Till innehåll på sidan

Produktionsomställning vid samhällskris

Motion 2020/21:123 av Ann-Christine From Utterstedt och Eric Westroth (båda SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-15
Granskad
2020-09-16
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att det finns industrier i Sverige som har förmågan att ställa om sin produktion mot tillverkning av skyddsmaterial vid kris och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under de senaste 50 åren har världen gått igenom nio stora ekonomiska kriser, alla med olika ursprung och konsekvenser. Under våren 2020 spreds covid-19 över världen och vårt land är ett av de som hittills drabbats värst av både smittspridning och antal döda räknat per capita.

Sverige har under åratal minskat ner sina beredskapslager på alla nivåer och varken stat, region eller kommun stod tillräckligt rustade för att kunna möta en krissituation.

Initialt prioriterades regioner att få tillgång till skyddsutrustning medan kommuner­na prioriterades bort. Detta innebar att personal inom omsorgen till en början arbetade helt oskyddade vilket resulterade i att smittan i ett tidigt skede fick fäste på våra äldre­boenden vilket innebar att tusentals äldre fått plikta med sitt liv. På flera boenden tving­ades skyddsombud utlysa skyddsstopp på äldreboenden på grund av brist på skydds­utrustning.

Avsaknaden av beredskapslager innebar att skyddsutrustning var tvunget att köpas in från andra länder, problemet var att många länder var i behov av detta samtidigt och efterfrågan kunde inte tillgodoses i den takt det hade behövts. Leveranser med skydds­utrustning fastnade i andra länder och samtidigt som situationen blev allt värre inom bland annat äldreomsorgen så valde företagen att chockhöja priserna på skyddsmaterial.

Regeringen har tyvärr satt alltför stor tilltro till att EU hjälper Sverige vid en kris. En kris som denna, som slagit hårt mot flera länder och befästs i hela världen verkar dock inte alls funnits med i beräkningarna. Detta har inneburit att vi inte alls fått den hjälp av EU som vi hade behov av, tvärtom så införde flera länder istället exportstopp för att klara sitt egna lands behov först och främst. Det är i kris som brister i vårt samhälle tydliggörs. Under pandemin har vi blivit smärtsamt varse om att vårt land är dåligt rustat för kris och saknar den beredskap som behövs.

Vi behöver ha fler producerande företag som kan ställa om och säkra skyddsmateriel för svensk vård och omsorg men även skapa underlag för internationalisering och export. Därför behöver vi kunna lita på att skyddsmateriel kan framställas genom inhemsk pro­duktion.

Skyddsmaterial ska aldrig vara en bristvara i Sverige och befolkningen ska vara trygg. Därför behöver vi säkerställa att det finns producenter i Sverige som har för­mågan att ställa om sin produktion mot tillverkning av skyddsmateriel vid kris och tillkännager detta för regeringen.

 

 

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Eric Westroth (SD)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att det finns industrier i Sverige som har förmågan att ställa om sin produktion mot tillverkning av skyddsmaterial vid kris och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2020/21:FöU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.