Försvaret av Göteborg och västkusten

Motion 2020/21:3465 av David Josefsson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att stärka försvaret av Göteborg och västkusten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Göteborgs hamn är norra Europas viktigaste hamn och väsentlig för såväl vår import som vår export. Med ett säkerhetsläge som har blivit allt mer instabilt i Sveriges när­område ökar kraven på ett stärkt försvar av Sverige och därmed också ett stärkt försvar av västkusten och Göteborgs hamn. Om hamnen skulle stängas av skulle Sverige inom loppet av några dygn få ont om viktiga förnödenheter. Exportindustrin skulle samtidigt få stänga ner sin produktion när man inte kan få ut sina varor till internationella kunder.

Man kan därför anta att en aktör som vill försöka påverka Sverige som en av sina primära insatser skulle försöka blockera Göteborgs hamn. I det fall man lyckas skulle tillgången på bland annat livsmedel snabbt bli kritisk. Det i sin tur skulle komma att påverka uthålligheten i hela Sverige.

Sverige behöver därför öka tröskeln mot sådana angrepp genom att höja vår egen försvarsförmåga. Det kan exempelvis ske genom att placera minröjningskapacitet i Göteborg för att hålla farlederna öppna och skapa en amfibieförmåga för att kunna sättas in mot små styrkor i skärgården. Det kan också ske genom en egen marin närvaro i Göteborg för att skydda sjöfarten in och ut ur landet och en luftvärnsförmåga för att kunna skydda hamnen mot angrepp från luften.

Det finns därför stor anledning att hålla samman den allt viktigare militära verksam­heten i Göteborg under ledning av ett regemente på Käringberget. Fram till 2004 fanns Älvsborgs amfibieregemente i Göteborg. Nu finns åter planer på att etablera ett rege­mente i Göteborg. Det är bra och positivt, eftersom det bland annat ger ökad lednings­kapacitet i Göteborg. Men försvaret av Göteborg och västkusten behöver stärkas ytter­ligare för att skicka ett viktigt säkerhetspolitiskt budskap avseende Göteborg.

 

 

David Josefsson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att stärka försvaret av Göteborg och västkusten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2020/21:FöU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.