Larry Söder (KD)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Hallands län, plats 126
Titel
Redovisningsekonom.
Född år
1969
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Kristdemokraterna

Kvittningsperson

Civilutskottet

Ledamot

Finansutskottet

Suppleant

Skatteutskottet

Suppleant

Ledamotsrådet

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2015-04-25 – 2026-09-21

Riksdagsledamot

Statsrådsersättare
2014-09-29 – 2014-10-03

Kristdemokraterna

Kvittningsperson
2022-11-24 –

Civilutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Vice ordförande
2018-10-02 – 2022-09-26
Ledamot
2018-10-02 – 2018-10-02

Skatteutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Ledamot
2015-11-18 – 2018-09-24

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2015-05-08 – 2017-05-04

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2015-05-08 – 2018-09-24

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2022-11-09
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2015-05-08 – 2018-09-24

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2015-05-08 – 2018-09-24

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2015-05-08 – 2018-09-24

Finansutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26
Suppleant
2017-02-16 – 2018-09-24

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2022-11-09
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

Ledamotsrådet

Ledamot
2022-10-12 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 14 och 15- (statsrådsersättare 140929-141003). Ledamot skatteutskottet 15-18. Vice ordförande civilutskottet 18-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 15-18, socialutskottet 15-18, kulturutskottet 15-18, utbildningsutskottet 15-17, miljö- och jordbruksutskottet 15-18 och finansutskottet 18-.

Utbildning

Ekonomisk linje samt påbyggnad till redovisningsekonom.

Anställningar

Säljare.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Justitieminister Gunnar Strömmer M Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Försvarsminister Pål Jonson M Utbildningsminister Mats Persson L Justitieminister Gunnar Strömmer M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Hushållningen med mark- och vattenområden

  Hushållningen med mark- och vattenområden

  Betänkande 2022/23:CU13

  Riksdagen sa nej till ett nittiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om hushållningen med mark- och vattenområden. Riksdagen hänvisar främst till pågående arbete.

  Motionerna handlar bland annat om riksintressen, skyddet av jordbruksmark och vattenområden, tillstånd till vattenverksamhet, va-infrastruktur och allmänna vattentjänster.

  Behandlade dokument
  41
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  11, 50 minuter
  Justering
  2023-04-27
  Bordläggning
  2023-05-05
  Debatt
  2023-05-09
  Beslut
  2023-05-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: Konsumenträtt

  Konsumenträtt

  Betänkande 2022/23:CU8

  Riksdagen sa nej till 70 förslag om konsumenträtt i motioner från den allmänna motionstiden 2022, främst med hänvisning till att arbete redan pågår i de frågor förslagen tar upp.

  Förslagen handlar bland annat om telefonförsäljning av lotter och andra spel, reklam riktad till barn, köp av levande djur, snabblån, resegarantisystemet, konsumentvägledning och märkningsfrågor.

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  25
  Reservationer
  28 
  Anföranden och repliker
  36, 102 minuter
  Justering
  2023-04-27
  Bordläggning
  2023-05-05
  Debatt
  2023-05-09
  Beslut
  2023-05-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: Planering och byggande

  Planering och byggande

  Betänkande 2022/23:CU12

  Riksdagen sa nej till 130 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022. Bland annat med hänvisning till att arbete pågår i flera frågor.

  Förslagen handlar exempelvis om översyn av plan- och bygglagen, plansystemet, lovfrågor, överklaganderegler samt frågor om skadeersättning och tillsyn.

  Behandlade dokument
  57
  Förslagspunkter
  23
  Reservationer
  40 
  Anföranden och repliker
  16, 80 minuter
  Justering
  2023-03-23
  Bordläggning
  2023-04-11
  Debatt
  2023-04-12
  Beslut
  2023-04-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Bostadspolitik

  Bostadspolitik

  Betänkande 2022/23:CU10

  Riksdagen sa nej till de cirka 120 förslagen i motioner som kommit in under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar om bland annat åtgärder för ökat bostadsbyggande, finansiering av bostadsbyggande, bostadsförsörjning, allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,

  Behandlade dokument
  37
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  33 
  Anföranden och repliker
  32, 113 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-04-11
  Debatt
  2023-04-12
  Beslut
  2023-04-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder förlängs

  Möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder förlängs

  Betänkande 2022/23:CU16

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att förlänga giltighetstiden av regleringen för tidsbegränsat bygglov för nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder. Den här typen av bygglov får ges bland annat utan prövning av om behovet av åtgärden är tillfälligt.

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  8, 24 minuter
  Justering
  2023-03-23
  Bordläggning
  2023-03-28
  Debatt
  2023-03-29
  Beslut
  2023-03-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: Associationsrätt

  Associationsrätt

  Betänkande 2022/23:CU11

  Riksdagen sa nej till ett 30-tal förslag i motioner om associationsrätt från den allmänna motionstiden 2022. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom området.

  Förslagen handlar bland annat om modernisering av bokföringslagen, krav på aktiekapital och tvångslikvidation, företag som brottsverktyg, krav på sammansättning i bolagsstyrelsen och företags rapportering om hållbarhet och mångfald.

