Protokoll 2015/16:111 Onsdagen den 25 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2015/16:111

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Avsägelse

Talmannen meddelade att

Mia Sydow Mölleby (V)

avsagt sig uppdraget som suppleant i justitieutskottet.
Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp anmält Hans Linde som suppleant i justitieutskottet.
Talmannen förklarade vald till
suppleant i justitieutskottet
Hans Linde (V)

§ 3  Utökning av antalet suppleanter

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokolls­utdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i kulturutskottet skulle utökas från 27 till 28.
Kammaren medgav denna utökning.

§ 4  Val av extra suppleant

Val av extra suppleant i justitieutskottet företogs.
Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till
suppleant i justitieutskottet
Maj

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.