Protokoll 2015/16:111 Onsdagen den 25 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2015/16:111

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Avsägelse

Talmannen meddelade att Mia Sydow Mölleby (V) avsagt sig uppdraget som suppleant i justitieutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp anmält Hans Linde som suppleant i justitieutskottet.

Talmannen förklarade vald till

suppleant i justitieutskottet

Hans Linde (V)

§ 3  Utökning av antalet suppleanter

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokolls­utdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i kulturutskottet skulle utökas från 27 till 28.

Kammaren medgav denna utökning.

§ 4  Val av extra suppleant

Val av extra suppleant i justitieutskottet företogs.

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till

suppleant i justitieutskottet

Maj

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.