Magnus Oscarsson (KD)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Östergötlands län, plats 148
Född år
1970
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Trafikutskottet

Ledamot

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant

Civilutskottet

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-09-29 – 2026-09-21

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26
Ledamot
2017-12-15 – 2018-09-24
Suppleant
2015-11-18 – 2017-12-15
Ledamot
2014-10-07 – 2015-11-18

Trafikutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26
Suppleant
2014-10-14 – 2018-09-24

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24

Justitieutskottet

Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26
Suppleant
2015-11-18 – 2018-09-24

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2017-04-27 – 2018-09-24

Civilutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04
Suppleant
2014-10-14 – 2018-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 14-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 14-15 och 17-. Suppleant utbildningsutskottet 14-18, trafikutskottet 14-, EU-nämnden 14-18, justitieutskottet 15-, miljö- och jordbruksutskottet 15-17 och civilutskottet 18-.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Järnvägsfrågor

  Järnvägsfrågor

  Betänkande 2022/23:TU14

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapport om kvalitetsavgifter och regressrätt inom järnvägsfrågor.

  Riksrevisionens övergripande slutsatser är att systemen med kvalitetsavgifter och regress saknar förutsättningar för att effektivt bidra till

  Behandlade dokument
  18
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  17 
  Anföranden och repliker
  44, 119 minuter
  Justering
  2023-06-13
  Bordläggning
  2023-06-16
  Debatt
  2023-06-19
  Beslut
  2023-06-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Trafiksäkerhet

  Trafiksäkerhet

  Betänkande 2022/23:TU13

  Riksdagen sa nej till 110 förslag i motioner om trafiksäkerhet från den allmänna motionstiden 2022. Anledningen är främst att åtgärder redan planeras eller är vidtagna. Riksdagen framhöll också att trafiksäkerhetsarbetet ger effekt men att ytterligare arbete krävs.

  Motionsförslagen handlar

  Behandlade dokument
  55
  Förslagspunkter
  19
  Reservationer
  23 
  Anföranden och repliker
  21, 93 minuter
  Justering
  2023-06-13
  Bordläggning
  2023-06-16
  Debatt
  2023-06-19
  Beslut
  2023-06-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Livsmedelspolitik

  Livsmedelspolitik

  Betänkande 2022/23:MJU18

  Riksdagen sa nej till samtliga motioner rörande livsmedelspolitiska frågor som inkommit under allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar bland annat om offentlig konsumtion, märkning av livsmedel, livsmedelskontroll, självförsörjning av livsmedel och krisberedskap. Riksdagen hänvisar bland annat till att det pågår arbete inom de områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  43
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  23 
  Anföranden och repliker
  32, 108 minuter
  Justering
  2023-06-08
  Bordläggning
  2023-06-14
  Debatt
  2023-06-15
  Beslut
  2023-06-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: En drönarstrategi för Europa

  En drönarstrategi för Europa

  Utlåtande 2022/23:TU16

  Riksdagen har granskat en strategi från Europeiska kommissionen om hur drönare kommer användas i EU 2030.

  Strategin innehåller en vision för hur drönarsektorn i EU kommer se ut 2030 och 19 åtgärder för att förverkliga visionen. Bland annat behöver kapaciteten i luftrummet

  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  7, 37 minuter
  Justering
  2023-05-23
  Bordläggning
  2023-05-30
  Debatt
  2023-05-31
  Beslut
  2023-05-31
 • Stillbild från Debatt om förslag: Luftfartsfrågor

  Luftfartsfrågor

  Betänkande 2022/23:TU11

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att det skandinaviska luftfartssamarbetet ska fortsätta. Samarbetet ska ligga till grund för det skandinaviska gemensamma arbetet på luftfartsområdet till och med den 30 september 2040.

  Riksdagen har också behandlat ett

  Behandlade dokument
  27
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  68, 179 minuter
  Justering
  2023-05-23
  Bordläggning
  2023-05-30
  Debatt
  2023-05-31
  Beslut
  2023-05-31
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vägtrafik- och fordonsfrågor

  Vägtrafik- och fordonsfrågor

  Betänkande 2022/23:TU10

  Riksdagen sa nej till 104 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022.

