Måndag den 30 maj 2022

TalarlistaKammarens talarlista 2022-05-30

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Måndagen den 30 maj 2022

Kl.

10.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

29

Socialutskottets betänkande SoU33

 

 

 

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat

 

 

 

1

Mats Wiking (S)

8

 

 

2

Camilla Waltersson Grönvall (M)

8

 

 

3

Linda Lindberg (SD)

8

 

 

4

Christina Höj Larsen (V)

8

 

 

5

Pia Steensland (KD)

8

 

 

6

Juno Blom (L)

8

 

 

7

Annika Hirvonen (MP)

6

 

 

8

Sofia Nilsson (C)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.02

1.02

30

Justitieutskottets betänkande JuU29

 

 

 

Terrorism

 

 

 

1

Mikael Damsgaard (M)

8

 

 

2

Adam Marttinen (SD)

8

 

 

3

Ingemar Kihlström (KD)

8

 

 

4

Juno Blom (L)

8

 

 

5

Martin Marmgren (MP)

8

 

 

6

Petter Löberg (S)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.48

1.50

31

Justitieutskottets betänkande JuU30

 

 

 

Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden

 

 

 

1

Petter Löberg (S)

8

 

 

2

Mikael Damsgaard (M)

8

 

 

3

Adam Marttinen (SD)

8

 

 

4

Linda Westerlund Snecker (V)

8

 

 

5

Ingemar Kihlström (KD)

8

 

 

6

Juno Blom (L)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.48

2.38

32

Justitieutskottets betänkande JuU31

 

 

 

En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning

 

 

 

1

Petter Löberg (S)

8

 

 

2

Mikael Damsgaard (M)

8

 

 

3

Adam Marttinen (SD)

8

 

 

4

Malin Björk (C)

6

 

 

5

Linda Westerlund Snecker (V)

6

 

 

6

Ingemar Kihlström (KD)

8

 

 

7

Juno Blom (L)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.52

3.30

33

Justitieutskottets betänkande JuU40

 

 

 

Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång

 

 

 

1

Gustaf Lantz (S)

6

 

 

2

Mikael Damsgaard (M)

6

 

 

3

Tobias Andersson (SD)

6

 

 

4

Malin Björk (C)

6

 

 

5

Ingemar Kihlström (KD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.30

4.00

34

Civilutskottets betänkande CU20

 

 

 

Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

 

 

 

1

Sanne Lennström (S)

6

 

 

2

Ellen Juntti (M)

8

 

 

3

Angelica Lundberg (SD)

6

 

 

4

Malin Björk (C)

4

 

 

5

Ingemar Kihlström (KD)

6

 

 

6

Linda Westerlund Snecker (V)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.36

4.36

35

Civilutskottets betänkande CU21

 

 

 

Hittegods i kollektivtrafiken

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

4.36

36

Civilutskottets betänkande CU23

 

 

 

Effektivare verktyg i utsökningsförfarandet

 

 

 

1

Angelica Lundberg (SD)

6

 

 

2

Sanne Lennström (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.12

4.48

37

Näringsutskottets betänkande NU23

 

 

 

Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer

 

 

 

1

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

8

 

 

2

Mattias Bäckström Johansson (SD)

6

 

 

3

Birger Lahti (V)

6

 

 

4

Camilla Brodin (KD)

6

 

 

5

Arman Teimouri (L)

6

 

 

6

Amanda Palmstierna (MP)

8

 

 

7

Mattias Jonsson (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.46

5.34

38

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU24

 

 

 

Ett bättre premiepensionssystem

 

 

 

1

Julia Kronlid (SD)

8

 

 

2

Teresa Carvalho (S)

8

 

 

3

Katarina Brännström (M)

8

 

 

4

Martina Johansson (C)

8

 

 

5

Hans Eklind (KD)

8

 

 

6

Bengt Eliasson (L)

6

 

 

7

Janine Alm Ericson (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.54

6.28

39

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU25

 

 

 

Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system

 

 

 

1

Julia Kronlid (SD)

8

 

 

2

Ulla Andersson (V)

8

 

 

3

Teresa Carvalho (S)

8

 

 

4

Katarina Brännström (M)

8

 

 

5

Martina Johansson (C)

8

 

 

6

Hans Eklind (KD)

8

 

 

7

Bengt Eliasson (L)

6

 

 

8

Janine Alm Ericson (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.02

7.30

 

Totalt anmäld tid 7 tim. 30 min.

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.