Punktskatt

Skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 april 2021

Beslut

Nej till motioner om punktskatt (SkU20)

Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag om punktskatt i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att utredningar redan pågår inom de områden som förslagen berör.

Motionerna handlar om punktskatt på exempelvis elkraft, fordon, alkohol, tobak, flygresor och socker.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om punktskatt (SkU20)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till cirka 100 förslag om punktskatt i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att utredningar redan pågår inom de områden som förslagen berör.

Motionerna handlar om punktskatt på exempelvis elkraft, fordon, alkohol, tobak, flygresor och socker.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.