Totalförsvaret 2021-2025

Försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2020

Beslut

Ja till regeringens förslag om totalförsvaret under 2021-2025 (FöU4)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om

 • ett övergripande mål för totalförsvaret
 • nya mål för det militära och civila försvaret
 • inriktningen för Försvarsmaktens krigsorganisation
 • förändringar i Försvarsmaktens grundorganisation, vilket bland annat innebär att ett antal regementen återinrättas
 • lagändringar med anledning av namnbyte på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Lagändringarna börjar gälla den 1 februari 2021.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att tillsätta en utredning som får i uppgift att lämna förslag om hur en modern civilplikt ska se ut.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionens förslag. Bifall till motioner om ett tillkännagivande om att regeringen bör utreda den moderna civilpliktens utformning. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

48 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-12-03
Justering: 2020-12-08
Trycklov: 2020-12-09
Reservationer 54
Betänkande 2020/21:FöU4

Alla beredningar i utskottet

2020-12-03, 2020-11-26, 2020-11-19

Ja till regeringens förslag om totalförsvaret under 2021-2025 (FöU4)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om

 • ett övergripande mål för totalförsvaret
 • nya mål för det militära och civila försvaret
 • inriktningen för Försvarsmaktens krigsorganisation
 • förändringar i Försvarsmaktens grundorganisation, vilket bland annat innebär att ett antal regementen återinrättas
 • lagändringar med anledning av namnbyte på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 februari 2021.

Utskottet föreslår också att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att tillsätta en utredning som får i uppgift att lämna förslag om hur en modern civilplikt ska se ut.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-11
Debatt i kammaren: 2020-12-14
4

Beslut

Beslut: 2020-12-15
36 förslagspunkter, 30 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 15 december 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för totalförsvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om det övergripande mål för totalförsvaret som ska gälla fr.o.m. 2021.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:30 punkt 7 och avslår motion

2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 2, 4, 6, 13 och 41.

2. Breddad hotbild och totalförsvarets förmåga att möta den

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 31,

2020/21:1433 av Hanna Westerén (S),

2020/21:2285 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2020/21:2684 av Maria Nilsson (L),

2020/21:3367 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 8 och 10 samt

2020/21:3447 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkandena 1, 3, 5 och 16.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)

3. Central samordning och organisation av totalförsvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2717 av Lars Jilmstad (M),

2020/21:3429 av Allan Widman m.fl. (L) yrkande 2 och

2020/21:3447 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 41 3 11 294


4. Psykologiskt försvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 40,

2020/21:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 23,

2020/21:3206 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 5 och

2020/21:3447 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)

5. Uppföljning av totalförsvarsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 22,

2020/21:3443 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 13 och

2020/21:3743 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (V)
Reservation 9 (KD)

6. Civilplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att utreda den moderna civilpliktens utformning och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:175 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) och

2020/21:3446 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 1 och

bifaller delvis motion

2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 42.

Reservation 10 (S, C, L, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (S, C, L, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 28 27 0 294


7. Mönstring, värnplikt och krigsplacering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkandena 10 och 11,

2020/21:1486 av Ingela Nylund Watz och Abraham Halef (båda S),

2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 18 och

2020/21:3042 av Annicka Engblom m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (KD)

8. Särskilda beredskapspolisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3747 av Pål Jonson m.fl. (M, KD) yrkande 5.

Reservation 13 (M, KD)

9. Frivilligorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 29,

2020/21:2944 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 10,

2020/21:3538 av Margareta Cederfelt (M) och

2020/21:3743 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (V)

10. Cyberförmågor och cybersäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:677 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 17,

2020/21:3207 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 6,

2020/21:3444 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkandena 1, 4, 6 och 8 samt

2020/21:3447 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 15.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (SD)

11. Organisation för cybersäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3444 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 2,

2020/21:3447 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 13,

2020/21:3479 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 13 och

2020/21:3747 av Pål Jonson m.fl. (M, KD) yrkande 6.

Reservation 18 (M, KD)

12. En ny cybermyndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 36.

Reservation 19 (KD)

13. Beredskapslagring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:62 av Markus Wiechel (SD),

2020/21:288 av Ann-Christine From Utterstedt och Eric Westroth (båda SD) yrkande 4,

2020/21:677 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 21,

2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 38 och

2020/21:2922 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 18.

Reservation 20 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 45 10 0 294


14. Beredskap för inhemsk produktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:123 av Ann-Christine From Utterstedt och Eric Westroth (båda SD).

15. Organisation och samordning av försörjningsberedskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2944 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 7,

2020/21:3350 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 10 och

2020/21:3747 av Pål Jonson m.fl. (M, KD) yrkande 7.

Reservation 21 (M, KD)

16. Mål för det civila försvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om det mål för det civila försvaret som ska gälla fr.o.m. 2021.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:30 punkt 9 och avslår motionerna

2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkandena 3 och 33 samt

2020/21:3748 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 22 (SD)

17. Befolkningsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 35 och

2020/21:1959 av Lotta Finstorp (M).

