Mikael Larsson (C)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns södra, plats 230
Titel
Ombudsman.
Född år
1989
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Försvarsutskottet

Ledamot

Utrikesutskottet

Suppleant

Ledamotsrådet

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2026-09-21

Försvarsutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2022-10-20 – 2022-12-21

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

Ledamotsrådet

Ledamot
2022-10-12 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18-. Suppleant trafikutskottet 18- och försvarsutskottet 18-.

Föräldrar

Betongarbetaren Rolf Larsson och redovisningsekonomen Gun Larsson, f. Ottosson.

Utbildning

Barn- och fritidsprogrammet, Marks gymnasieskola, Kinna, slutår 08.

Anställningar

Barnskötare, Marks kommun 08-12. Verksamhetsutvecklare, Studieförbundet Vuxenskolan, Sjuhärad 12-16. Ombudsman, Centerpartiet Sjuhärad 16-18.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Marks kommun 14-18. Ledamot kommunstyrelsen 14-18. Ledamot, socialnämnden 15-18. Ordförande, socialnämndens socialutskott 15-18. Ersättare, kultur- och fritidsnämnden 10-14. Ersättare, socialnämnden 13-14. Ersättare, socialnämndens socialutskott 13-14.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, Björketorps byalag 05-08. Ordförande/marknadsgeneral, Björketorps marknad 08-11. Ordförande, Björketorps bygdegårdsförening 09-19. Ordförande Surteby-Kattunga Centeravdelning 10-. Ledamot, Björketorps Idrottsförening 12-15. Ledamot, Bygdegårdarnas Riksförbunds förbundsstyrelse 12-17. Ledamot, Centerpartiets distriktsstyrelse, Sjuhärad 12-16 och 19-. Ledamot Centerpartiets kretsstyrelse, Mark, 13-19. Distriktsordförande, Sjuhärads bygdegårdsdistrikt 14-. Distriktsordförande, Centerpartiets Ungdomsförbund, Västra Götaland 14-15. Revisor, Björketorps fiberförening 15-17. 1:e vice ordförande, Lokalt Ledd Utveckling Leader, Sjuhärad 15-19, ordförande 19-. Huvudman, Sparbanken Sjuhärad 19-.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Viltanpassning av kraftledningsgator

  Interpellation 2023/24:14 av Mikael Larsson (C)

  Interpellation 2023/24:14 Viltanpassning av kraftledningsgator av Mikael Larsson C till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Det finns cirka 140 000 hektar kraftledningsgator i Sverige som är bredare än fem meter. Rätt utnyttjat är det en betydande foderresurs för älg och övrigt hjortvilt. Trots att älgtätheten minskat,

  Inlämnad
  2023-09-19
  Svarsdatum
  2023-09-28
  Besvarare
  Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
 • Översyn av regler för Natura 2000-områden

  Interpellation 2023/24:15 av Mikael Larsson (C)

  Interpellation 2023/24:15 Översyn av regler för Natura 2000-områden av Mikael Larsson C till Statsrådet Romina Pourmokhtari L I Sverige finns cirka 4 000 Natura 2000-områden. Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda.

  Inlämnad
  2023-09-19
  Svarsdatum
  2023-10-17
  Besvarare
  Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
 • Torkans påverkan på landets livsmedelsproduktion

  Skriftlig fråga 2022/23:770 av Mikael Larsson (C)

  Fråga 2022/23:770 Torkans påverkan på landets livsmedelsproduktion av Mikael Larsson C till Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Det är likt 2018 väldigt torrt i stora delar av landet. Många vittnar om att det börjar bli värre än sommaren 2018. Flera lantbrukare som tagit sin första skörd säger att den är mindre än vad

  Inlämnad
  2023-06-12
  Svarsdatum
  2023-06-21
  Besvarare
  Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)
 • Dalregementets fastigheter

  Skriftlig fråga 2022/23:753 av Mikael Larsson (C)

  Fråga 2022/23:753 Dalregementets fastigheter av Mikael Larsson C till Försvarsminister Pål Jonson M Det krisdrabbade fastighetsbolaget SBB kan komma att tvingas att sälja flera av sina fastigheter, bland annat de fastigheter som Dalregementet nu hyr in sig i. Det går inte att utesluta att de kan hamna i utländsk ägo.

