Kjell-Arne Ottosson (KD)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Värmlands län, plats 304
Titel
Lärare.
Född år
1975
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Miljö- och jordbruksutskottet

Vice ordförande

Trafikutskottet

Suppleant

EU-nämnden

Suppleant

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2026-09-21

Miljö- och jordbruksutskottet

Vice ordförande
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2022-10-04 – 2022-10-04
Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2022-11-09
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2018-10-09 –

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2018-10-09 – 2023-10-31

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18-. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 18-, EU-nämnden 18-, näringsutskottet 18- och trafikutskottet 18-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 18-. Styrelseledamot Svensk-brittiska parlamentarikerföreningen. Suppleant riksdagens jakt- och fiskeklubb.

Föräldrar

Skogs- och fabriksarbetaren Sune Ottosson och affärsbiträdet Jorunn Ottosson, f. Trandem.

Utbildning

Samhällsvetenskaplig linje, Solbergaskolan, Arvika 91-94. Grundskollärarprogrammet, Högskolan i Karlstad, 95-98. Norsk 1, Høgskolen i Østfold, Halden 11-12.

Anställningar

Grundskollärare, Årjängs kommun 98-09. Adjunkt, Rømskog skole 09-18.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Miljömålsberedningen 19-.

Kommunala uppdrag

Ledamot, fritidsnämnden, Årjängs kommun 99-00. Ordförande, fritidsnämnden 00-06. Vice ordförande, kultur- & fritidsnämnden 07-13. Ersättare, kommunfullmäktige, Årjängs kommun 00-02. Kommunfullmäktig, 02-, vice ordförande 10-13 och ordförande 14-18. Ersättare, kommunstyrelsen 03-10 och vice ordförande 15-18. Ordförande, kommunbygderåd 07-09. Ordförande, valnämnden 14. Ersättare, Region Värmland 15-18.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, Kristdemokraterna Värmland 15-17, ordförande 17-.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Särskild debatt: Särskild debatt om klimatanpassning

  Särskild debatt om klimatanpassning

  Särskild debatt om

 • Stillbild från Debatt om förslag: Digitaliserings- och postfrågor

  Digitaliserings- och postfrågor

  Betänkande 2022/23:TU12

  Riksdagen sa nej till de 89 förslag i motioner som kommit in under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar bland annat om digitalisering, digital delaktighet och autentisering, tillgång till elektronisk kommunikation, utbyggnad av 5G-nätet samt postservice i hela landet.

  Riksdagen hänvisar till planerade eller redan vidtagna åtgärder och pågående beredningsarbete.

  Behandlade dokument
  36
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  28 
  Anföranden och repliker
  28, 84 minuter
  Justering
  2023-06-08
  Bordläggning
  2023-06-13
  Debatt
  2023-06-14
  Beslut
  2023-06-14
 • Stillbild från Debatt om förslag: Nordiskt samarbete inklusive Arktis

  Nordiskt samarbete inklusive Arktis

  Betänkande 2022/23:UU5

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen och en redogörelse från Nordiska rådets svenska delegation om nordiskt samarbete under 2022.

  Riksdagen har valt att behandla områden utifrån de förslag som har lämnats i ett nittiotal motioner. Dessa områden är nordiskt samarbete, gränshinder,

  Behandlade dokument
  12
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  34, 115 minuter
  Justering
  2023-06-01
  Bordläggning
  2023-06-02
  Debatt
  2023-06-07
  Beslut
  2023-06-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Klimatpolitik

  Klimatpolitik

  Betänkande 2022/23:MJU16

  Riksdagen sa nej till cirka 120 motioner rörande klimatfrågor som inkommit under allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar om bland annat det internationella klimatarbetet, klimatarbetet inom EU, övergripande svensk klimatpolitik, negativa utsläpp och kompletterande åtgärder, nationella klimatinvesteringar, transportsektorns klimatomställning, klimatanpassning.

