Martina Johansson (C)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Södermanlands län, plats 58
Titel
Verksamhetschef.
Född år
1975
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Centerpartiet

Kvittningsperson

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot

Civilutskottet

Suppleant

Socialutskottet

Suppleant

EU-nämnden

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2026-09-21

Centerpartiet

Kvittningsperson
2021-01-01 –

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2021-01-01 – 2022-09-26
Suppleant
2019-03-29 – 2020-12-31

Civilutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2021-01-01 – 2022-09-26
Suppleant
2018-10-02 – 2020-12-31

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2022-12-20 –
Suppleant
2018-10-16 – 2022-10-04

Ledamotsrådet

Suppleant
2018-10-10 – 2022-10-10

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18-. Suppleant civilutskottet 18-, EU-nämnden 18- och socialförsäkringsutskottet 19-. Suppleant i ledamotsrådet 18-.

Föräldrar

Vägarbetaren Ingvar Fransson och busschauffören Inger Fransson, f Engberg.

Utbildning

Grundskola, Hagaskolan, Alvesta, slutår 91. Gymnasieskola, Vårdgymnasiet, Växjö 91-93. Komvux, Domarhagsskolan, Avesta 96-97. Sociala omsorgsprogrammet, Eskilstuna 97-00.

Anställningar

Ombudsman, CUF Dalarna 93-96. Hemtjänstchef, Trosa Kommun 2000-2002. Verksamhetschef hemtjänst, Attendo Care AB 03-06. Verksamhetschef Hemtjänst, HSB Omsorg AB 06-08. Kvalitetsutvecklare, HSB Omsorg AB 08-09. Säljare, utbildare, konsult, Avista Time AB 09-15.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Trosa 06-18. Ledamot kommunstyrelsen, Trosa 07-18. Ordförande vård- och omsorgsnämnden, Trosa 11-18. Ordförande pensionärsrådet, Trosa 14-18. Ledamot i Trofi AB, Trosa 16-. Landstingsfullmäktig, Sörmland 14-18. Ersättare i landstingsstyrelsen, Sörmland 14-17 Ordförande i D-data AB, Sörmland, 15-19

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Distriktsordförande, Centerpartiet i Sörmland 17-. Ersättare i Trosa Vagnhärad sportklubbs styrelse 17-.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Justitieminister Gunnar Strömmer M Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Försvarsminister Pål Jonson M Utbildningsminister Mats Persson L Justitieminister Gunnar Strömmer M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Det digitala ställföreträdarregistret

  Skriftlig fråga 2023/24:21 av Martina Johansson (C)

  Fråga 2023/24:21 Det digitala ställföreträdarregistret av Martina Johansson C till Justitieminister Gunnar Strömmer M På en tidigare fråga fick jag svaret att regeringen bereder olika förslag från ställföreträdarutredningen i Regeringskansliet. Han hänvisar även i sitt svar till ett samarbete inom EU när det gäller utsatta

  Inlämnad
  2023-09-20
  Svarsdatum
  2023-09-27
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utrikesminister Tobias Billström M Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Civilminister Erik Slottner KD Kulturminister Parisa Liljestrand M Utrikesminister Tobias Billström M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Skillnader i försörjningsstöd

  Skriftlig fråga 2022/23:976 av Martina Johansson (C)

  Fråga 2022/23:976 Skillnader i försörjningsstöd av Martina Johansson C till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall M En person som inte har ekonomiska medel för sin försörjning kan få försörjningsstöd. Försörjningsnormen för 17-åringar som bor hemma hos sina föräldrar är 4 390 kronor per månad plus en summa för gemensamma

  Inlämnad
  2023-09-08
  Svarsdatum
  2023-09-20
  Besvarare
  Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)
 • Möjlighet för personer med gode män eller förvaltare att använda digitala tjänster

  Skriftlig fråga 2022/23:944 av Martina Johansson (C)

