Protokoll 2020/21:111 Onsdagen den 21 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2020/21:111

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2020/21:21 för torsdagen den 15 april i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från skatteutskottet.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2020/21:660

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:660 Den ökande jämviktsarbetslösheten

av Lars Beckman (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 4 maj 2021.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 19 april 2021

Arbetsmarknadsdepartementet

Eva Nordmark (S)

Enligt uppdrag

Charlotte Kugelberg

Expeditionschef

§ 3  Anmälan om granskningsrapport

Talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.