  Riksdagen hänvisar bland annat till att det pågår arbete inom de områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  25
  Förslagspunkter
  31
  Reservationer
  52 
  Anföranden och repliker
  65, 182 minuter
  Justering
  2023-05-25
  Bordläggning
  2023-05-30
  Debatt
  2023-05-31
  Beslut
  2023-06-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Skogspolitik

  Skogspolitik

  Betänkande 2022/23:MJU15

  Riksdagen sade nej till cirka 120 förslag om skogspolitik, och hänvisar bland annat till arbete som pågår inom området. Motionerna handlar bland annat om hållbart brukande av skogen, skogsbrukets roll i bioekonomin, skyddet för skogar med höga naturvärden, nyckelbiotoper och åtgärder mot granbarkborren. Förslagen har inkommit under den allmänna motionstiden 2022.

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  28
  Reservationer
  49 
  Anföranden och repliker
  40, 128 minuter
  Justering
  2023-05-11
  Bordläggning
  2023-05-23
  Debatt
  2023-05-24
  Beslut
  2023-05-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fiskeripolitik

  Fiskeripolitik

  Betänkande 2022/23:MJU14

  Riksdagen sa nej till de 106 förslag i motioner om fiskeripolitiska åtgärder som kommit in under den allmänna motionstiden 2022 och hänvisar framför allt till pågående arbete.

  Förslagen handlar bland annat om åtgärder för miljömässigt hållbara bestånd, trålfiske, åtgärder för att främja svensk fiskerinäring, fiskerikontroll, vattenbruk och fritidsfiske.

  Behandlade dokument
  31
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  36 
  Anföranden och repliker
  40, 110 minuter
  Justering
  2023-05-04
  Bordläggning
  2023-05-09
  Debatt
  2023-05-10
  Beslut
  2023-05-11
 • Stillbild från Debatt om förslag: Övergripande miljöfrågor

  Övergripande miljöfrågor

  Betänkande 2022/23:MJU13

  Riksdagen sa nej till de 140 förslag i motioner som gäller övergripande miljöfrågor och som kommit in under den allmänna motionstiden 2022 och hänvisar främst till pågående arbete.

  Några av förslagen handlar om miljömålssystemet och om att inrätta en fristående myndighet

  Behandlade dokument
  64
  Förslagspunkter
  25
  Reservationer
  41 
  Anföranden och repliker
  44, 117 minuter
  Justering
  2023-05-02
  Bordläggning
  2023-05-09
  Debatt
  2023-05-10
  Beslut
  2023-05-11
 • Stillbild från Debatt om förslag: Naturvård och biologisk mångfald

  Naturvård och biologisk mångfald

  Betänkande 2022/23:MJU17

  Det behövs en minskning av skarvpopulationen. Riksdagen uppmanar regeringen att prioritera frågan. Enligt utskottet krävs det en reviderad förvaltningsplan för skarv och en likvärdig förvaltning i hela landet för att på så sätt åstadkomma en minskning av skarvpopulationerna.

  Regeringen

  Behandlade dokument
  86
  Förslagspunkter
  37
  Reservationer
  63 
  Anföranden och repliker
  53, 132 minuter
  Justering
  2023-05-02
  Bordläggning
  2023-05-05
  Debatt
  2023-05-09
  Beslut
  2023-05-10
 • Stillbild från Särskild debatt: Särskild debatt med anledning av IPCC:s rapport

  Särskild debatt med anledning av IPCC:s rapport

  Riksdagen håller en särskild debatt med anledning av IPCC:s rapport. Debatten har begärts av Miljöpartiet. Från regeringen deltar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L

 • Stillbild från Debatt om förslag: Jakt och viltvård

  Jakt och viltvård

  Betänkande 2022/23:MJU12

  Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022.

  Bland annat handlar förslagen om det allmänna uppdraget, viltförvaltningsdelegationernas ansvar och sammansättning, stärkt lokalt inflytande i viltförvaltningen, översyn av jaktlagen, åtgärder för en minskad vildsvinsstam, blyammunition och en viltmyndighet.