  Förslagen handlar bland annat om en fossilfri fordonsflotta, laddning och fossilfri tankning, självkörande fordon, tyngre och längre lastbilar, parkeringsfrågor, vägtrafikregistret och fordonsmålvakter.

  Behandlade dokument
  42
  Förslagspunkter
  20
  Reservationer
  38 
  Anföranden och repliker
  44, 129 minuter
  Justering
  2023-04-27
  Bordläggning
  2023-05-22
  Debatt
  2023-05-23
  Beslut
  2023-05-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Cykelfrågor

  Cykelfrågor

  Betänkande 2022/23:TU9

  Riksdagen sa nej till ett femtiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022. Riksdagen hänvisar till planerade eller redan vidtagna åtgärder och pågående beredningsarbete.

  Motionerna handlar bland annat om mål, infrastruktur och trafikregler för cykling

  Behandlade dokument
  19
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  15 
  Anföranden och repliker
  18, 73 minuter
  Justering
  2023-04-18
  Bordläggning
  2023-05-02
  Debatt
  2023-05-03
  Beslut
  2023-05-04
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utrikesminister Tobias Billström M Skolminister Lotta Edholm L Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Utrikesminister Tobias Billström M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Yrkestrafik och taxi

  Yrkestrafik och taxi

  Betänkande 2022/23:TU6

  Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag i motioner som lämnades in under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen gäller bland annat frågor om tillsyn och kontroll. Riksdagen hänvisar till pågående utredningar och till åtgärder som planeras eller redan är genomförda.

  Behandlade dokument
  9
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  20 
  Anföranden och repliker
  32, 112 minuter
  Justering
  2023-03-21
  Bordläggning
  2023-03-29
  Debatt
  2023-03-30
  Beslut
  2023-03-30
 • Stillbild från Debatt om förslag: Jordbrukspolitik

  Jordbrukspolitik

  Betänkande 2022/23:MJU11

  Riksdagen sa nej till de 110 förslag i motioner om jordbrukspolitik som kommit in under den allmänna motionstiden 2022, främst med hänvisning till pågående arbete.

  Förslagen handlar bland annat om den gemensamma jordbrukspolitiken, konkurrenskraft, jordbrukets påverkan på miljön och klimatet, biologisk mångfald i odlingslandskapet och forskningsfrågor.

  Behandlade dokument
  44
  Förslagspunkter
  35
  Reservationer
  45 
  Anföranden och repliker
  35, 111 minuter
  Justering
  2023-03-16
  Bordläggning
  2023-03-21
  Debatt
  2023-03-22
  Beslut
  2023-03-23
 • Stillbild från Debatt om förslag: Djurskydd

  Djurskydd

  Betänkande 2022/23:MJU9

  Riksdagen sa nej till cirka 130 förslag i motioner som inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlade exempelvis om att Sverige bör arbeta för att förbättra djurskyddet internationellt, bland annat vad gäller handeln med vilda djur, som ökar risken för

  Behandlade dokument
  40
  Förslagspunkter
  29
  Reservationer
  46 
  Anföranden och repliker
  48, 119 minuter
  Justering
  2023-03-07
  Bordläggning
  2023-03-21
  Debatt
  2023-03-22
  Beslut
  2023-03-23
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kollektivtrafikfrågor

  Kollektivtrafikfrågor

  Betänkande 2022/23:TU5

  Riksdagen sa nej till samtliga motioner rörande olika kollektivtrafikfrågor som kommit in under den allmänna motionstiden 2022.

