Samförståndsavtal om värdlandsstöd

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2015/16:UFöU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 maj 2016

Beslut

Ja till avtal med Nato om värdlandsstöd (UFöU4)

Den 4 september 2014 undertecknade Sverige ett samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd. Avtalet ska göra det lättare att göra praktiska förberedelser, så kallat värdlandsstöd, för att ett utländskt förband ska kunna verka inom Sveriges gränser.

Värdlandsstöd kan till exempel behövas vid övningar, kriser eller militära operationer.

Avtalet börjar gälla först när Sverige har meddelat Nato att vissa nödvändiga åtgärder har gjorts. Riksdagen sa ja till regeringens förslag på avtal.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-05-12
Justering: 2016-05-19
Trycklov: 2016-05-20
Reservationer 4
Betänkande 2015/16:UFöU4

Alla beredningar i utskottet

2016-05-12, 2016-04-28

Ja till avtal med Nato om värdlandsstöd (UFöU4)

Den 4 september 2014 undertecknade Sverige ett samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd. Avtalet ska göra det lättare att göra praktiska förberedelser, så kallat värdlandsstöd, för att ett utländskt förband ska kunna verka inom Sveriges gränser.

Värdlandsstöd kan till exempel behövas vid övningar, kriser eller militära operationer.

Avtalet börjar gälla först när Sverige har meddelat Nato att vissa nödvändiga åtgärder har gjorts. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag på avtal.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-05-24
Debatt i kammaren: 2016-05-25
4

Beslut

Beslut: 2016-05-25
4 förslagspunkter, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 maj 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2801 av Jabar Amin och Annika Lillemets (båda MP),

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 12,

2015/16:3375 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2015/16:3377 av Stig Henriksson m.fl. (V).

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 108 0 0 5
M 77 0 0 7
SD 0 40 0 8
MP 17 0 4 4
C 21 0 0 1
V 0 0 17 4
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 254 40 21 34


2. Samförståndsavtal om värdlandsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner det kompletterande tilläggsprotokollet den 19 december 1997 till avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor
b) godkänner samförståndsavtalet den 4 september 2014 mellan Sverige och Nato om värdlandsstöd
c) antar regeringens förslag till:
1. lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
2. lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.,
3. lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410) och
4. lag om ändring i skyddslagen (2010:305).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:152 punkterna 1-6.

Omröstning i sakfrågan

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 108 0 0 5
M 77 0 0 7
SD 37 0 0 11
MP 17 4 0 4
C 21 0 0 1
V 0 17 0 4
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 291 21 0 37


3. Tillträde till svenskt territorium

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3375 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 108 0 0 5
M 76 0 0 8
SD 0 40 0 8
MP 21 0 0 4
C 21 0 0 1
V 4 0 13 4
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 261 40 13 35


4. Utredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3375 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 108 0 0 5
M 77 0 0 7
SD 0 40 0 8
MP 20 0 1 4
C 21 0 0 1
V 2 0 15 4
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 259 40 16 34