Karolina Skog (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län
Född år
1976
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2019-01-22 – 2022-01-10
Ledig
2018-09-24 – 2019-01-21

Miljöpartiet de gröna

Förste vice gruppledare
2021-02-22 – 2022-01-10

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-01-10
Ledamot
2019-01-23 – 2019-02-07

Finansutskottet

Ledamot
2019-02-07 – 2022-01-10

Justitieutskottet

Suppleant
2019-02-07 – 2022-01-10

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2019-02-07 – 2022-01-10

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-01-10

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-01-10

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-01-10

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-01-10

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-01-10

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-01-10

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-01-10

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-01-10

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-26 – 2020-09-13

EU-nämnden

Suppleant
2019-02-13 – 2022-01-10

Riksdagsstyrelsen

Ersättare
2021-02-25 – 2022-01-10

Miljö- och energidepartementet

Miljöminister
2016-05-25 – 2019-01-21

Riksdagens råd för Riksrevisionen

Suppleant
2019-04-01 – 2022-01-10

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Statsråd (miljöminister), Miljö- och energidepartementet 160525-190121. Riksdagsledamot 18-. Ledamot finansutskottet 19- och utbildningsutskottet 19-. Suppleant justitieutskottet 19-, socialförsäkringsutskottet 19- och EU-nämnden 19-. Suppleant, riksdagens råd för Riksrevisionen 19-.

Utbildning

Vipeholmsgymnasiet, Lund, examen 95. Magister i humanekologi, Lunds universitet 05.

Anställningar

Administratör, Grön Ungdom 01-04. Riksorganisation, Miljöpartiet 05-06 och olika tjänster, bl.a. redaktör för tidskriften Grönt 06. Politisk sekreterare, Miljöpartiet, Malmö stad.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, Etikprövningsnämnden 06-10.

Kommunala uppdrag

Kommunalråd för framtidens trafik, VA Syd kommunalförbund 10-14. Ledamot i förbundsfullmäktige, VA Syd kommunalförbund 14-16. Kommunalråd för stadsbyggnad och service, Malmö stad 14-16.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Språkrör, Gröna Studenter 04-07. Ordförande, Miljöpartiet i Malmö 07. Ordförande, Svenska Ekodemiker 07. Ordförande, Hållbart Universitet, Lund 07. Ersättare, Styrelse Sysav AB 06-10. Vice ordförande, ägarnämnden Malmö Sydvatten AB. Styrelseledamot, SKL-styrelsen, ersättare 12-14. Ordförande, Svenska Cykelstäder 15. Vice ordförande, Svenska Spårvägsstäder 15. Ledamot, SKL samhällsbyggnadsberedning 14-16.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

Filter