Näringspolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 21 mars 2022

Betänkande: Näringspolitik

Betänkande 2020/21:NU20

Nej till motioner om näringspolitik (NU20)

Riksdagen sa nej till sammanlagt cirka 150 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 om olika näringspolitiska frågor. Detta med hänvisning till att arbete och utredningar redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om företagsfrämjande, riktade insatser, företagens kapitalförsörjning samt särskilda näringsgrenar och branscher.