Onsdag den 7 april 2021

TalarlistaKammarens talarlista 2021-04-07

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 7 april 2021

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

49

Finansutskottets betänkande FiU46

 

 

 

Ändringar i statens budget för 2021 – Stöd till äldreomsorgen med anledning av coronaviruset

 

 

 

1

Åsa Westlund (S)

8

 

 

2

Elisabeth Svantesson (M)

8

 

 

3

Dennis Dioukarev (SD)

6

 

 

4

Emil Källström (C)

8

 

 

5

Ulla Andersson (V)

8

 

 

6

Jakob Forssmed (KD)

8

 

 

7

Joar Forssell (L)

6

 

 

8

Karolina Skog (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.58

0.58

50

Justitieutskottets betänkande JuU17

 

 

 

Redovisning av åtgärder i enlighet med målsättningarna i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott

 

 

 

1

Petter Löberg (S)

8

 

 

2

Ellen Juntti (M)

8

 

 

3

Helena Vilhelmsson (C)

6

 

 

4

Linda Westerlund Snecker (V)

6

 

 

5

Ingemar Kihlström (KD)

6

 

 

6

Rasmus Ling (MP)

6

 

 

7

Johan Pehrson (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.46

1.44

51

Justitieutskottets betänkande JuU20

 

 

 

Riksrevisionens rapport om effektiviteten vid Kriminalvårdens anstalter

 

 

 

1

Ellen Juntti (M)

8

 

 

2

Katja Nyberg (SD)

6

 

 

3

Helena Vilhelmsson (C)

4

 

 

4

Ingemar Kihlström (KD)

6

 

 

5

Johan Pehrson (L)

6

 

 

6

Carina Ödebrink (S)

6

 

 

7

Linda Westerlund Snecker (V)

6

 

 

8

Rasmus Ling (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.48

2.32

52

Justitieutskottets betänkande JuU43

 

 

 

Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering

 

 

 

1

Ellen Juntti (M)

8

 

 

2

Katja Nyberg (SD)

6

 

 

3

Helena Vilhelmsson (C)

4

 

 

4

Linda Westerlund Snecker (V)

6

 

 

5

Ingemar Kihlström (KD)

6

 

 

6

Carina Ödebrink (S)

8

 

 

7

Johan Pehrson (L)

6

 

 

8

Rasmus Ling (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.50

3.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Socialutskottets betänkande SoU20

 

 

 

Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor

 

 

 

1

Johan Hultberg (M)

6

 

 

2

Christina Östberg (SD)

6

 

 

3

Anders W Jonsson (C)

6

 

 

4

Karin Rågsjö (V)

6

 

 

5

Pia Steensland (KD)

6

 

 

6

Barbro Westerholm (L)

6

 

 

7

Lena Emilsson (S)

6

 

 

8

Nicklas Attefjord (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.48

4.10

54

Socialutskottets utlåtande SoU35

 

 

 

Grönbok om åldrande – Främja solidaritet och ansvar mellan generationerna

 

 

 

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

4

 

 

2

Ann-Christin Ahlberg (S)

6

 

 

3

Ann-Britt Åsebol (M)

6

 

 

4

Christina Östberg (SD)

4

 

 

5

Anders W Jonsson (C)

6

 

 

6

Karin Rågsjö (V)

4

 

 

7

Barbro Westerholm (L)

6

 

 

8

Nicklas Attefjord (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.42

4.52

55

Socialutskottets betänkande SoU36

 

 

 

Livmoderhalscancer

 

 

 

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

 

 

2

Dag Larsson (S)

6

 

 

3

Ulrika Jörgensen (M)

6

 

 

4

Clara Aranda (SD)

6

 

 

5

Anders W Jonsson (C)

6

 

 

6

Karin Rågsjö (V)

6

 

 

7

Barbro Westerholm (L)

6

 

 

8

Nicklas Attefjord (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.48

5.40

56

Skatteutskottets betänkande SkU20

 

 

 

Punktskatt

 

 

 

1

Boriana Åberg (M)

8

 

 

2

David Lång (SD)

8

 

 

3

Helena Vilhelmsson (C)

8

 

 

4

Tony Haddou (V)

6

 

 

5

Hampus Hagman (KD)

8

 

 

6

Patrik Lundqvist (S)

8

 

 

7

Rebecka Le Moine (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.52

6.32

57

Skatteutskottets betänkande SkU22

 

 

 

Skatteförfarande och folkbokföring

 

 

 

1

Boriana Åberg (M)

8

 

 

2

David Lång (SD)

8

 

 

3

Alireza Akhondi (C)

8

 

 

4

Tony Haddou (V)

6

 

 

5

Hampus Hagman (KD)

6

 

 

6

Gulan Avci (L)

8

 

 

7

Anna Vikström (S)

8

 

 

8

Rebecka Le Moine (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.58

7.30

58

Utbildningsutskottets betänkande UbU10

 

 

 

Övergripande skolfrågor

 

 

 

1

Kristina Axén Olin (M)

7

 

 

2

Patrick Reslow (SD)

8

 

 

3

Niels Paarup-Petersen (C)

8

 

 

4

Daniel Riazat (V)

8

 

 

5

Christian Carlsson (KD)

6

 

 

6

Roger Haddad (L)

6

 

 

7

Linus Sköld (S)

8

 

 

8

Annika Hirvonen (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.59

8.29

 

Totalt anmäld tid 8 tim. 29 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.