Bekämpning av terrorism

Motion 2021/22:2980 av Christian Carlsson (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om demokrativillkor för bidrag i civilsamhället och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om att förbjuda utländsk finansiering av organisationer som kan bidra till radikalisering, våld eller terror och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot samröre med terrorstämplade organisationer och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunna återkalla svenskt medborgarskap för personer med dubbelt medborgarskap som aktivt medverkat eller varit delaktiga i terroristbrott och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om att den som strider för eller stöder terrororganisationer ska kunna dömas för landsförräderi och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige behöver intensifiera kampen mot terrorismen. Under flera decennier har det pågått en kamp mot islamistisk terrorism. Islamismen begränsar kvinnor och mäns frihet att få leva sina liv som de själva önskar, men den hotar också hela vår demokrati, och dess terrorism utgör ett allvarligt hot mot Sverige.

Islamism står i direkt konflikt med vårt samhälle eftersom islamister anser att staten ska underställas Allah och sharialagar. Sverige och andra västerländska demokratier saknar därmed all legitimitet enligt dessa extremister.

För att bekämpa terrorismen, krävs också en intensiv kamp mot islamismen.

För det första behöver vi kunna sätta stopp för alla offentliga bidrag till föreningar med islamistiska eller odemokratiska kopplingar. Det behövs demokrativillkor för bidrag till det civila samhället. Trots att två blocköverskridande överenskommelser rymmer ett sådant demokratikrav för att få bidrag, så saknas lagstiftning på området. Det är fullständigt oacceptabelt hur islamister i Sverige under lång tid har lyckats bygga upp en ekonomi och flyttat fram sina positioner, tack vare offentligt stöd från staten – våra skattepengar.

Vi måste för det andra förbjuda utländsk finansiering av moskéer och andra före­ningar som riskerar att bidra till radikalisering, våld eller terror. Svenska myndigheter borde omedelbart ges i uppdrag att stoppa detta.

För det tredje behövs en vassare lagstiftning när det gäller förbud mot samröre med terrorstämplade organisationer. Problemen är inte lösta i och med de lagar som till slut trädde i kraft den 1 mars 2020. Straffet för samröre med terrororganisationer måste skärpas och definitionen av samröre behöver vidgas. De undantag som finns i förenings­friheten är dessutom fullt tillräckliga för att införa ett betydligt mer omfattande förbud av deltagande i terrororganisationer.

Den som trotsar lagen och väljer att stödja eller strida för en terrororganisation ska kunna dömas för landsförräderi. Internationell terror utgör ett hot mot svenska intressen och lagen om landsförräderi behöver uppdateras så att den är anpassad till vår tids konflikter.

Den som aktivt medverkar eller varit delaktig i terroristbrott ska dessutom kunna förlora sitt svenska medborgarskap om personen i fråga har dubbelt medborgarskap. Medborgarskap innebär både rättigheter och skyldigheter och den som väljer att sätta sin lojalitet till terrororganisationer som Islamiska staten istället för till Sverige, bör i dessa fall anses ha förverkat sin rätt till medborgarskap.

 

 

Christian Carlsson (KD)

 

 

Yrkanden (5)

 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunna återkalla svenskt medborgarskap för personer med dubbelt medborgarskap som aktivt medverkat eller varit delaktiga i terroristbrott och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU29
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om demokrativillkor för bidrag i civilsamhället och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2021/22:KrU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om att förbjuda utländsk finansiering av organisationer som kan bidra till radikalisering, våld eller terror och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU29
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 5.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om att den som strider för eller stöder terrororganisationer ska kunna dömas för landsförräderi och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU29
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot samröre med terrorstämplade organisationer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU31
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.