  Inlämnad
  2023-06-07
  Svarsdatum
  2023-06-14
  Besvarare
  Statsrådet Niklas Wykman (M)
 • Underlättande av transporter vid mottagande av värdlandsstöd 

  Skriftlig fråga 2022/23:713 av Mikael Larsson (C)

  Fråga 2022/23:713 Underlättande av transporter vid mottagande av värdlandsstöd  av Mikael Larsson C till Statsrådet Andreas Carlson KD När Sverige blir medlem i Nato kommer mottagande av värdlandsstöd att vara en avgörande fråga. Detta är något som kommer att påverka hela Sverige när vi både måste kunna ta emot och avlämna

  Inlämnad
  2023-05-25
  Svarsdatum
  2023-05-31
  Besvarare
  Försvarsminister Pål Jonson (M)
 • Tjänstledighet för frivilliga inom de frivilliga försvarsorganisationerna

  Skriftlig fråga 2022/23:624 av Mikael Larsson (C)

  Fråga 2022/23:624 Tjänstledighet för frivilliga inom de frivilliga försvarsorganisationerna av Mikael Larsson C till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin M Sverige bygger nu ett starkare och större totalförsvar. Här är det viktigt att få det militära försvaret och det civila försvaret att verka tillsammans och se att båda behövs

  Inlämnad
  2023-05-03
  Svarsdatum
  2023-05-10
  Besvarare
  Försvarsminister Pål Jonson (M)
 • med anledning av prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2022/23:2389 av Martin Ådahl m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2022/23:2389 av Martin Ådahl m.fl. C med anledning av prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner förslaget till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken avsnitt 2 och 31  Sammanfattning Med denna vårmotion är det tydligt

  Inlämnad
  2023-05-02
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Personalförsörjning

  Personalförsörjning

  Betänkande 2022/23:FöU8

  Riksdagen sa nej till cirka 70 motioner om personalförsörjning inom försvaret. Förslagen handlar om bland annat personal- och kompetensförsörjning inom totalförsvaret och räddningstjänsten, könsfördelning och jämställdhet, civilplikt, veteraner och frivilliga försvarsorganisationer.

  Behandlade dokument
  17
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  15 
  Anföranden och repliker
  16, 73 minuter
  Justering
  2023-04-20
  Bordläggning
  2023-04-26
  Debatt
  2023-04-27
  Beslut
  2023-05-03
 • Boende för anställda GSS/K-soldater inom Försvarsmakten

  Skriftlig fråga 2022/23:605 av Mikael Larsson (C)

  Fråga 2022/23:605 Boende för anställda GSS/K-soldater inom Försvarsmakten av Mikael Larsson C till Försvarsminister Pål Jonson M Hela Sveriges totalförsvar ska stärkas och byggas ut. Inom Försvarsmakten finns det i dag anställda GSS/K-soldater. För att locka personer att efter värnplikten också fortsätta och kvarstanna

  Inlämnad
  2023-04-26
  Svarsdatum
  2023-05-03
  Besvarare
  Försvarsminister Pål Jonson (M)
 • Reservhamn på Gotland

  Skriftlig fråga 2022/23:562 av Mikael Larsson (C)

  Fråga 2022/23:562 Reservhamn på Gotland av Mikael Larsson C till Statsrådet Andreas Carlson KD Att ta sig till och från Gotland kan man göra med flyg eller båt. Gotland är en stor turistaktör under sommarmånaderna, och då ökar den fasta befolkningen på ön från cirka 60 000 till 120 000. Gotland har ett strategiskt läge

  Inlämnad
  2023-04-17
  Svarsdatum
  2023-04-26
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • Undantag från dygnsvila för räddningstjänsten

  Skriftlig fråga 2022/23:538 av Mikael Larsson (C)

  Fråga 2022/23:538 Undantag från dygnsvila för räddningstjänsten av Mikael Larsson C till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin M Sveriges civila försvar ska stärkas och byggas ut under kommande år. Förutom allt som räddningstjänsten gör i vardagen släcker bränder, är först på plats vid olyckor och bygger vallar vid översvämningar

  Inlämnad
  2023-04-11
  Svarsdatum
  2023-04-19
  Besvarare
  Statsrådet Paulina Brandberg (L)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Samhällets krisberedskap

  Samhällets krisberedskap

  Betänkande 2022/23:FöU7

  Riksdagen sa nej till cirka 60 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om samhällets krisberedskap. Detta framför allt med hänvisning till pågående arbete.

  Motionerna handlar bland annat om samhällets fredstida krisberedskap, skydd mot olyckor och cybersäkerhet.

