En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2022

Beslut

Ja till förslag om ny terroristbrottslag (JuU31)

En ny terroristbrottslag ska ersätta tre lagar som i dag omfattar brott kopplade till terrorism. Det anser regeringen och riksdagen sa ja till förslaget.

Den nya lagen ska omfatta:

 • terroristbrott
 • samröre med en terroristorganisation
 • finansiering av terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet
 • offentlig uppmaning till terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet
 • rekrytering till terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet
 • utbildning för terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet
 • resa för terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet.

Dessutom säger riksdagen ja till förslag om skärpta straff för de flesta av brotten, samt att terroristbrott, som inte är mindre grova, inte ska kunna preskriberas.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om att brottet samröre med terroristorganisation bör få ett vidare tillämpningsområde än i dag, deltagande i en terroristorganisation kriminaliseras och straffen för terroristbrott bör skärpas ytterligare. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 3 under punkt 3, reservation 5 under punkt 5 samt reservation 7 under punkt 7, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-21, 2022-05-05

Ja till förslag om ny terroristbrottslag (JuU31)

En ny terroristbrottslag ska ersätta tre lagar som i dag omfattar brott kopplade till terrorism. Det anser regeringen och justitieutskottet ställer sig bakom förslaget.

Den nya lagen ska omfatta:

 • terroristbrott
 • samröre med en terroristorganisation
 • finansiering av terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet
 • offentlig uppmaning till terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet
 • rekrytering till terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet
 • utbildning för terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet
 • resa för terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet.

Dessutom föreslås skärpta straff för de flesta av brotten, samt att terroristbrott, som inte är mindre grova, inte ska kunna preskriberas.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2022.

Justitieutskottet föreslår också att riksdagen genom tre tillkännagivanden uppmanar regeringen att fler handlingar än i dag ska klassas som samröre med terroristorganisation, att deltagande i en terroristorganisation ska kriminaliseras och att straffen för terroristbrott ska skärpas ytterligare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.