  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  15, 39 minuter
  Justering
  2023-02-23
  Bordläggning
  2023-03-07
  Debatt
  2023-03-08
  Beslut
  2023-03-08
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fastighetsrätt

  Fastighetsrätt

  Betänkande 2022/23:CU9

  Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner om fastighetsrätt, huvudsakligen med hänvisning till pågående arbete i frågorna och tidigare ställningstaganden.

  Förslagen har inkommit under den allmänna motionstiden 2022 och handlar bland annat om arrende, tomträtt,

  Behandlade dokument
  24
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  24, 72 minuter
  Justering
  2023-02-23
  Bordläggning
  2023-03-07
  Debatt
  2023-03-08
  Beslut
  2023-03-08
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ersättningsrätt samt insolvens- och utsökningsrätt

  Ersättningsrätt samt insolvens- och utsökningsrätt

  Betänkande 2022/23:CU7

  Riksdagen sa nej till 30 förslag i motioner som inkommit under den allmänna motionstiden 2022.

  En del av motionerna handlar om ersättningsrättsliga frågor, det vill säga frågor om försäkringar och skadestånd. Andra motioner handlar om insolvens- och utsökningsrättsliga

  Behandlade dokument
  11
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  15 
  Anföranden och repliker
  11, 43 minuter
  Justering
  2023-02-23
  Bordläggning
  2023-03-07
  Debatt
  2023-03-08
  Beslut
  2023-03-08
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utbildningsminister Mats Persson L Socialminister Jakob Forssmed KD Civilminister Erik Slottner KD Finansmarknadsminister Niklas Wykman MUtbildningsminister Mats Persson L besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Öresundsverkets framtid

  Öresundsverkets framtid

  Interpellation 2022/23:163 av Joakim Sandell (S)

  Interpellation 2022/23:163 Öresundsverkets framtid av Joakim Sandell S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Den rådande energikrisen har satt svensk el- och energiförsörjning i nytt ljus. Under det senaste året har det blivit tydligt att tillgången till prisvärd och tillförlitlig el inte bara är viktigt för

  Inlämnad
  2023-01-26
  Svarsdatum
  2023-02-09
  Besvarare
  Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

  Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

  Betänkande 2022/23:CU1

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2023 om hur pengarna ska fördelas inom utgiftsområdet samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

  Totalt handlar det om cirka 6,1 miljarder kronor ur statens budget för

  Behandlade dokument
  11
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  44, 137 minuter
  Justering
  2022-12-13
  Bordläggning
  2022-12-14
  Debatt
  2022-12-15
  Beslut
  2022-12-20
 • Stöd till folkparker

  Motion 2022/23:1518 av Larry Söder (KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1518 av Larry Söder KD Stöd till folkparker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till ett nationellt bidrag till folkparker och samlingslokaler och tillkännager detta för regeringen. Motivering Folkparker som samlingsplatser

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:KrU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utvärdering av kemikalieskatten

  Motion 2022/23:1514 av Larry Söder (KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1514 av Larry Söder KD Utvärdering av kemikalieskatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att effektutvärdera den skadliga kemikalieskatten och tillkännager detta för regeringen. Motivering För fem år sedan infördes kemikalieskatten, en

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Översyn av momssatserna

  Motion 2022/23:1512 av Larry Söder (KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1512 av Larry Söder KD Översyn av momssatserna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av momsskattesatserna i syfte att förenkla mervärdesskatten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Momssystemet är krångligt

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Omvänd skattskyldighet

  Motion 2022/23:1511 av Larry Söder (KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1511 av Larry Söder KD Omvänd skattskyldighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av momsskattesatserna i syfte att implementera omvänd skattskyldighet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Momsfusk uppstår

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Ny elproduktion i elområde 3 och 4

  Motion 2022/23:1513 av Larry Söder (KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1513 av Larry Söder KD Ny elproduktion i elområde 3 och 4 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör få i uppdrag att se över möjligheterna att planera för ny kärnkraft inom elområde 3 och 4 och tillkännager detta för regeringen.

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:NU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Dubblerat barnbidrag

  Motion 2022/23:1509 av Larry Söder (KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1509 av Larry Söder KD Dubblerat barnbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att dubblera barnbidraget och samtidigt göra inkomsten beskattningsbar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många barnfamiljer

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:SfU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • En granskning av public services opartiskhet

  Motion 2022/23:1510 av Larry Söder (KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1510 av Larry Söder KD En granskning av public services opartiskhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda granskningsnämndens framtida arbetssätt och hur ledamöter i nämnden ska utses och tillkännager detta för regeringen. Motivering

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:KU27
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Synskadades rätt till färdtjänst

  Motion 2022/23:1517 av Larry Söder (KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1517 av Larry Söder KD Synskadades rätt till färdtjänst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att synskadade ska omfattas av rätten till tillstånd för färdtjänst och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2022/23:TU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag

Filter