Totalförsvaret

Motion 2020/21:3538 av Margareta Cederfelt (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett modernt totalförsvar behöver ha ett mer utvecklat samarbete med den frivilliga försvarsverksamheten som är tydligt anpassat efter dagens behov och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Försvaret blir allt viktigare i oroliga tider. Vår omvärld rustar upp sina respektive nationella försvarsförmågor. Ett effektivt försvar består av flera komponenter, dels det militära, dels det civila. Det civila samhällets olika organisationer för frivillig försvars­verksamhet är av stor betydelse för ett brett och förankrat totalförsvar och för den samlade försvarsförmågan. Delvis handlar det om Sveriges försvarsförmåga vid ett eventuellt militärt anfall, men civilförsvaret kan också vara en viktig resurs vid andra stora katastrofer, exempelvis skogsbränder, terrorangrepp och pandemier, för att nämna några områden där civilförsvaret kan fylla en viktig funktion. Den organiserade frivilli­ga försvarsverksamheten har en stor och betydelsefull roll vid rekrytering, utbildning och organisation samt kompetens utifrån ett lokalt perspektiv inom befolkningsskyddet.

I arbetet med att stärka Sveriges totalförsvar, dvs. även det civila försvaret, behöver anslag i tillräcklig omfattning tilldelas den frivilliga verksamheten. De lagar och förordningar samt uppdrag som rör frivilligorganisationerna bör uppdateras efter de behov som finns i dagens samhälle i syfte att civilförsvaret skall utvecklas till en betydelsefull del av totalförsvaret.

Den frivilliga försvarsverksamheten bör i sitt uppdrag få en viktig uppgift i att vid händelse av krig eller kris vara ett stöd för civilbefolkningen. Uppdraget bör vara brett och inkludera exempelvis energiförsörjning, tillkomst av livsmedel och sjukvård.

Det civila samhället inkluderar en stor variation av organisationer, alla av betydelse för ett brett samhälleligt förankrat totalförsvar. Därför bör ett mer utvecklat samarbete mellan staten och de frivilliga försvarsorganisationerna prioriteras. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bör få i uppdrag att leda arbetet med en översyn av den frivilliga försvarsverksamheten inklusive att samordna detsamma med försvaret för ett starkare och lokalt förankrat totalförsvar.

 

 

Margareta Cederfelt (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett modernt totalförsvar behöver ha ett mer utvecklat samarbete med den frivilliga försvarsverksamheten som är tydligt anpassat efter dagens behov och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2020/21:FöU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.