  Behandlade dokument
  25
  Förslagspunkter
  27
  Reservationer
  20 
  Anföranden och repliker
  7, 44 minuter
  Justering
  2023-03-23
  Bordläggning
  2023-03-29
  Debatt
  2023-03-30
  Beslut
  2023-04-12
 • Beslut om bildande av naturreservat på Tjörn

  Skriftlig fråga 2022/23:488 av Mikael Larsson (C)

  Fråga 2022/23:488 Beslut om bildande av naturreservat på Tjörn av Mikael Larsson C till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Länsstyrelsen i Västra Götaland har fattat beslut om att på nordvästra Tjörn bilda ett 443 hektar stort naturreservat vid Björshuvudet. Landskapet på Tjörn är en blandning av småskalig jordbruksmark,

  Inlämnad
  2023-03-24
  Svarsdatum
  2023-04-05
  Besvarare
  Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
 • Byggstart för nya regementen och förband

  Skriftlig fråga 2022/23:365 av Mikael Larsson (C)

  Fråga 2022/23:365 Byggstart för nya regementen och förband av Mikael Larsson C till Försvarsminister Pål Jonson M I senare försvarsbeslutet från 2020 pekades ut att satsningar på nya regementen och förband ska ske runt om i Sverige. Nya förband och regementen ska återetableras på Gotland och i Göteborg, Kristinehamn,

  Inlämnad
  2023-02-16
  Svarsdatum
  2023-03-01
  Besvarare
  Försvarsminister Pål Jonson (M)
 • Svenska kraftnäts samråd och dialog

  Skriftlig fråga 2022/23:343 av Mikael Larsson (C)

  Fråga 2022/23:343 Svenska kraftnäts samråd och dialog av Mikael Larsson C till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD För en tid sedan ställde jag en skriftlig fråga till statsrådet Ebba Busch om Svenska kraftnäts samråd och dialog kring processen om en ny luftledning på 400 kilovolt genom bland annat Emmaboda kommun.

  Inlämnad
  2023-02-14
  Svarsdatum
  2023-02-22
  Besvarare
  Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
 • Svenska kraftnäts samråd och dialog

  Skriftlig fråga 2022/23:284 av Mikael Larsson (C)

  Fråga 2022/23:284 Svenska kraftnäts samråd och dialog av Mikael Larsson C till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Svenska kraftnät planerar att bygga en ny luftledning på 400 kilovolt mellan Ekhyddan, Oskarshamns kommun och Hemsjö Olofströms kommun, via bland annat Emmaboda kommun. Den planerade ledningen kommer

  Inlämnad
  2023-01-27
  Svarsdatum
  2023-02-08
  Besvarare
  Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Ombyggnad av riksväg 41

  Ombyggnad av riksväg 41

  Interpellation 2022/23:143 av Mikael Larsson (C)

  Interpellation 2022/23:143 Ombyggnad av riksväg 41 av Mikael Larsson C till Statsrådet Andreas Carlson KD Riksväg 41 går mellan Borås och Varberg. Vägen är utbyggd som två-plus-ett-väg mellan Borås och Berghem, och nya vägsträckor är byggda BoråsBjörketorp, genom Veddige, samt DeromeVarberg. En helt ombyggd väg har varit

  Inlämnad
  2023-01-16
  Svarsdatum
  2023-01-24
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • Tjänstledighet för reservofficerare

  Skriftlig fråga 2022/23:250 av Mikael Larsson (C)

  Fråga 2022/23:250 Tjänstledighet för reservofficerare av Mikael Larsson C till Försvarsminister Pål Jonson M Antalet anställda inom Försvarsmakten ska öka när det militära försvaret byggs ut och stärks. Hit hör också reservofficerana, som också behöver öka i antal. Antalet reservofficerare behöver öka från 2 500 till

  Inlämnad
  2023-01-20
  Svarsdatum
  2023-02-01
  Besvarare
  Försvarsminister Pål Jonson (M)
 • Den svenska försörjningsberedskapen

  Skriftlig fråga 2022/23:231 av Mikael Larsson (C)

  Fråga 2022/23:231 Den svenska försörjningsberedskapen av Mikael Larsson C till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin M Sverige är helt beroende av handel med vår omvärld för vårt välstånd och för att kunna upprätthålla en fungerande industriproduktion och få avsättning för våra exportvaror men också för exempelvis livsmedel, drivmedel

  Inlämnad
  2023-01-13
  Svarsdatum
  2023-01-25
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • Järnvägen Göteborg-Borås

  Skriftlig fråga 2022/23:230 av Mikael Larsson (C)

  Fråga 2022/23:230 Järnvägen GöteborgBorås av Mikael Larsson C till Statsrådet Andreas Carlson KD Västsverige har väntat i flera år på en modern järnväg mellan Göteborg och Borås. Det är beklagligt att regeringen skapar osäkerhet och riskerar att försena och komplicera bygget av en modern järnväg som skulle kunna binda

  Inlämnad
  2023-01-13
  Svarsdatum
  2023-01-25
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Filter