Protokoll 2020/21:104 Torsdagen den 8 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2020/21:104

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 18 mars justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation

2020/21:

608
Till riksdagen
Interpellation 2020/21:608 Den framtida a‑kassan
av Lars Beckman (M)
Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 4 maj 2021.
Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang.
Stockholm den 6 april 2021
Arbetsmarknadsdepartementet
Eva Nordmark (S)
Enligt uppdrag
Charlotte Kugelberg
Expeditionschef
Interpellation

2020/21:

617
Till riksdagen
Interpellation 2020/21:617 Konsumenters ansvar för arbetsmiljön vid delad entreprenad  
av Lars Beckman (M)
Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 4 maj 2021.
Skälet till dröjsmålet är

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.