  De 37 motionerna handlar bland annat om en ökad andel kollektivtrafik, kollektivtrafik i hela landet, jämställd och jämlik kollektivtrafik,

  Behandlade dokument
  22
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  19, 63 minuter
  Justering
  2023-02-14
  Bordläggning
  2023-02-22
  Debatt
  2023-02-23
  Beslut
  2023-03-08
 • Stillbild från Debatt om förslag: Infrastrukturfrågor

  Infrastrukturfrågor

  Betänkande 2022/23:TU4

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om nationell planering av infrastrukturen för 2022-2033. Med anledning av ett yrkande i en följdmotion till skrivelsen riktade riksdagen en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att säga nej till

  Behandlade dokument
  169
  Förslagspunkter
  20
  Reservationer
  50 
  Anföranden och repliker
  74, 203 minuter
  Justering
  2023-02-16
  Bordläggning
  2023-02-22
  Debatt
  2023-02-23
  Beslut
  2023-03-08
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Höga bränslepriser

  Höga bränslepriser

  Interpellation 2022/23:92 av Patrik Björck (S)

  Interpellation 2022/23:92 Höga bränslepriser av Patrik Björck S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Sverige och Europa befinner sig i ett mycket tufft ekonomiskt läge. Rysslands energikrig pressar upp priserna på olja, gas och el. Det märks för många svenskar inte minst på bensinstationen, där priserna på bensin

  Inlämnad
  2022-12-01
  Svarsdatum
  2023-01-31
  Besvarare
  Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Nya stambanor Lund-Hässleholm

  Nya stambanor Lund-Hässleholm

  Interpellation 2022/23:136 av Daniel Helldén (MP)

  Interpellation 2022/23:136 Nya stambanor LundHässleholm av Daniel Helldén MP till Statsrådet Andreas Carlson KD I ett pressmeddelande dagen före julafton deklarerade regeringen att satsningarna på nya stambanor stoppas. Specifikt för sträckan LundHässleholm sades följande: Nuvarande planeringsarbete för sträckan Hässleholm-Lund

  Inlämnad
  2022-12-30
  Svarsdatum
  2023-01-24
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Hållbar pendling mellan Göteborg och Borås

  Hållbar pendling mellan Göteborg och Borås

  Interpellation 2022/23:132 av Anders Ådahl (C)

  Interpellation 2022/23:132 Hållbar pendling mellan Göteborg och Borås av Anders Ådahl C till Statsrådet Andreas Carlson KD Tidöpartiernas besked i infrastrukturfrågorna under hösten har slagit ned som en bomb och skapat stor oro i stora delar av Sverige. Sedan den borgerliga regeringen initierade den så kallade Sverigeförhandlingen

  Inlämnad
  2022-12-22
  Svarsdatum
  2023-01-24
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: En långsiktigt hållbar infrastruktur

  En långsiktigt hållbar infrastruktur

  Interpellation 2022/23:124 av Carina Ödebrink (S)

  Interpellation 2022/23:124 En långsiktigt hållbar infrastruktur av Carina Ödebrink S till Statsrådet Andreas Carlson KD Infrastruktur i form av vägar, järnväg, flyg och it har inget egenvärde i sig utan är ett medel för att människor ska kunna förflytta sig, fysiskt eller digitalt, till jobb, studier och andra aktiviteter.

  Inlämnad
  2022-12-21
  Svarsdatum
  2023-01-24
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

  Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

  Betänkande 2022/23:MJU2

  Totalt cirka 19,4 miljarder kronor ur statens budget för 2023 går till utgiftsområdet areella näringar, landsbygd och livsmedel. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2023 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

  Mest pengar,

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  56, 155 minuter
  Justering
  2022-12-13
  Bordläggning
  2022-12-16
  Debatt
  2022-12-17
  Beslut
  2022-12-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 22 Kommunikationer

  Utgiftsområde 22 Kommunikationer

  Betänkande 2022/23:TU1

  Totalt cirka 79 miljarder kronor ur statens budget för 2023 går till utgiftsområdet kommunikationer. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2023 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

  Mest pengar, drygt 34,4 miljarder kronor,

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  80, 200 minuter
  Justering
  2022-12-13
  Bordläggning
  2022-12-16
  Debatt
  2022-12-17
  Beslut
  2022-12-20
 • Frisläppande av Dawit Isaak

  Motion 2022/23:1585 av Magnus Oscarsson (KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1585 av Magnus Oscarsson KD Frisläppande av Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta att aktivt kräva Dawit Isaaks frisläppande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensken Dawit Isaak har suttit fängslad

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:UU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter