Martina Johansson (C)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti
Centerpartiet
Valkrets
Södermanlands län, plats 58
Titel
Verksamhetschef.
Född år
1975
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Centerpartiet

Kvittningsperson

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot

Civilutskottet

Suppleant

Socialutskottet

Suppleant

EU-nämnden

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2026-09-21

Centerpartiet

Kvittningsperson
2021-01-01 –

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2021-01-01 – 2022-09-26
Suppleant
2019-03-29 – 2020-12-31

Civilutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2021-01-01 – 2022-09-26
Suppleant
2018-10-02 – 2020-12-31

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2022-12-20 –
Suppleant
2018-10-16 – 2022-10-04

Ledamotsrådet

Suppleant
2018-10-10 – 2022-10-10

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18-. Suppleant civilutskottet 18-, EU-nämnden 18- och socialförsäkringsutskottet 19-. Suppleant i ledamotsrådet 18-.

Föräldrar

Vägarbetaren Ingvar Fransson och busschauffören Inger Fransson, f Engberg.

Utbildning

Grundskola, Hagaskolan, Alvesta, slutår 91. Gymnasieskola, Vårdgymnasiet, Växjö 91-93. Komvux, Domarhagsskolan, Avesta 96-97. Sociala omsorgsprogrammet, Eskilstuna 97-00.

Anställningar

Ombudsman, CUF Dalarna 93-96. Hemtjänstchef, Trosa Kommun 2000-2002. Verksamhetschef hemtjänst, Attendo Care AB 03-06. Verksamhetschef Hemtjänst, HSB Omsorg AB 06-08. Kvalitetsutvecklare, HSB Omsorg AB 08-09. Säljare, utbildare, konsult, Avista Time AB 09-15.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Trosa 06-18. Ledamot kommunstyrelsen, Trosa 07-18. Ordförande vård- och omsorgsnämnden, Trosa 11-18. Ordförande pensionärsrådet, Trosa 14-18. Ledamot i Trofi AB, Trosa 16-. Landstingsfullmäktig, Sörmland 14-18. Ersättare i landstingsstyrelsen, Sörmland 14-17 Ordförande i D-data AB, Sörmland, 15-19

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Distriktsordförande, Centerpartiet i Sörmland 17-. Ersättare i Trosa Vagnhärad sportklubbs styrelse 17-.

Sagt och gjort

 • Lagstiftningen om barns rättigheter

  Interpellation 2022/23:381 av Martina Johansson (C)

  Interpellation 2022/23:381 Lagstiftningen om barns rättigheter av Martina Johansson C till Justitieminister Gunnar Strömmer M Vissa delar av svensk lagstiftning bygger på värderingar och levnadssätt vi hade i början av 1900-talet, vilket påverkar hur lagar används och tolkas i dag. Visserligen har lagstiftningen till

  Inlämnad
  2023-06-02
  Svarsdatum
  2023-06-26
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Statliga myndigheters och bolags samverkan med boende på landsbygden

  Statliga myndigheters och bolags samverkan med boende på landsbygden

  Interpellation 2022/23:361 av Martina Johansson (C)

  Interpellation 2022/23:361 Statliga myndigheters och bolags samverkan med boende på landsbygden av Martina Johansson C till Statsrådet Andreas Carlson KD Att bo och verka på landsbygden är för många en självklarhet. En levande landsbygd där människor kan bo och företag som producerar mat är förutsättningar även för livet

  Inlämnad
  2023-05-16
  Svarsdatum
  2023-06-02
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

  Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

  Betänkande 2022/23:JuU21

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag som syftar till att förbättra regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott. Förslaget ska säkerställa att dessa utredningar håller en hög grad av rättssäkerhet och är effektiva.