  Fråga 2022/23:944 Möjlighet för personer med gode män eller förvaltare att använda digitala tjänster av Martina Johansson C till Justitieminister Gunnar Strömmer M Den person, så kallad huvudman, som i dag har en god man eller förvaltare som hanterar deras ekonomi kan i dag inte använda sig av digitala tjänster på ett

  Inlämnad
  2023-08-25
  Svarsdatum
  2023-09-08
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Försörjningsstöd på stödboende

  Skriftlig fråga 2022/23:898 av Martina Johansson (C)

  Fråga 2022/23:898 Försörjningsstöd på stödboende av Martina Johansson C till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall M Ungdomar som blir beviljade en plats på stödboende efter biståndsbeslut av socialnämnden har ofta haft en uppväxt präglad av bristande omsorg från föräldrarnas sida. I vissa fall har föräldrarna avlidit.

  Inlämnad
  2023-08-07
  Svarsdatum
  2023-08-22
  Besvarare
  Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Lagstiftningen om barns rättigheter

  Lagstiftningen om barns rättigheter

  Interpellation 2022/23:381 av Martina Johansson (C)

  Interpellation 2022/23:381 Lagstiftningen om barns rättigheter av Martina Johansson C till Justitieminister Gunnar Strömmer M Vissa delar av svensk lagstiftning bygger på värderingar och levnadssätt vi hade i början av 1900-talet, vilket påverkar hur lagar används och tolkas i dag. Visserligen har lagstiftningen till

  Inlämnad
  2023-06-02
  Svarsdatum
  2023-06-26
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Länder i utredningen om internationella adoptioner

  Skriftlig fråga 2022/23:801 av Martina Johansson (C)

  Fråga 2022/23:801 Länder i utredningen om internationella adoptioner av Martina Johansson C till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall M Sedan något år tillbaka pågår en större utredning för att klargöra om det förekommit oegentligheter i Sverige i samband med internationella adoptioner från mitten av 1900-talet och

  Inlämnad
  2023-06-16
  Svarsdatum
  2023-07-03
  Besvarare
  Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)
 • med anledning av prop. 2022/23:126 Hemliga tvångsmedel – effektiva verktyg för att förhindra och utreda allvarliga brott

  Motion 2022/23:2404 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2022/23:2404 av Ulrika Liljeberg m.fl. C med anledning av prop. 2022/23:126 Hemliga tvångsmedel effektiva verktyg för att förhindra och utreda allvarliga brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det efter två år bör genomföras en utvärdering

  Inlämnad
  2023-06-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2022/23:JuU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2022/23:122 Ledarhundar

  Motion 2022/23:2400 av Christofer Bergenblock m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2022/23:2400 av Christofer Bergenblock m.fl. C med anledning av prop. 2022/23:122 Ledarhundar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till ny lag om dispositionsrätt till ledarhundar samt förslaget till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen 2009:400Riksdagen ställer

  Inlämnad
  2023-06-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2023/24:SoU2
 • Stillbild från Debatt om förslag: Barn och unga inom socialtjänsten

  Barn och unga inom socialtjänsten

  Betänkande 2022/23:SoU17

  Riksdagen sa nej till cirka 110 förslag i motioner som har inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Bland annat med hänvisning till pågående arbete.

  Förslagen handlar om insatser för barn och unga, placeringsformer för barn och unga, uppföljning och stöd för placerade barn och unga, adoption samt barns rättigheter.

  Behandlade dokument
  32
  Förslagspunkter
  19
  Reservationer
  42 
  Anföranden och repliker
  24, 94 minuter
  Justering
  2023-06-01
  Bordläggning
  2023-06-12
  Debatt
  2023-06-13
  Beslut
  2023-06-14
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Statliga myndigheters och bolags samverkan med boende på landsbygden

  Statliga myndigheters och bolags samverkan med boende på landsbygden

  Interpellation 2022/23:361 av Martina Johansson (C)

  Interpellation 2022/23:361 Statliga myndigheters och bolags samverkan med boende på landsbygden av Martina Johansson C till Statsrådet Andreas Carlson KD Att bo och verka på landsbygden är för många en självklarhet. En levande landsbygd där människor kan bo och företag som producerar mat är förutsättningar även för livet

  Inlämnad
  2023-05-16
  Svarsdatum
  2023-06-02
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

  Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

  Betänkande 2022/23:JuU21

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag som syftar till att förbättra regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott. Förslaget ska säkerställa att dessa utredningar håller en hög grad av rättssäkerhet och är effektiva.

