Onsdag den 25 maj 2016

TalarlistaKammarens talarlista 2016-05-25

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 25 maj 2016

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (minuter)

Ackumulerad tid

21

Konstitutionsutskottets betänkande KU26

 

 

 

Elektroniskt kungörande av författningar

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.00

22

Finansutskottets betänkande FiU32

 

 

 

Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.00

23

Trafikutskottets betänkande TU18

 

 

 

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.00

24

Skatteutskottets betänkande SkU26

 

 

 

Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet

 

 

 

1

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

6

 

 

2

Olle Felten (SD)

8

 

 

3

Staffan Danielsson (C)

8

 

 

4

Erik Ezelius (S)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.30

0.30

 

 

 

 

 

25

Utbildningsutskottets betänkande UbU19

 

 

 

Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever

 

 

 

1

Lena Emilsson (S)

5

 

 

2

Maria Stockhaus (M)

4

 

 

3

Jabar Amin (MP)

4

 

 

4

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

5

 

 

5

Daniel Riazat (V)

4

 

 

6

Christer Nylander (L)

4

 

 

7

Larry Söder (KD)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.30

1.00

26

Utbildningsutskottets betänkande UbU21

 

 

 

Ytterligare undervisningstid i matematik

 

 

 

1

Roza Güclü Hedin (S)

5

 

 

2

Erik Bengtzboe (M)

6

 

 

3

Jabar Amin (MP)

4

 

 

4

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

5

 

 

5

Daniel Riazat (V)

4

 

 

6

Christer Nylander (L)

4

 

 

7

Larry Söder (KD)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.32

1.32

27

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU4

 

 

 

Samförståndsavtal om värdlandsstöd

 

 

 

1

Björn Söder (SD)

12

 

 

2

Stig Henriksson (V)

12

 

 

3

Åsa Lindestam (S)

8

 

 

4

Hans Wallmark (M)

10

 

 

5

Jakop Dalunde (MP)

8

 

 

6

Kerstin Lundgren (C)

8

 

 

7

Allan Widman (L)

10

 

 

8

Mikael Oscarsson (KD)

8

 

 

9

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

10

 

 

10

Mikael Jansson (SD)

10

 

 

11

Kenneth G Forslund (S)

8

 

 

12

Karin Enström (M)

6

 

 

13

Annika Lillemets (MP)

6

 

 

14

Daniel Bäckström (C)

8

 

 

15

Roger Richtoff (SD)

10

 

 

16

Jabar Amin (MP)

6

 

 

17

Carl Schlyter (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

2.28

4.00

28

Socialutskottets betänkande SoU14

 

 

 

Patientrörlighet inom EES – vissa kompletterande förslag

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

4.00

29

Socialutskottets betänkande SoU17

 

 

 

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

 

 

 

1

Emma Henriksson (KD)

6

 

 

2

Carina Herrstedt (SD)

6

 

 

3

Anders W Jonsson (C)

4

 

 

4

Barbro Westerholm (L)

6

 

 

5

Kristina Nilsson (S)

6

 

 

6

Jenny Petersson (M)

4

 

 

7

Karin Rågsjö (V)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.40

4.40

30

Konstitutionsutskottets betänkande KU30

 

 

 

Prövning av fråga om tillämpligheten av 9 kap. 12 § riksdagsordningen i visst fall

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

4.40

 

Totalt anmäld tid 4 timmar och 40 minuter

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.