Försvaret av Göteborg och västkusten

Motion 2020/21:2244 av David Josefsson m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att stärka försvaret av Göteborg och västkusten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges historia visar att Göteborg och dess hamn har ett viktigt geostrategiskt läge. Göteborgs hamn är idag Skandinaviens största och inte bara Sveriges ojämförligt viktigaste hamn, utan detta gäller även för Norge och Finland. Stadens placering är central: 70 % av Sveriges industrier och befolkning finns inom en radie på 50 mil. Nästan all utrikeshandel går med hjälp av sjöfart, och 30 % av den går via Göteborgs hamn.

Det är den enda svenska hamn som har direktlinjer för containertrafik till andra kontinenter. Det finns 130 direktlinjer till Europa, Asien, Mellanöstern, Afrika och Nordamerika. Det är ett 20-tal rederier som ombesörjer åttio roro-anlöp, tjugo containeravgångar och ett femtiotal tankbåtsanlöp varje vecka till Göteborgs hamn. Dessutom går passagerarfärjor dagligen till Danmark och Tyskland.

Oljehamnen är störst i Norden och har stor betydelse för energi- och drivmedels­försörjning i de nordiska länderna. Det finns dessutom stora möjligheter att ta emot så kallad break bulk som består av annorlunda och skrymmande gods såsom vind- och vattenkraftverk och bostadsmoduler för oljeplattformar med mera.

Järnvägen trafikerar sjuttio godståg per dygn rakt in i hamnen, och det har byggts upp tjugofem inlandsterminaler för godstrafik i Sverige och Norge. Flera europavägar passerar dessutom genom Göteborg vilket underlättar lastbilstransporter. Göteborgs hamn har ungefär lika mycket import som export. Göteborgs hamn är att alltså ett viktigt nav för kommunikationerna i Sverige och norra Europa.

EU har utsett Göteborg till en av sina corehamnar. Dessa skall utvecklas, så att de bland annat ska kunna ta emot militär materiel och trupptransporter.

Redan hot om minering av inlopp eller insats av långräckviddiga robotar mot hamnen och dess inlopp torde göra att inga fartyg kommer att angöra Göteborg. Redan efter ett halvt dygn riskerar det att vara kaos, då containrar inte kan lastas av och fordon blockerar trafiken. Efter ett dygn står tågtrafiken stilla i stora delar av västra Sverige av samma orsak.

Efter ett antal dagar börjar varor ta slut i hyllorna och det orsakar hamstring och ökat kaos i hela Sverige. Detta riskerar att hända redan vid mycket låg konfliktnivå och måste hindras. För detta behövs ett militärt försvar av Göteborg.

Det finns inte anledning att befara stora insatser av marktrupp i Göteborg eller en militär invasion riktad mot Sverige. Betydelsen av Göteborg i ett militärt, operativt sammanhang hänger i stället samman med det hot som möjliga fientliga insatser i de baltiska länderna kan leda till.

Eftersom internationellt stöd till de baltiska staterna behöver komma främst från väster, så kommer svenskt territorium att bli inbegripet redan från början. Ett angrepp av främmande makt mot Baltikum kan i preventivt syfte rentav inledas med begränsade insatser mot svenskt territorium.

I den hybridkrigföring som idag nyttjas i internationella konflikter kommer alla metoder som leder till att svenskt motstånd reduceras utan militärt ingripande att prioriteras av fienden. Här kommer då cyberattacker, sabotage och påverkans­operationer men även hot om militära insatser att användas.

Därmed kan en blockad av Göteborg snabbt leda till att Sverige inte kan försörjas. Detta leder till att förmågan till ett uthålligt försvar reduceras. Vi kan i Göteborg förlora förmågan till svenskt motstånd.

Sverige behöver därför förfoga över trovärdiga motåtgärder för att möta fientliga insatser som syftar till att stänga av eller starkt decimera de viktiga flöden av förnödenheter som kommer in via Göteborg.

För att stärka försvaret av Göteborg behövs därför både amfibiestridskrafter för att ge Göteborgs hamn ett adekvat närskydd. Men det behövs också en minröjningsförmåga som med extremt kort inställelsetid kan svepa farleden och röja misstänkt minering – det vill säga förmågan måste finnas på plats i Göteborg permanent. Det behövs också luftvärnsförmåga som snabbt kan gruppera för att skydda Göteborg mot flyg- och robotangrepp.

 

 

David Josefsson (M)

 

Lars Hjälmered (M)

Hans Rothenberg (M)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att stärka försvaret av Göteborg och västkusten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2020/21:FöU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.