Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2020/21:3408 av Larry Söder m.fl. (KD)

av Larry Söder m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2020/21:3408

av Larry Söder m.fl. (KD)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Kristdemokraternas bostadspolitik

Fler ska kunna förverkliga boendedrömmen

Bostadskrisen

Avtrappning av ränteavdragen

Översyn av kreditrestriktionerna

Borttagen uppskovsränta

Hyresmomsen hindrar bostadsupplåtelser

En frihetsreform för byggandet

Bredda rotavdraget

Bygglovsfrågor

Begränsa överklagandemöjligheterna

Reformer för ökat ägande bland unga

Bosparande

Startlån

Reformer för ett ökat ägande i utsatta områden

Ägarlägenheter

Inför hyrköp

Kommunerna och tillgången på mark

Planeringsstimulans för fler småhus

Överplanera
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (63)
Behandlas i betänkande (23)