Bert Karlsson (NYD)

Tidigare riksdagsledamot

Född år 1945

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1991-09-30 – 1994-10-03
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1993-10-14
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-04-17

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket

Motion 1993/94:N36 av John Andersson (-) och Bert Karlsson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:N36 av John Andersson och Bert Karlsson nyd med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket Sverige fick en ny konkurrenslag 1 juli 1993. Den nya lagen avviker betydligt mot den förra. Den gamla lagen byggde på den s k missbruksprincipen medan den nya bygger


Utskottsberedning: --1993/94:NU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:169 Överenskommelse om investeringar i trafikens infrastruktur i Göteborgsregionen

Motion 1993/94:T54 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:T54 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:169 Överenskommelse om investeringar i trafikens infrastruktur i Göteborgsregionen Propositionen I propositionen framläggs förslag om att regeringen betalar ut bidrag till kollektivtrafiksatsningar samt att lånegarantier


Utskottsberedning: -----1993/94:TU34
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:126 Svenskundervisning för invandrare (sfi)

Motion 1993/94:Ub51 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub51 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:126 Svenskundervisning för invandrare sfi Ny demokrati har i flera tidigare motioner, mot bakgrund av Riksrevisionsverkets och Riksdagens revisorers kraftiga kritik, presenterat åtskilliga förslag till förbättrad svenskundervisning


Utskottsberedning: --------1993/94:SfU21 1993/94:UbU10
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se