Protokoll 2020/21:54 Tisdagen den 15 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2020/21:54

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 24 november justerades.

§ 2  Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse om granskning av bevis för

ny

ledamot

av riksdagen

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Catarina Deremar (C) har utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 1 januari 2021.
Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).
Stockholm den 11 december 2020
Svante O. Johansson
ersättare för ordföranden

/

Agota Földes
 sekreterare

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:
Motioner
2020/21:3786

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.