Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

Utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU16

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 21 april 2021

Nästa händelse: Trycklov 16 april 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

95 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-03-23
Justering: 2021-04-15
Trycklov: 2021-04-16
Betänkande 2020/21:UbU16

Alla beredningar i utskottet

2021-03-23, 2021-03-18, 2021-03-11, 2021-03-04
3

Debatt

Bordläggning: 2021-04-20
Debatt i kammaren: 2021-04-21
4

Beslut

Beslut: 2021-04-21