Ett nytt konto- och värdefackssystem

Betänkande 2019/20:FiU33

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
23 april 2020

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Ett nytt konto- och värdefackssystem införs i Sverige (FiU33)

Regeringen har föreslagit ett nytt konto- och värdefackssystem som ska underlätta för nationella finansunderrättelseenheter när de utreder penningtvätt och finansiering av terrorism. Det nya tekniska systemet ska skötas av Skatteverket. Det ska förbättra de svenska myndigheternas tillgång till uppgifter om innehavare av konton och värdefack och uppgifterna ska vara direkt tillgängliga för sökning. Uppgifter om tillgodohavanden och överföringar på konton omfattas inte av systemet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla den 20 september 2020. Det innebär att ett ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv genomförs i Sverige.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Från regeringen

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-30
Justering: 2020-04-14
Trycklov: 2020-04-14
Betänkande 2019/20:FiU33

Alla beredningar i utskottet

2020-03-24, 2020-04-30

Ett nytt konto- och värdefackssystem införs i Sverige (FiU33)

Regeringen har föreslagit ett nytt konto- och värdefackssystem som ska underlätta för nationella finansunderrättelseenheter när de utreder penningtvätt och finansiering av terrorism. Det nya tekniska systemet ska skötas av Skatteverket. Det ska förbättra de svenska myndigheternas tillgång till uppgifter om innehavare av konton och värdefack och uppgifterna ska vara direkt tillgängliga för sökning. Uppgifter om tillgodohavanden och överföringar på konton omfattas inte av systemet.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De nya reglerna ska börja gälla den 20 september 2020. Det innebär att ett ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv genomförs i Sverige.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2020-04-22
Debatt i kammaren: 2020-04-23
Stillbild från Debatt om förslag 2019/20:FiU33, Ett nytt konto- och värdefackssystem

Debatt om förslag 2019/20:FiU33

Webb-tv: Ett nytt konto- och värdefackssystem

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2020-04-23
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Ett nytt konto- och värdefackssystem, Beslut

Beslut: Ett nytt konto- och värdefackssystem

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Ett nytt konto- och värdefackssystem

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om konto- och värdefackssystem.Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:83.