Samförståndsavtal om värdlandsstöd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 3 juni 2022

Betänkande: Samförståndsavtal om värdlandsstöd

Betänkande 2015/16:UFöU4

Ja till avtal med Nato om värdlandsstöd (UFöU4)

Den 4 september 2014 undertecknade Sverige ett samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd. Avtalet ska göra det lättare att göra praktiska förberedelser, så kallat värdlandsstöd, för att ett utländskt förband ska kunna verka inom Sveriges gränser.

Värdlandsstöd kan till exempel behövas vid övningar, kriser eller militära operationer.

Avtalet börjar gälla först när Sverige har meddelat Nato att vissa nödvändiga åtgärder har gjorts. Riksdagen sa ja till regeringens förslag på avtal.