  Lagändringarna handlar bland

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  13, 63 minuter
  Justering
  2023-05-11
  Bordläggning
  2023-05-23
  Debatt
  2023-05-24
  Beslut
  2023-05-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

  Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

  Betänkande 2022/23:SoU13

  Riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att ta fram en nationell handlings- och samordningsplan för sällsynta sjukdomar. Riksdagen anser bland annat att det krävs ett samlat grepp om vården och omsorgen för patienter med sällsynta

  Behandlade dokument
  71
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  32 
  Anföranden och repliker
  36, 110 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-05-22
  Debatt
  2023-05-23
  Beslut
  2023-05-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke

  En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke

  Betänkande 2022/23:SoU26

  Socialnämnden ska få möjlighet att besluta om öppna insatser till ett barn som har fyllt 12 år om det bedöms lämpligt och om barnet samtycker till insatsen. Detta utan vårdnadshavarnas samtycke. Öppna insatser kan exempelvis vara stöd- och behandlingsinsatser eller förebyggande

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 61 minuter
  Justering
  2023-05-11
  Bordläggning
  2023-05-22
  Debatt
  2023-05-23
  Beslut
  2023-05-24
 • Stöd till adopterade från Chile

  Skriftlig fråga 2022/23:699 av Martina Johansson (C)

  Fråga 2022/23:699 Stöd till adopterade från Chile av Martina Johansson C till Justitieminister Gunnar Strömmer M Under 70-80- och 90-talen skedde relativt många adoptioner av barn från bland annat Chile till Sverige. Under slutet av 2000-talet uppmärksammade medierna att det fanns misstanke om att det inte gått rätt till

  Inlämnad
  2023-05-22
  Svarsdatum
  2023-06-07
  Besvarare
  Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)
 • Ungdomars inkomster i beräkningen av bostadsbidraget

  Skriftlig fråga 2022/23:689 av Martina Johansson (C)

  Fråga 2022/23:689 Ungdomars inkomster i beräkningen av bostadsbidraget av Martina Johansson C till Statsrådet Anna Tenje M Arbetslinjen och att motverka utanförskapet är viktigt för Centerpartiet, och jag tror att det fortfarande är viktigt för regeringen. När det gäller bostadsbidraget finns det en sak som motverkar

  Inlämnad
  2023-05-16
  Svarsdatum
  2023-05-24
  Besvarare
  Statsrådet Anna Tenje (M)
 • Pans och Pandas

  Skriftlig fråga 2022/23:671 av Martina Johansson (C)

  Fråga 2022/23:671 Pans och Pandas av Martina Johansson C till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD Pans och Pandas är sjukdomar som bland annat drabbar barn, och forskningen har inte funnit klarhet i vad som är orsaken. Det kan bero på svår infektionssjukdom, men det kan också bero på psykisk ohälsa, alternativt en

  Inlämnad
  2023-05-12
  Svarsdatum
  2023-05-24
  Besvarare
  Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)
 • Förälder som dödar den andra föräldern

  Skriftlig fråga 2022/23:645 av Martina Johansson (C)

  Fråga 2022/23:645 Förälder som dödar den andra föräldern av Martina Johansson C till Justitieminister Gunnar Strömmer M Att en förälder som dödar den andra föräldern får behålla vårdnaden ser jag som ett stort problem. Dessa föräldrar borde automatiskt förlora just vårdnaden. Ett sådant förslag röstades dock nyligen ned av

  Inlämnad
  2023-05-09
  Svarsdatum
  2023-05-17
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • En uppdaterad föräldrabalk

  Skriftlig fråga 2022/23:644 av Martina Johansson (C)

  Fråga 2022/23:644 En uppdaterad föräldrabalk av Martina Johansson C till Justitieminister Gunnar Strömmer M Barn har rätt till sina föräldrar och inte tvärtom det är också en av grunderna i barnkonventionen. Svensk lagstiftning är tyvärr väldigt gammal på detta område, där stora delar av föräldrabalken är baserad på lagstiftning

  Inlämnad
  2023-05-09
  Svarsdatum
  2023-05-17
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ekonomisk familjepolitik

  Ekonomisk familjepolitik

  Betänkande 2022/23:SfU16

  Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022.

  Förslagen handlar exempelvis om föräldraförsäkring, barnbidrag, underhållsstöd och bostadsbidrag.

