Måndag den 30 maj 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:120

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2021/22:120

Måndagen den 30 maj 2022

Kl.

10.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 5 och fredagen den 6 maj

Meddelande om frågestund

2

Torsdagen den 2 juni kl. 14.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2021/22:509 av Katja Nyberg (SD)
Uppföljningsmodell för att kvalitetssäkra polisens arbete

4

2021/22:510 av Katja Nyberg (SD)
Säkerställande av kvalitet före kvantitet i polisutbildningen

5

2021/22:511 av Joar Forssell (L)
Avräkning på demokratibiståndet för flyktingar från Ukraina

6

2021/22:520 av Tobias Andersson (SD)
Incitament för anpassning till

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.