Reservation 23 (SD)

18. Förstärkning av det civila försvaret och krisberedskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkandena 34 och 36,

2020/21:2683 av Maria Nilsson (L),

2020/21:2944 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 5,

2020/21:3743 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkandena 2 och 3 samt

2020/21:3747 av Pål Jonson m.fl. (M, KD) yrkande 3.

Reservation 24 (M, KD)
Reservation 25 (SD)
Reservation 26 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 27 14 14 294


19. Samhällsviktig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2172 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) yrkande 2 och

2020/21:2808 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 49.

Reservation 27 (KD)

20. Betalningssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 39 och

2020/21:2761 av Ann-Sofie Alm (M).

Reservation 28 (SD)

21. Mål för det militära försvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om det mål för det militära försvaret som ska gälla fr.o.m. 2021.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:30 punkt 8 och avslår motionerna

2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 2 och

2020/21:3748 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 29 (SD)

22. Det militära försvarets förmåga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 4,

2020/21:2259 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 10, 23, 24, 26 och 29,

2020/21:2950 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkandena 1-3 och

2020/21:3446 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 30 (M)
Reservation 31 (SD)
Reservation 32 (KD)

23. Dimensionering av Försvarsmakten för stöd till samhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:303 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V),

2020/21:677 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 12 och 13,

2020/21:3498 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5 och

2020/21:3747 av Pål Jonson m.fl. (M, KD) yrkande 4.

Reservation 33 (M, KD)
Reservation 34 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 34 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 37 4 14 294


24. Försvarsmaktens krigsorganisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag i bilaga 2 om inriktningen för Försvarsmaktens krigsorganisation.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:30 punkt 10 och avslår motionerna

2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkandena 17, 19, 21 och 23-25 samt

2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 3 och 17.

Reservation 35 (SD)

25. Ytterligare förstärkningar av krigsorganisationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 16,

2020/21:2244 av David Josefsson m.fl. (M),

2020/21:3465 av David Josefsson (M),

2020/21:3542 av Hans Wallmark m.fl. (M) och

2020/21:3748 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 36 (SD)

26. En utökad grundorganisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under perioden 2021-2025 återinrätta Norrlands dragonregemente (K 4) i Arvidsjaur, Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) i Göteborg, Upplands flygflottilj (F 16) i Uppsala, Bergslagens artilleriregemente (A 9) i Kristinehamn, Dalregementet (I 13) i Falun och Västernorrlands regemente (I 21) i Sollefteå, med utbildningsdetachementet i Östersund, som egna organisationsenheter, med inriktningen att Dalregementet (I 13) i Falun och Västernorrlands regemente (I 21) i Sollefteå återinrättas senast 2022 och når full kapacitet i perioden 2026-2030.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:30 punkt 11 och avslår motionerna

2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 20 och

2020/21:3743 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkande 13.

Reservation 37 (V)

27. Andra förstärkningar av grundorganisationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkandena 14 och 15 samt

2020/21:3443 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 38 (M)
Reservation 39 (SD)

28. Avveckling av vissa test- och övningsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3060 av Emma Hult m.fl. (MP) yrkande 2 och

2020/21:3743 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkandena 6 och 19.

Reservation 40 (V)

29. Materiel- och försvarsindustristrategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkandena 6 och 8,

2020/21:2249 av John Widegren (M),

2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 21 och 33 samt

2020/21:3442 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkandena 3-6 och 11.

Reservation 41 (M)
Reservation 42 (SD)
Reservation 43 (KD)

30. Försvarets materielverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 9.

Reservation 44 (SD)

31. Internationellt materielsamarbete och upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:663 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 13,

2020/21:677 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 8 och

2020/21:3442 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkandena 8, 10 och 12.

Reservation 45 (M)
Reservation 46 (SD)

32. Förutsättningar för försvarsindustrin och försörjningsberedskapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:677 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 6 och 7 samt

2020/21:3442 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 47 (M)
Reservation 48 (SD)

33. Miljöhänsyn och miljöpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3011 av Lars Püss (M) och

2020/21:3743 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkandena 14-18.

Reservation 49 (V)

34. Myndighetens förmåga att rekrytera och behålla kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2950 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 4,

2020/21:3443 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 12 och

2020/21:3743 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkandena 11, 12 och 20.

Reservation 50 (M)
Reservation 51 (V)

35. Framtida ekonomiska förutsättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkandena 1 och 30,

2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 5,

2020/21:3429 av Allan Widman m.fl. (L) yrkande 1,

2020/21:3442 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 7,

2020/21:3448 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 2 och

2020/21:3747 av Pål Jonson m.fl. (M, KD) yrkande 1.

Reservation 52 (M, KD)
Reservation 53 (SD)
Reservation 54 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 52 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 28 14 13 294


36. Totalförsvarets plikt- och prövningsverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
2. lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning,
3. lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
4. lag om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap,
5. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
6. lag om ändring i totalförsvarsdatalagen (2020:151).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:30 punkterna 1-6.