  Behandlade dokument
  33
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  26 
  Anföranden och repliker
  48, 117 minuter
  Justering
  2023-04-20
  Bordläggning
  2023-05-03
  Debatt
  2023-05-04
  Beslut
  2023-05-04
 • Barn i skyddat boende

  Skriftlig fråga 2022/23:619 av Martina Johansson (C)

  Fråga 2022/23:619 Barn i skyddat boende av Martina Johansson C till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall M Barns rättigheter är viktiga frågor, och barnkonventionen är svensk lag sedan den 1 januari 2020. Det förpliktar. Att barn har rätt att vara unika individer och rättighetsbärare samt att komma till tals och vara

  Inlämnad
  2023-05-03
  Svarsdatum
  2023-05-10
  Besvarare
  Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)
 • med anledning av prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2022/23:2389 av Martin Ådahl m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2022/23:2389 av Martin Ådahl m.fl. C med anledning av prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner förslaget till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken avsnitt 2 och 31  Sammanfattning Med denna vårmotion är det tydligt

  Inlämnad
  2023-05-02
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:FiU20
 • Skavsta som Stockholms södra flygplats

  Skriftlig fråga 2022/23:585 av Martina Johansson (C)

  Fråga 2022/23:585 Skavsta som Stockholms södra flygplats av Martina Johansson C till Statsrådet Andreas Carlson KD Det pågår ständiga diskussioner om Brommas vara eller icke vara som inrikesflygplats. Hur samverkan med Arlanda ske ut och hur Arlanda ska utvecklas. I dessa diskussioner har inte Skavsta flygplats i Nyköping

  Inlämnad
  2023-04-20
  Svarsdatum
  2023-05-03
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

  Avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

  Betänkande 2022/23:SoU24

  I april 2022 beslutade riksdagen att rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om Statens institutionsstyrelses (Sis) åtgärder för att minska antalet avskiljningar vid särskilda ungdomshem. Därefter har regeringen i en skrivelse redovisat effekterna av Sis

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  32, 97 minuter
  Justering
  2023-04-13
  Bordläggning
  2023-04-19
  Debatt
  2023-04-20
  Beslut
  2023-04-26
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Socialminister Jakob Forssmed KD Justitieminister Gunnar Strömmer M Civilminister Erik Slottner KD Kulturminister Parisa Liljestrand M Socialminister Jakob Forssmed KD besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Socialförsäkringsfrågor

  Socialförsäkringsfrågor

  Betänkande 2022/23:SfU14

  Riksdagen sa nej till cirka 160 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om socialförsäkringsfrågor. Riksdagen hänvisar främst till pågående arbete.

  Motionerna handlar bland annat om åtgärder mot välfärdsbrott, trygghetssystem för företagare och studerande, sjukförsäkring och rehabilitering, aktivitets- och sjukersättning och arbetsskadeersättning.

  Behandlade dokument
  50
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  40 
  Anföranden och repliker
  42, 118 minuter
  Justering
  2023-04-13
  Bordläggning
  2023-04-18
  Debatt
  2023-04-19
  Beslut
  2023-04-20
 • Uppföljningssystem för samordningsförbunden

  Skriftlig fråga 2022/23:564 av Martina Johansson (C)

  Fråga 2022/23:564 Uppföljningssystem för samordningsförbunden av Martina Johansson C till Statsrådet Anna Tenje M Många som har en komplex problematik, ibland både fysiskt och psykiskt, hamnar i långa sjukskrivningsperioder och behöver stöd och hjälp från olika aktörer för att åter nå arbetsmarknaden. Ofta är det samverkan

  Inlämnad
  2023-04-17
  Svarsdatum
  2023-04-26
  Besvarare
  Statsrådet Anna Tenje (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Familjerätt

  Familjerätt

  Betänkande 2022/23:CU6

  Riksdagen riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att vidta åtgärder för en mer välfungerande, effektiv och rättssäker ordning för bodelningar. För den part som har det sämst ställt ekonomiskt har det vanligtvis mycket stor ekonomisk betydelse

  Behandlade dokument
  35
  Förslagspunkter
  31
  Reservationer
  38 
  Anföranden och repliker
  39, 129 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-04-12
  Debatt
  2023-04-13
  Beslut
  2023-04-19
 • Återställande av lokala vägar som påverkas av ombyggnation

  Skriftlig fråga 2022/23:493 av Martina Johansson (C)

  Fråga 2022/23:493 Återställande av lokala vägar som påverkas av ombyggnation av Martina Johansson C till Statsrådet Andreas Carlson KD Trafikverket ska samverka med närboende, kommuner och näringsidkare i deras olika projekt. Jag har tidigare lyft upp Vrenabron i Nyköpings kommun som ett exempel där Trafikverket inte

  Inlämnad
  2023-03-27
  Svarsdatum
  2023-04-05
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Filter