Till innehåll på sidan

Kemikalieskatt och miljön

Motion 2020/21:1070 av Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-01
Granskad
2020-10-01
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återbruk av produkter som redan finns på marknaden ska uppmuntras och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att avskaffa kemikalieskatten för begagnad elektronik och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att utforma kriterier för inköp av begagnad it-utrustning till offentlig verksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Införandet av diverse punktskatter på miljö blir många gånger märkligt. Ett sådant exempel är kemikalieskatten för elektronik som även belastar elektroniska produkter som repareras och återbrukas. Det är stick i stäv med talet om cirkulär ekonomi som syftar till att förlänga livslängden på produkter som redan finns på marknaden. Med den skatt som nu tas ut på begagnade produkter sker istället en dubbel beskattning av dessa. Skatten har också fört med sig att företag som i industriell skala återanvänder it-produk­ter lämnar Sverige för att etablera sig i andra länder. För likvärdiga konkurrensvillkor finns inte, något som ger upphov till förlorade arbetstillfällen och miljönegativa transporter. Av miljö-, klimat- och näringslivsskäl måste därför den svenska beskatt­ningen av begagnade elektroniska produkter avskaffas.

Varför är det då viktigt för miljön att inte lägga skatt på begagnade elektroniska produkter? Jo, eftersom 70 % av miljöpåverkan från it-produkter sker i utvinnings- och tillverkningsfasen, så minskas klimatutsläppen samtidigt som minskat behov av nytill­verkning innebär lägre användning av råvaror, vilket gynnar miljön. Som exempel kan nämnas att en återanvänd datorskärm sparar i genomsnitt 520 kg koldioxid medan en återanvänd laptop sparar 280 kg koldioxid jämfört med nyinköpta produkter. Att belägga dessa återanvända produkter med skatt blir då en ytterst märklig klimat- och miljöpolitik.

Med hänvisning till ovan samt att skatten har införts av en riksdagsmajoritet, borde också det offentliga ta sitt ansvar och föregå med gott exempel då det gäller upphand­ling av it-produkter. Huvudregeln bör vara att offentlig verksamhet ska inhandla begagnade produkter såvida inte sekretess- eller säkerhetsaspekter ställer särskilda krav. Upphandlingsmyndigheten bör därför få i uppdrag att utforma kriterier för detta.

Idag diskuteras vikten av att bygga in krav på att produkter ska kunna återanvändas och repareras. Därför blir det oförståeligt att den svenska kemikalieskatten på elektro­niska produkter istället uppmuntrar förtida skrotning av desamma. Detta måtte riks­dagen ge regeringen tillkänna.

 

 

Yrkanden (3)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återbruk av produkter som redan finns på marknaden ska uppmuntras och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2020/21:SkU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att avskaffa kemikalieskatten för begagnad elektronik och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2020/21:SkU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att utforma kriterier för inköp av begagnad it-utrustning till offentlig verksamhet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU34
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.