Totalförsvaret 2021-2025

Försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2020

Beslut

Ja till regeringens förslag om totalförsvaret under 2021-2025 (FöU4)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om

  • ett övergripande mål för totalförsvaret
  • nya mål för det militära och civila försvaret
  • inriktningen för Försvarsmaktens krigsorganisation
  • förändringar i Försvarsmaktens grundorganisation, vilket bland annat innebär att ett antal regementen återinrättas
  • lagändringar med anledning av namnbyte på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Lagändringarna börjar gälla den 1 februari 2021.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att tillsätta en utredning som får i uppgift att lämna förslag om hur en modern civilplikt ska se ut.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionens förslag. Bifall till motioner om ett tillkännagivande om att regeringen bör utreda den moderna civilpliktens utformning. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-11-19, 2020-11-26, 2020-12-03

Ja till regeringens förslag om totalförsvaret under 2021-2025 (FöU4)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om

  • ett övergripande mål för totalförsvaret
  • nya mål för det militära och civila försvaret
  • inriktningen för Försvarsmaktens krigsorganisation
  • förändringar i Försvarsmaktens grundorganisation, vilket bland annat innebär att ett antal regementen återinrättas
  • lagändringar med anledning av namnbyte på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 februari 2021.

Utskottet föreslår också att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att tillsätta en utredning som får i uppgift att lämna förslag om hur en modern civilplikt ska se ut.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.