  Behandlade dokument
  26
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  39, 108 minuter
  Justering
  2023-03-23
  Bordläggning
  2023-03-29
  Debatt
  2023-03-30
  Beslut
  2023-04-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Cirkulär ekonomi

  Cirkulär ekonomi

  Betänkande 2022/23:MJU10

  Riksdagen har behandlat cirka 170 förslag om cirkulär ekonomi, som inkommit i motioner under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar bland annat om återvinning, pantsystem, avfall och cirkulär livsmedelsproduktion.

  Riksdagen sa nej till förslagen, framförallt med hänvisning till det arbete som redan pågår i dessa frågor inom såväl EU som i Sverige.

  Behandlade dokument
  40
  Förslagspunkter
  29
  Reservationer
  40 
  Anföranden och repliker
  28, 85 minuter
  Justering
  2023-03-07
  Bordläggning
  2023-03-21
  Debatt
  2023-03-22
  Beslut
  2023-03-23
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kemikaliepolitik

  Kemikaliepolitik

  Betänkande 2022/23:MJU6

  Riksdagen sa nej till cirka 30 motioner om kemikaliepolitik, som inkommit under allmänna motionstiden 2022. Exempelvis handlar motionerna om hur arbetet med kemikalier bör bedrivas, internationellt och i EU. Riksdagen menar att Sverige redan i dag bedriver ett tydligt och

  Behandlade dokument
  9
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  23, 82 minuter
  Justering
  2023-02-16
  Bordläggning
  2023-03-08
  Debatt
  2023-03-09
  Beslut
  2023-03-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vattenvård

  Vattenvård

  Betänkande 2022/23:MJU7

  Riksdagen riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om utökade satsningar på våtmarker. Uppmaningen bygger på förslag i motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2022 om vattenvård. Motionsyrkandena handlar om utökade insatser för att skydda

  Behandlade dokument
  18
  Förslagspunkter
  23
  Reservationer
  31 
  Anföranden och repliker
  36, 92 minuter
  Justering
  2023-02-23
  Bordläggning
  2023-03-08
  Debatt
  2023-03-09
  Beslut
  2023-03-09
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Justitieminister Gunnar Strömmer M Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari LBistånds- och utrikeshandelsminister

 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

  Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

  Betänkande 2022/23:MJU1

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur anslagen ska fördelas inom ramen för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård 2023. Totalt handlar det om cirka 19,5 miljarder kronor.

  Mest pengar, nära 6 miljarder går till klimatbonusen, ett bidrag till dem som köpt

  Behandlade dokument
  9
  Förslagspunkter
  2
  Anföranden och repliker
  75, 189 minuter
  Justering
  2022-12-15
  Bordläggning
  2022-12-19
  Debatt
  2022-12-20
  Beslut
  2022-12-21
 • E18

  Motion 2022/23:1523 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1523 av Kjell-Arne Ottosson KD E18 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att påskynda arbetet med E18 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sveriges största handelspartner tillsammans med Tyskland är vårt grannland Norge. Idag

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:TU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Strategi för mobiltelefonitäckning

  Motion 2022/23:1526 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1526 av Kjell-Arne Ottosson KD Strategi för mobiltelefonitäckning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en strategi för mobiltelefonitäckning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mobiltelefonin har verkligen förändrat vår vardag

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:TU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Vapenförvaring

  Motion 2022/23:1525 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1525 av Kjell-Arne Ottosson KD Vapenförvaring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vapenförvaring utanför den egna bostaden och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dagens urbaniserade samhälle finns det många som jagar långt från

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:JuU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Finnskogen som världsarv

  Motion 2022/23:1527 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1527 av Kjell-Arne Ottosson KD Finnskogen som världsarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att ta upp Finnskogen på Unescos världsarvslista och tillkännager detta för regeringen. Motivering I början av 1600-talet gav den svenske

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:KrU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Vårdsamverkan över gränsen

  Motion 2022/23:1529 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1529 av Kjell-Arne Ottosson KD Vårdsamverkan över gränsen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vårdsamverkan över gränsen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är i stora delar ett glesbefolkat land med stora avstånd.

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter