Riksdagsskrivelse 2020/21:135

Riksdagsskrivelse 2020/21:135

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2020/21:135

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU4 Totalförsvaret 2021–2025 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 december 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.