Möjligheternas land

Motion 2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C)

av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen

2019/20:3108

av Annie Lööf m.fl. (C)

Möjligheternas land

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omställning och kompetensutveckling ska underlättas och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur fler vuxenutbildnings- och vidareutbildningsinsatser kan inrättas och ett yrkeshögskolelyft genomföras och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att höja gränsen för studiestöd från 47 år till 60 år och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur större drivkrafter för företag att satsa på personalens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (24)
Behandlas i betänkande (15)