Onsdag den 25 maj 2016

Kammarens föredragningslistor 2015/16:111

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2015/16:111

Onsdagen den 25 maj 2016

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Avsägelse

1

Mia Sydow Mölleby (V) som suppleant i justitieutskottet

Anmälan om kompletteringsval

2

Hans Linde (V) som suppleant i justitieutskottet

Utökning av antalet suppleanter

3

Från 27 till 28 i kulturutskottet

Val av extra suppleant

4

Maj Karlsson (V) som suppleant i justitieutskottet

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

5

2015/16:FPM84 Viseringsfrihet för Ukraina KOM(2016) 236

SfU

Anmälan om granskningsrapport

6

RiR 2016:7 Skyddet för pensionssparare – och pensionsbolagens investeringar i säkerställda obligationer

FiU

Ärenden

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.