021-2025 (FöU4)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om

 • ett övergripande mål för totalförsvaret
 • nya mål för det militära och civila försvaret
 • inriktningen för Försvarsmaktens krigsorganisation
 • förändringar i Försvarsmaktens grundorganisation, vilket bland annat innebär att ett antal regementen återinrättas
 • lagändringar med anledning av namnbyte på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 februari 2021.

Utskottet föreslår också att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att tillsätta en utredning som får i uppgift att lämna förslag om hur en modern civilplikt ska se ut.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2020-12-11
Debatt i kammaren: 2020-12-14

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2020-12-15
Förslagspunkter: 36, Acklamationer: 30, Voteringar: 6

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Mål för totalförsvaret

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner regeringens förslag om det övergripande mål för totalförsvaret som ska gälla fr.o.m. 2021.Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:30 punkt 7 och avslår motion

  2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 2, 4, 6, 13 och 41.
 2. Breddad hotbild och totalförsvarets förmåga att möta den

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 31,

  2020/21:1433 av Hanna Westerén (S),

  2020/21:2285 av Marléne Lund Kopparklint (M),

  2020/21:2684 av Maria Nilsson (L),

  2020/21:3367 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 8 och 10 samt

  2020/21:3447 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkandena 1, 3, 5 och 16.
  • Reservation 1 (M)
  • Reservation 2 (SD)
 3. Central samordning och organisation av totalförsvaret

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:2717 av Lars Jilmstad (M),

  2020/21:3429 av Allan Widman m.fl. (L) yrkande 2 och

  2020/21:3447 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 7.
  • Reservation 3 (M)
  • Reservation 4 (L)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (L)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M001159
  SD100052
  C50026
  V40023
  KD30019
  L03016
  MP30013
  -0002
  Totalt41311294
  Ledamöternas röster
 4. Psykologiskt försvar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 40,

  2020/21:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 23,

  2020/21:3206 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 5 och

  2020/21:3447 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 10.
  • Reservation 5 (M)
  • Reservation 6 (SD)
 5. Uppföljning av totalförsvarsverksamhet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 22,

  2020/21:3443 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 13 och

  2020/21:3743 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkande 4.
  • Reservation 7 (M)
  • Reservation 8 (V)
  • Reservation 9 (KD)
 6. Civilplikt

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att utreda den moderna civilpliktens utformning och tillkännager detta för regeringen.
  Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2020/21:175 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) och

  2020/21:3446 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 1 och

  bifaller delvis motion

  2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 42.
  • Reservation 10 (S, C, L, MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (S, C, L, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S016084
  M110059
  SD100052
  C05026
  V40023
  KD30019
  L03016
  MP03013
  -0002
  Totalt28270294
  Ledamöternas röster
 7. Mönstring, värnplikt och krigsplacering

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkandena 10 och 11,

  2020/21:1486 av Ingela Nylund Watz och Abraham Halef (båda S),

  2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 18 och

  2020/21:3042 av Annicka Engblom m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 11 (SD)
  • Reservation 12 (KD)
 8. Särskilda beredskapspolisen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:3747 av Pål Jonson m.fl. (M, KD) yrkande 5.
  • Reservation 13 (M, KD)
 9. Frivilligorganisationer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 29,

  2020/21:2944 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 10,

  2020/21:3538 av Margareta Cederfelt (M) och

  2020/21:3743 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkande 1.
  • Reservation 14 (SD)
  • Reservation 15 (V)
 10. Cyberförmågor och cybersäkerhet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:677 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 17,

  2020/21:3207 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 6,

  2020/21:3444 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkandena 1, 4, 6 och 8 samt

  2020/21:3447 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 15.
  • Reservation 16 (M)
  • Reservation 17 (SD)
 11. Organisation för cybersäkerhet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:3444 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 2,

  2020/21:3447 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 13,

  2020/21:3479 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 13 och

  2020/21:3747 av Pål Jonson m.fl. (M, KD) yrkande 6.
  • Reservation 18 (M, KD)
 12. En ny cybermyndighet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 36.
  • Reservation 19 (KD)
 13. Beredskapslagring

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:62 av Markus Wiechel (SD),

  2020/21:288 av Ann-Christine From Utterstedt och Eric Westroth (båda SD) yrkande 4,

  2020/21:677 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 21,

  2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 38 och

  2020/21:2922 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 18.
  • Reservation 20 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 20 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M110059
  SD010052
  C50026
  V40023
  KD30019
  L30016
  MP30013
  -0002
  Totalt45100294
  Ledamöternas röster
 14. Beredskap för inhemsk produktion

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:123 av Ann-Christine From Utterstedt och Eric Westroth (båda SD).
 15. Organisation och samordning av försörjningsberedskap

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:2944 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 7,

  2020/21:3350 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 10 och

  2020/21:3747 av Pål Jonson m.fl. (M, KD) yrkande 7.
  • Reservation 21 (M, KD)
 16. Mål för det civila försvaret

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner regeringens förslag om det mål för det civila försvaret som ska gälla fr.o.m. 2021.Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:30 punkt 9 och avslår motionerna

  2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkandena 3 och 33 samt

  2020/21:3748 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 2.
  • Reservation 22 (SD)
 17. Befolkningsskydd

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 35 och

  2020/21:1959 av Lotta Finstorp (M).
  • Reservation 23 (SD)
 18. Förstärkning av det civila försvaret och krisberedskap

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkandena 34 och 36,

  2020/21:2683 av Maria Nilsson (L),

  2020/21:2944 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 5,

  2020/21:3743 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkandena 2 och 3 samt

  2020/21:3747 av Pål Jonson m.fl. (M, KD) yrkande 3.
  • Reservation 24 (M, KD)
  • Reservation 25 (SD)
  • Reservation 26 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 24 (M, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M011059
  SD001052
  C50026
  V00423
  KD03019
  L30016
  MP30013
  -0002
  Totalt271414294
  Ledamöternas röster
 19. Samhällsviktig verksamhet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:2172 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) yrkande 2 och

  2020/21:2808 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 49.
  • Reservation 27 (KD)
 20. Betalningssystem

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 39 och

  2020/21:2761 av Ann-Sofie Alm (M).
  • Reservation 28 (SD)
 21. Mål för det militära försvaret

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner regeringens förslag om det mål för det militära försvaret som ska gälla fr.o.m. 2021.Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:30 punkt 8 och avslår motionerna

  2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 2 och

  2020/21:3748 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 1.
  • Reservation 29 (SD)
 22. Det militära försvarets förmåga

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 4,

  2020/21:2259 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

  2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 10, 23, 24, 26 och 29,

  2020/21:2950 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkandena 1-3 och

  2020/21:3446 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 2.
  • Reservation 30 (M)
  • Reservation 31 (SD)
  • Reservation 32 (KD)
 23. Dimensionering av Försvarsmakten för stöd till samhället

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:303 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V),

  2020/21:677 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 12 och 13,

  2020/21:3498 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5 och

  2020/21:3747 av Pål Jonson m.fl. (M, KD) yrkande 4.
  • Reservation 33 (M, KD)
  • Reservation 34 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 34 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M001159
  SD100052
  C50026
  V04023
  KD00319
  L30016
  MP30013
  -0002
  Totalt37414294
  Ledamöternas röster
 24. Försvarsmaktens krigsorganisation

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner regeringens förslag i bilaga 2 om inriktningen för Försvarsmaktens krigsorganisation.Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:30 punkt 10 och avslår motionerna

  2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkandena 17, 19, 21 och 23-25 samt

  2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 3 och 17.
  • Reservation 35 (SD)
 25. Ytterligare förstärkningar av krigsorganisationen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 16,

  2020/21:2244 av David Josefsson m.fl. (M),

  2020/21:3465 av David Josefsson (M),

  2020/21:3542 av Hans Wallmark m.fl. (M) och

  2020/21:3748 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 3.
  • Reservation 36 (SD)
 26. En utökad grundorganisation

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under perioden 2021-2025 återinrätta Norrlands dragonregemente (K 4) i Arvidsjaur, Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) i Göteborg, Upplands flygflottilj (F 16) i Uppsala, Bergslagens artilleriregemente (A 9) i Kristinehamn, Dalregementet (I 13) i Falun och Västernorrlands regemente (I 21) i Sollefteå, med utbildningsdetachementet i Östersund, som egna organisationsenheter, med inriktningen att Dalregementet (I 13) i Falun och Västernorrlands regemente (I 21) i Sollefteå återinrättas senast 2022 och når full kapacitet i perioden 2026-2030.Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:30 punkt 11 och avslår motionerna

  2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 20 och

  2020/21:3743 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkande 13.
  • Reservation 37 (V)
 27. Andra förstärkningar av grundorganisationen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkandena 14 och 15 samt

  2020/21:3443 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 14.
  • Reservation 38 (M)
  • Reservation 39 (SD)
 28. Avveckling av vissa test- och övningsområden

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:3060 av Emma Hult m.fl. (MP) yrkande 2 och

  2020/21:3743 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkandena 6 och 19.
  • Reservation 40 (V)
 29. Materiel- och försvarsindustristrategi

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkandena 6 och 8,

  2020/21:2249 av John Widegren (M),

  2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 21 och 33 samt

  2020/21:3442 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkandena 3-6 och 11.
  • Reservation 41 (M)
  • Reservation 42 (SD)
  • Reservation 43 (KD)
 30. Försvarets materielverk

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 9.
  • Reservation 44 (SD)
 31. Internationellt materielsamarbete och upphandling

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:663 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 13,

  2020/21:677 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 8 och

  2020/21:3442 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkandena 8, 10 och 12.
  • Reservation 45 (M)
  • Reservation 46 (SD)
 32. Förutsättningar för försvarsindustrin och försörjningsberedskapen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:677 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 6 och 7 samt

  2020/21:3442 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 47 (M)
  • Reservation 48 (SD)
 33. Miljöhänsyn och miljöpåverkan

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:3011 av Lars Püss (M) och

  2020/21:3743 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkandena 14-18.
  • Reservation 49 (V)
 34. Myndighetens förmåga att rekrytera och behålla kvinnor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:2950 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 4,

  2020/21:3443 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 12 och

  2020/21:3743 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkandena 11, 12 och 20.
  • Reservation 50 (M)
  • Reservation 51 (V)
 35. Framtida ekonomiska förutsättningar

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkandena 1 och 30,

  2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 5,

  2020/21:3429 av Allan Widman m.fl. (L) yrkande 1,

  2020/21:3442 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 7,

  2020/21:3448 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 2 och

  2020/21:3747 av Pål Jonson m.fl. (M, KD) yrkande 1.
  • Reservation 52 (M, KD)
  • Reservation 53 (SD)
  • Reservation 54 (L)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 52 (M, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M011059
  SD001052
  C50026
  V40023
  KD03019
  L00316
  MP30013
  -0002
  Totalt281413294
  Ledamöternas röster
 36. Totalförsvarets plikt- och prövningsverk

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
  2. lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning,
  3. lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
  4. lag om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap,
  5. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
  6. lag om ändring i totalförsvarsdatalagen (2020:151).
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:30 punkterna 1-6.