Protokoll 2020/21:103 Onsdagen den 7 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2020/21:103

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 17 mars justerades.

§ 2  Anmälan om faktapromemoria

Talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:
2020/21:FPM92 Kommissionens handlingsplan för den europeiska pelaren för sociala rättigheter

COM(2021)

102 till arbetsmarknadsutskottet

§ 3  Anmälan om granskningsrapport

Talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till försvarsutskottet:
RiR 2021:7 Projektbidrag från anslag 2:4 Krisberedskap – ett styrmedel med utmaningar

§ 4  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:
Propositioner
2020/21:158 till försvarsutskottet
2020/21:161 till

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.