  Lagändringarna handlar bland

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  13, 63 minuter
  Justering
  2023-05-11
  Bordläggning
  2023-05-23
  Debatt
  2023-05-24
  Beslut
  2023-05-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

  Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

  Betänkande 2022/23:SoU13

  Riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att ta fram en nationell handlings- och samordningsplan för sällsynta sjukdomar. Riksdagen anser bland annat att det krävs ett samlat grepp om vården och omsorgen för patienter med sällsynta

  Behandlade dokument
  71
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  32 
  Anföranden och repliker
  36, 110 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-05-22
  Debatt
  2023-05-23
  Beslut
  2023-05-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke

  En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke

  Betänkande 2022/23:SoU26

  Socialnämnden ska få möjlighet att besluta om öppna insatser till ett barn som har fyllt 12 år om det bedöms lämpligt och om barnet samtycker till insatsen. Detta utan vårdnadshavarnas samtycke. Öppna insatser kan exempelvis vara stöd- och behandlingsinsatser eller förebyggande

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 61 minuter
  Justering
  2023-05-11
  Bordläggning
  2023-05-22
  Debatt
  2023-05-23
  Beslut
  2023-05-24
 • Stöd till adopterade från Chile

  Skriftlig fråga 2022/23:699 av Martina Johansson (C)

  Fråga 2022/23:699 Stöd till adopterade från Chile av Martina Johansson C till Justitieminister Gunnar Strömmer M Under 70-80- och 90-talen skedde relativt många adoptioner av barn från bland annat Chile till Sverige. Under slutet av 2000-talet uppmärksammade medierna att det fanns misstanke om att det inte gått rätt till

  Inlämnad
  2023-05-22
  Svarsdatum
  2023-06-07
  Besvarare
  Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)
 • Ungdomars inkomster i beräkningen av bostadsbidraget

  Skriftlig fråga 2022/23:689 av Martina Johansson (C)

  Fråga 2022/23:689 Ungdomars inkomster i beräkningen av bostadsbidraget av Martina Johansson C till Statsrådet Anna Tenje M Arbetslinjen och att motverka utanförskapet är viktigt för Centerpartiet, och jag tror att det fortfarande är viktigt för regeringen. När det gäller bostadsbidraget finns det en sak som motverkar

  Inlämnad
  2023-05-16
  Svarsdatum
  2023-05-24
  Besvarare
  Statsrådet Anna Tenje (M)
 • Pans och Pandas

  Skriftlig fråga 2022/23:671 av Martina Johansson (C)

  Fråga 2022/23:671 Pans och Pandas av Martina Johansson C till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD Pans och Pandas är sjukdomar som bland annat drabbar barn, och forskningen har inte funnit klarhet i vad som är orsaken. Det kan bero på svår infektionssjukdom, men det kan också bero på psykisk ohälsa, alternativt en

  Inlämnad
  2023-05-12
  Svarsdatum
  2023-05-24
  Besvarare
  Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Justitieminister Gunnar Strömmer M Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Bistånds- och

 • Förälder som dödar den andra föräldern

  Skriftlig fråga 2022/23:645 av Martina Johansson (C)

  Fråga 2022/23:645 Förälder som dödar den andra föräldern av Martina Johansson C till Justitieminister Gunnar Strömmer M Att en förälder som dödar den andra föräldern får behålla vårdnaden ser jag som ett stort problem. Dessa föräldrar borde automatiskt förlora just vårdnaden. Ett sådant förslag röstades dock nyligen ned av

  Inlämnad
  2023-05-09
  Svarsdatum
  2023-05-17
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

Filter